Eğitim sigortası çocukların eğitimi için en büyük güvence

 Eğitim sigortası çocukların eğitimi için en büyük güvence

Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsayan eğitim sigortası, okul masraflarının bütçeleri zorladığı şu günlerde velilerin hayatta karşılaşılabileceği risklere karşı çocuklarının eğitimlerinin aksamaması için güvence sağlıyor.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıkları kadar eğitimlerini güvence altına almak da büyük önem taşıyor. Hayatın beklenmedik risklerine karşı çocuklarımızı korumanın yolu ise sigorta yaptırmaktan geçiyor. Sigorta güvencesi hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da büyük önem taşıyor. Özellikle okul masraflarının önemli bir boyuta ulaştığı günümüzde, çocuklarının eğitimini, hayatın risklerine karşı güvence altına almak isteyen aileler için eğitim sigortası devreye giriyor. Öğrencinin eğitimini teminat altına alan bir hayat sigortası olan eğitim sigortası ile öğrencinin eğitim masraflarını üstlenen velinin bir kaza sonucu vefatı veya kalıcı bir sakatlık sonrası öğrencinin arda kalan eğitimini tamamlayabilmesi için gerekli olan tutarın ödenmesi sağlanıyor. Bunu ekonomik bir güvenceyle gerçekleştiren eğitim sigortası, anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor. 18-65 yaşları arasında olan her ebeveyn eğitim sigortası yaptırmak için başvurabiliyor. Ödenmesi gereken sigorta primi ise; sigorta süresine, yaşa ve teminat tutarına göre belirleniyor.

YIL GEÇTİKÇE TEMİNAT TUTARI AZALIYOR

Eğitim sigortasında öğrencinin eğitim masrafı yıl geçtikçe azalacağı için poliçenin teminatı da bununla uyumlu olarak azalıyor. Örneğin, öğrencinin yıllık eğitim masraflarının 20 bin lira olduğunu ve 10 yıllık bir eğitim süresi kaldığını düşündüğümüzde, ilk yılın sigorta teminatı 200 bin lira olarak belirlenir. İkinci sigorta yılında ise sigorta teminat tutarı 180 bin liraya düşer. Bu şekilde sigorta teminatı her yıl eşit tutarda azalarak, kalan eğitim gideri tutarını kapsayacak şekilde maddi güvence oluşur.

VERGİ AVANTAJI BULUNUYOR

Eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından/ yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor. Gelir vergisi mükellefi olan kişiler kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için ödediği hayat sigortası primlerini, ödeme yaptığı aya denk gelen vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından düşürebiliyor. 6327 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin %15’ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebiliyor.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK BAŞKANI OLGUN KÜNTAY:

Eğitim sigortası eğitim giderlerini karşılayabilecek finansal bir araç

“EĞİTİM AMAÇLI HAYAT SİGORTALARI ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAYABİLECEK BİR TUTARI ONLARA SAĞLAYABİLMEMİZ İÇİN BİR FİNANSAL ARAÇTIR. ÖDENEN PRİMLERİN BELİRLİ BİR KISMININ VERGİ MATRAHINDAN DÜŞÜLMESİ GİBİ AVANTAJLARI DA VARDIR.”

Eğitim sigortasının bir hayat sigortası olduğunun altını çizen Axa Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay, “Eğitim sigortası, başta vefat olmak üzere, çocukların eğitim giderlerinin karşılanmasını zorlaştırabilecek risklere karşı teminat sağlamaktadır. Bu sigortadan faydalanacak kişi, eğitiminin sürdürülmesinin sağlanması yoluyla çocuk olmakla birlikte, hayatı üzerine sigorta yapılan kişi çocuğun ebeveynidir. Burada ebeveyn kavramı, çocuğun eğitiminden sorumlu olan anne ve baba anlamındadır. Ancak özel durumlarda bu sorumluluğu üstlenen diğer aile bireyleri de bu sigortayı yaptırabilirler. Bu sigortaların ana teminatı vefat teminatıdır. Bununla beraber ürün yapısına ve isteğe bağlı olarak eklenebilecek maluliyet, istem dışı işsizlik, kritik hastalıklar gibi teminatlar da bu risklerin gerçekleşmesi durumunda eğitim maliyetlerinin kısmen veya tamamen karşılanması için kullanılabilir” dedi.

‘EK TEMİNATLAR ALINABİLİR’

Eğitim amaçlı hayat sigortası ürünlerinin iki farklı modelde ele alınabileceğini belirten Küntay, “Bunlardan ilki, çocuğun ilerideki eğitim masrafları için bir hayat poliçesi aracılığı ile para biriktirilmesi prensibine dayanır. Örneğin, çocuk doğduğu zaman başlatılacak bir poliçe ile düzenli ödemeler yapılarak çocuk üniversite dönemine geldiğinde eğitim masraflarını karşılamak üzere bir birikim elde edilmesi sağlanabilir. Poliçe süresi içinde ebeveynin vefatı durumunda ise üniversite dönemi için öngörülen eğitim masrafı o anda ödenir. Eğitim amaçlı hayat sigortalarında diğer model ise birikim yapma amacı taşımaz. Poliçe, ebeveynin hayatını kaybetmesi durumunda çocuğun kalan eğitim süresinin giderlerinin karşılanması üzerine düzenlenir. Ürüne ve isteğe bağlı olarak ebeveyn, kendisini, çocuklarının eğitim giderlerini karşılamaktan alıkoyabilecek diğer risklere karşı da ek teminatlar alabilir” dedi.

Küntay, sözlerine şöyle devam etti: “İnsan hayatında evlilik ve çocuk sahibi olmak, sorumluluk artışı doğuran gelişmelerin başında gelmektedir ve sorumluluk sahibi bir kişi olarak, arkada bıraktıklarımızın maddi problemler ile uğraşmalarını istemeyiz. Hayat sigortaları, sevdiklerinize toplu bir para ödenmesini sağlamakta ve bu şekilde gelir de getirecek bir mülk edinebilmeleri fırsatını sunmakta veya banka kredisi kullanmış durumdaysanız, kredi borcunuzun ödenmesini garanti etmektedir. Kapsamlı bir hayat sigortası ile maluliyet, kritik hastalık, işsizlik gibi durumlar ile karşılaştığımızda maddi bir güvence temin edebiliriz.”

Eğitim amaçlı hayat sigortalarının çocukların eğitim giderlerini karşılayabilecek tutarın sağlanabilmesi için finansal bir araç olduğuna dikkat çeken Küntay, ödenen primlerin belirli bir kısmının vergi matrahından düşülmesi gibi avantajların da bulunduğunu vurguladı. Ürün özelliklerine göre değişen sigorta primlerinin olduğunu kaydeden Küntay, “Yıllık eğitim giderinin 5 bin dolar olduğunu ve ilkokuldan başlayıp lise dönemi sonuna kadar 12 yıl süreli bir sigorta talep edildiğini düşünelim. Bu durumda, başlangıç teminatı 60 bin dolar olan bir eğitim sigortası yapılır. Bu teminat, sigorta süresi boyunca her yıl 5 bin dolar azalır, son yılın teminatı 5 bin dolar olur. Bu şekilde ebeveynin poliçe süresi içinde hayatını kaybetmesi durumunda kalan eğitim süresi için eğitim masraflarının karşılanması hayat sigortası tarafından garanti edilmiş olmaktadır. Bu örnekte sigorta başlangıcında 40 yaşında olan bir ebeveynin aylık olarak ödemesi gereken tutar 19 dolardır. Ancak bu tutar 12 yıl boyunca değil, sigorta süresinin yarısı olan 6 yıl boyunca ödenecektir. Toplam ödeme bin 368 dolar olacaktır. Ödemeler dolar olarak değil TL karşılığı olarak yapılmaktadır” diye konuştu.

FİBAEMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ EROL ÖZTÜRKOĞLU:

Eğitim toplumsal kalkınmada en önemli unsur

“EĞİTİMİ BİREYLERİN GELİŞİMİNDE VE TOPLUMSAL KALKINMADA, EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ. ÇOCUKLARIN GÜVENCE ALTINDA OLABİLMELERİ VE HER KOŞULDA EĞİTİM HAYATLARINA DEVAM EDEBİLMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ.”

Eğitimi, bireylerin gelişiminde ve toplumsal kalkınmada, en önemli unsurlardan biri olarak gördüğünü vurgulayan Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, çocukların güvence altında olabilmeleri ve ailelerinde beklenmeyen durumlar yaşansa dahi her koşulda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için özel ürünler geliştirdiklerini belirtti.

Eğitim sigortası kapsamında verilen teminatlara değinen Öztürkoğlu, “Kesintisiz eğitim hayat sigortası ürünümüz, aylık destek maaşı teminatı, tam maluliyet teminatı, çocuğun vefatı halinde nemalanmış prim ödemesi ve toplu ödeme gibi farklı teminatları kapsıyor. Aylık destek maaş teminatında sigortalı çocuğa, sigorta ettirenin vefatı durumunda sigorta süresi doluncaya kadar ödenen aylık primin 3 katı kadar destek aylığı ödemesi yapılıyor. Buna ek olarak sigortalı, kalan süre için prim ödemesinden muaf tutuluyor. Aylık kalıcı tam maluliyet teminatında, sigorta ettiren olarak maluliyetinin kesinleşmesi halinde, sigorta süresi doluncaya kadar aylık ödenen sigorta primlerinin 5 katı tutarında maluliyet aylığı ödemesi yapılıyor. Toplu ödeme teminatında ise prim ödemeleri yapıldığı sürece risk gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, sigorta süresinin bitiminde sigortalı çocuk, toplu ödemeyi alıp sigortayı sona erdirebiliyor. Ayrıca dövize endeksli olması seçeneğiyle bu ürünümüz, sigorta ve primlerin hesapta fon değerinde beslenip birikime dönmesi ve zamanı geldiğinde çocuğun hayata güçlü bir şekilde başlangıç yapabilmesine fırsat sağlıyor. Kesintisiz eğitim hayat sigortasından, 0-13 yaş aralığındaki çocuklar için 18-60 yaş arası yetişkinler faydalanabiliyor. Sigorta ettiren kişinin ise en fazla 65 yaşında olması bekleniyor” diye konuştu.

‘POLİÇE KAPSAMINDA BAĞIŞ YAPILIYOR’

Öztürkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Mutlak Eğitim Plus Sigortası ise sigortalının vefatı durumunda çocuğunun geleceğini teminat altına almak için kalan eğitim süresini karşılayacak tutarın bir defada ödendiği vefat teminatı ile sigortalının kaza geçirerek malul kalması durumunda ödenen daimî maluliyet teminatını kapsayan bir ürünümüz. Vefat ya da kaza gibi beklenmedik risklerle karşılaşıldığında çocuğun eğitim masraflarının karşılanmasını güvence altına alan Mutlak Eğitim Plus Sigortası’ndan çocuğu olan ya da bir öğrencinin eğitimini üstlenen 18-65 yaş aralığındaki kişiler faydalanabiliyor. Eğitim sigortasının ücreti çocuğun eğitimin bitmesine kalan süre ve yıllık eğitim masrafı gibi detaylar doğrultusunda hesaplanıyor. Ayrıca poliçe kapsamında, sigortalılar adına Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) da bağış yapılıyor.”

DOĞA SİGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET TÜMER:

Eğitim sigortasını her ebeveyn yaptırmalı

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALABİLMEK ADINA EĞİTİM SİGORTASININ GEREKLİLİĞİ ORTADA. EĞİTİM SİGORTASINI HER EBEVEYNİN YAPTIRMASI GEREKLİ.”

Eğitim sigortasının ülkemizde yaygın bir branş olmadığını belirten Doğa Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, öğrencilerin eğitimlerine engel olacak riskli durumlara karşı sigortalının, yani öğrenci velisinin kaza sonucu vefat, sürekli sakat kalınması durumlarında öğrenciye ait yıllık eğitim, servis ve yemek harcamalarının karşılandığı bir sigorta ürünü oluşturduklarını kaydetti.

Eğitim maliyetlerinin hangi durumlarda karşılanacağından bahseden Tümer, “Sigortalı ebeveynin kaza sonucu ölümü, sürekli sakat kalması durumunda poliçede kayıtlı öğrencinin eğitimini tamamlaması için sigorta süresi sonuna kadar, poliçede belirlenen yıllık azami teminat limiti ile poliçede adı/unvanı kayıtlı lehtara ödenir. Öğrencinin 18 yaşından küçük olması halinde ise vasisine ödenir” açıklamasında bulundu.

‘ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNİ KESİNTİSİZ SAĞLAMALIYIZ’

Eğitim sigortasının gerekliliği hakkında konuşan Tümer, “Güncel hayatta çalışan kesim olarak trafikte, alışverişte, eğlencede, eğitimde vb. yerlerde birçok risk ile karşı karşıyayız ve başımıza her an beklenmedik bir kaza gelebilir. Böylesi istenmeyen bir durum sonucu vefat ya da daimî sakatlık durumu maalesef oluşabilir. Bu bağlamda bizden sonra neslimizi devam ettirecek çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için hakları olan eğitimi, başımıza bir kaza gelip çalışma imkânımızı kaybetsek dahi evlatlarımızın eğitimini kesintisiz sağlamamız gerekir. Çocuklarımızın geleceğini teminat altına alabilmek adına eğitim sigortasının gerekliliği ortada. Bu bilincin yaygınlaştırılması ile eğitim sigortasına verilen önemin artacağına inanıyoruz. Eğitim sigortasını her ebeveynin yaptırması gerekli olup, almış oldukları teminatların gerçek hayat ile mukayesesinin yapılması gerekli” ifadelerini kullandı.

Tümer, eğitim sigortasının avantajlarına değinerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Eğitim sigortası ürünümüzle ek avantajlar olarak Medline Acil Sağlık Hizmeti’ni poliçe sahibi sigortalımıza yılın 365 günü 24 saati sağlık hizmeti sunmaktayız. Tıbbi danışmanlık ile telefon aracılığıyla Medline hekimleri tarafından herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımı sağlanmakta. Acil kara ambulansı hizmeti, acil hekim hizmeti ve ilaç, sarf malzemesi hizmetlerimiz ile sigortalılarımızın yanında yer almaktayız. Ayrıca mini onarım hizmeti ile sigortalının aracında meydana gelecek küçük ölçekli hasarların Türkiye’de yerleşik servis merkezlerinde onarımı sağlanmaktadır.” Eğitim ferdi kaza sigortasının 1 yıl vadeli bir sigorta türü olduğunu belirten Tümer, “Öğrencinin eğitimini poliçe süresi kadar riske karşı teminat altına alabilir, poliçe süresi bittiğinde yenilemesini yaparak eğitim süresi sonuna kadar güvence altına alabilirsiniz. Teminat kapsamı oldukça geniş olan poliçelerimizin fiyatları talep edilen limite göre değişmekte olup yaklaşık 235 liradan başlamaktadır” ifadelerini kullandı.

GULF SİGORTA KAZA, SAĞLIK VE SEYAHAT SİGORTALARI TEKNİK DİREKTÖRÜ SUAT CELAYİR:

Eğitim hayatının sekteye uğramaması için eğitim sigortası büyük önem taşıyor

“TALİHSİZ BİR OLAY KARŞISINDA EBEVEYLERİNİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ZOR DURUMLARDA ÇOCUĞUN EĞİTİM HAYATINDA MADDİ ANLAMDA BİR BOŞLUĞA YER VERİLMEMESİ İÇİN EĞİTİM SİGORTASININ TERCİH EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR.”

Eğitim sigortasının kazaen yaşam kaybı ve kazaen sürekli sakatlık durumlarını teminat altına aldığına dikkat çeken Gulf Sigorta Kaza, Sağlık ve Seyahat Sigortaları Teknik Direktörü Suat Celayir, 18-65 yaşları arasında olan her ebeveynin eğitim sigortası yaptırmak için başvurabileceğini belirtti. Eğitim giderleri sigortasının, sigorta kapsamına alınan ebeveynin beklenmedik bir kaza sonrası yaşam kaybı ya da kalıcı sakatlık durumunda çocukların eğitimlerinde aksama yaşanmadan devamını sağlamak amacı ile poliçe limitleri dâhiline eğitim giderlerini karşılayan teminat sunduğunu ifade eden Celayir, ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe özel şartları kapsamında en fazla 8 yıl ile sınırlı olmak üzere sigorta poliçesi kapsamında olan sene sayısı kadar çocuğun eğitim giderlerinin karşılamak için sigorta tazminatı ödemesi yapıldığını kaydetti.

‘ÜÇ AYRI ŞEKİLDE SUNULUYOR’

Eğitim giderleri planının üç ayrı şekilde sunulduğunun altını çizen Celayir, sözlerine şöyle devam etti: “İlki azalan bakiye modelinde çalışmakta ve sigortalı ebeveyni 8 yıla kadar seçili yıl sayısı kadar süre için teminat kapsamına alırken, olası bir kaza durumunda poliçe dönem sonuna kadar kalan süre için ödeme gerçekleştirir. Örneğin, 8 yıl için yıllık 10 bin dolar ile teminat kapsamına alınması durumunda ebeveynin poliçenin ikinci yılında kazaen yaşam kaybı veya sürekli sakatlığı durumunda 6 yıl süre ile yıllık 10 bin dolar ödeme yapar. Diğer plan yapısında ise ebeveyn bir yıl için teminat kapsamına alınmakta ve ebeveynin 1 yıllık süre içinde kazaen yaşam kaybı veya sürekli sakatlığı durumunda seçili plana bağlı olmak üzere azami 8 yıl ile sınırlı olmak üzere önceden belirlenmiş yıl ve teminat bedeline bağlı olarak ödeme gerçekleştirir. Eğitim kuruluşları gibi kurumsal müşteriler için ise müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda özel grup eğitim planları oluşturulmaktadır.”

Çağdaş dünyada, eğitimin gelecek olduğunun bilincinde olan her ebeveyn çocuğunun çok iyi bir eğitim almasını amaçlayacağını vurgulayan Celayir, “Veliler hiçbir masraftan kaçınmayarak çocuklarının en iyi şekilde eğitim göreceği okullara göndermek için yüksek bir çaba gösterirler. Çocuklarının mümkün olan en iyi eğitimi almaları ve hayata hazırlanmaları için eğitim hayatlarının kesintiye uğramadan sürmesi en büyük temennileridir. Beklenmedik bir anda, beklenmedik bir kaza ailenin hayatını derinden etkileyebileceği gibi doğacak maddi olanaksızlıklar çocukların eğitimlerini sürdürmesine de imkân vermeyebilir. Böyle talihsiz bir olay karşısında ebeveylerinin karşı karşıya kaldığı bu zor durumda çocuğunun eğitim hayatında maddi anlamda bir boşluğa yer verilmiyor olmasının huzuru için eğitim giderleri sigorta planının tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Eğitim giderleri sigortası ile çocuklarınızın geleceğini 8 yıla kadar, isterseniz eşinizi de dâhil olacak şekilde teminat altına alabilirsiniz. Birden fazla çocuk olması durumunda her çocuk ayrı teminat ile kapsam altına alınabilmektedir. Ürün teminat yapısı TL üzerinden olabildiği gibi gerek enflasyona karşı korumak gerek yurt dışı eğitimlerini de desteklemek amacı ile euro veya dolar teminat bedelli planlarımız da bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Celayir, çocuğun gideceği ya da devam etmekte olduğu okula göre öngörülen yıllık eğitim gideri ve süresi hedeflenerek önceden belirlenmiş plan alternatiflerinden seçim yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Yağmur Ceren KURAL

yagmur@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir