Furat: Sigortacıya inceleme imkanı vermeyen dosyalar çok daha detaylı araştırılmalı

 Furat: Sigortacıya inceleme imkanı vermeyen dosyalar çok daha detaylı araştırılmalı

Gulf Sigorta Hasar Direktörü Sevil Furat, “Her ne kadar suistimal veya şüphe içeren durumların tespiti bakımından tahkimin direkt bir sorumluluğu olmasa da sigorta şirketleri açısından özellikle dikkat çekilen, sigortacının gerekli araştırma ve inceleme hakkı elinden alınarak yapılan başvuruların çok daha detaylı araştırılması hususu ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Konuşmasına Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kurulma amacı ve getirdiği faydalara değinerek başlayan Gulf Sigorta Hasar Direktörü Sevil Furat, önceleri sigortacı ve sigortalı arasındaki ihtilafların genelde yargı mercilerinde çözümlendiğini, Tahkim’le beraber maliyetlerin azaldığını ve ihtilafların çözülme hızının arttığını belirtti. Tahkim tarafındaki ihtilafların çözülme performansının son dönemlerde yapılan başvuru sayılarında da ciddi anlamda artışa neden olduğunu söyleyen Furat, bu artışın bazı çözülmesi gereken konuları da gündeme taşıdığını vurguladı: “Bu artışın getirdiği yoğunluk, başvuruların yeterli ve detaylı araştırma yapılmaksızın çözümlendiği noktasında bazı hususları gündeme getirmiştir. Her ne kadar suistimal veya şüphe içeren durumların tespiti bakımından Tahkim’in direkt bir sorumluluğu olmasa da sigortacının gerekli inceleme hakkı elinden alınarak yapılan başvuruların detaylı araştırılması hususu ortaya çıkmaktadır.”

5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BİLDİRİM

Paket dosyalarla kasko/trafik branşında yapılan başvurularda karşılaşıldığını kaydeden Furat, “Araç sigortalı tarafından kaza sonrası sigorta şirketine herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın, bir onarım servisine teslim ediliyor, servis tarafından aracın onarımı yapılarak araç sahibine teslim ediliyor, tüm süreç anlaşılan ve kendisine vekalet verilen avukat üzerinden yürütülüyor. Vekalet verilen avukat tarafından tayin edilen eksper, ekspertiz raporunu tanzim ederek, sadece bu evraklar üzerinden sigorta şirketine tazminat başvurusunda bulunuyor. Sigorta şirketi tarafından haklı olarak kazanın oluş şekli, araçta yapılan onarımın detayları, kullanılan parçaların durumu gibi hususların incelenmesine imkan verilmeden yapılan başvurularda fahiş fiyatların yer aldığı raporun içeriğine itiraz edilmesi sonucu yaşanılan anlaşmazlıklar da tahkime taşınıyor” dedi.

Kasko genel şartlarında yer alan “Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunulması”, “tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin verilmesi” yükümlülüklerine aykırı hareket edilmesinin, sigorta şirketlerinin inceleme veya araştırma hakkını elinden aldığını belirten Furat, “Zira sigortalı aracın beyan edilen şekilde ve maliyetlerle onarımının yapılıp yapılmadığı tespit edilememekte sadece belge üzerinden, fiili tespit yapılmaksızın, sigortacı karar vermeye zorlanmaktadır. Dolayısıyla sigortacının haklarının elinden alınması, genel şartlarda uyulması gereken yükümlülüklere aykırı davranılması karşısında, bu tür talepler sigorta şirketleri açısından haksız bir durum yaratmaktadır. Sonuçta Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurularda esas olan gerçek olan, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun gerçek anlaşmazlıklarda başvuru mercii olarak kullanılmasıdır, sigortacıya inceleme ve araştırma imkanı vermeyen başvuruların bu anlamda daha detaylı irdelenmesi uygun olacaktır” dedi.

‘SİGORTALILAR HER AŞAMADA BİLGİLENDİRİLMELİ’

Furat, sistemin yanlış amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek için yapılabileceklerle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: “Özellikle son dönemde artan dijitalleşme ile birlikte ihbar ve inceleme süreçlerinin daha hızlı sonuçlanması adına her türlü kolaylık sağlanmaktadır. Bu anlamda sigortalıların, ilk ihbarın yapılması sonrasında her aşamada yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi önemli bir konu. Bir diğer husus; sistemin yanlış amaçlarla kullanılmasını önlemek adına, bu tip işlem gören dosyaların SBM aktarımı yapılırken belirli bir kod ile iletilmesi ve bu durumun bir sonraki poliçe yenileme döneminde gündeme gelmesi ile doğru fiyatlama yapılması, ilerleyen süreçte sigortalıların uygun başvuru yapmalarını sağlayabilir.”

İlginizi Çekebilir