Gerçekçiliğe giden yolları aydınlatan: Gerçekçiliğin Yükselişi

Gerçekçiliğe giden yolları aydınlatan: Gerçekçiliğin Yükselişi

İki felsefe ustası; Manuel DeLanda ve Graham Harman’ın gerçekçiliğin dikkat çekici yükselişini inceledikleri kitabı Gerçekçiliğin Yükselişi, Tellekt etiketiyle raflarda yerini alıyor. Kıta felsefesinde gerçekçiliğe giden farklı yolları aydınlatan en önemli eserlerden biri olan kitap, felsefe ve eleştirel teoriye dair güncel tartışmalarla ilgilenen herkes için rehber niteliğinde.

Gerçekliğin Yükselişi
Yazar: Manuel DeLanda & Graham Harman
Yayınevi: Tellekt
Çevirmen: Hakan Atay & Hakan Yücefer
Kategori: Felsefe
Tür: Kurgu Dışı
Sayfa sayısı: 184
Fiyat: 145 TL

“Yeni maddecilik”in öncü figürlerinden Manuel DeLanda ve “Spekülatif Gerçekçilik” akımının öncülerinden Graham Harman, gerçeğin ve gerçekçiliğin birçok farklı anlamını birlikte inceliyor.

Gerçekçiliğin Yükselişi’nde, gerçeklik ilkesinin ne olduğunu sorgulayan DeLanda ve Harman, bir yandan kendi felsefelerindeki benzerlik ve farklılıkları keşfederken, bir yandan da başka filozofların çalışmalarını göz önünde bulundurarak çağdaş felsefedeki çatışan eğilimleri değerlendiriyor.

Gerçekçilik ile maddecilik arasındaki ilişkiyi tartışmaya açan kitap, DeLanda’nın çekerler ve tekillikler tartışmasıyla Harman’ın nesne yönelimli ontolojisi üzerine canlı bir düşünsel alışverişi içeriyor. Bilimsel bilginin gerçekliği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı “bilinebilirlik” kavramıyla birlikte ele ele alınırken, ayrıca yazarların daha genel olarak uzay, zaman ve bilime dair düşüncelerine de yer veriliyor.

Kıta felsefesinde gerçekçiliğe giden farklı yolları aydınlatan en önemli eserlerden biri olan Gerçekçiliğin Yükselişi, felsefe ve eleştirel teoriye dair güncel tartışmalarla ilgilenen herkes için büyük değer taşıyor.