Bütünleşik Emeklilik Planları BES’te ivmeyi artıracak

 Bütünleşik Emeklilik Planları BES’te ivmeyi artıracak

Bireysel emeklilik planlarının sigorta ürünleriyle beraber bir paket olarak sunulabilmesini sağlayan Bireysel Emeklilik Planları düzenlemesi yayınlandı. Vatandaşın tasarrufa olan ilgisini artırması beklenen planların nasıl şekilleneceğini ise piyasadaki öncü uygulamalar belirleyecek.

Ülkemizde sunulan %25 devlet katkısıyla beraber dünyadaki örneklere göre son derece avantajlı bir tasarruf aracı olan BES, ülkemizdeki evrimine devam ediyor. Özellikle kurlarda hareketliliğin olduğu bir dönemde; dış finansmana bağlılığı azaltmaları, yatırımlar için kaynak olmaları ve ekonomik istikrarı artırmaları nedeniyle kamunun başta BES olmak üzere tasarruf araçlarına verdiği değer gittikçe artıyor. 18 yaş altına BES yolunun açılmasıyla beraber şu ana kadar 100 bine yakın 18 yaş altı katılımcının da girdiği BES, ivmesini artırdı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 12 Kasım verilerine göre, BES’te fon büyüklüğü 196 milyar liraya ulaşmış durumda. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon kişiyi geçti. Bütünleşik Emeklilik Planlarının BES’e olan ilgiyi bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.

SİGORTA ÜRÜNLERİ BES’LE BİRLEŞİYOR

Geçtiğimiz aylarda, sigorta ürünlerinin bireysel emeklilik planıyla beraber satılmasına izin veren düzenleme geçti. Daha önceden ayrı poliçelerle müşterilere sunulan sigorta ürünleri, artık BES’in de dahil olduğu bütünleşik paketler halinde satılabilecek. Bu da sağlık, hayat ve eğitim gibi sigorta ürünlerinin bireysel bir emeklilik planı ile beraber aynı şirketten, aynı anda yaptırılmasına imkan tanıyor. Söz konusu yeni paketler “Bütünleşik Emeklilik Planı” ibaresiyle müşteriye sunulacak.

VERGİ TEŞVİKİ BULUNMUYOR

Sistemin tam olarak hayata geçirilmesinde ve sektör tarafından geniş bir şekilde sunulmaya başlamasında ilk uygulamalardan alınacak geri dönüşler etkili olacağa benziyor. Bütünleşik paketlerde BES tarafındaki katkı payı ayrı, yaptırılan sigorta ürününün primi ise ayrı şekilde tahsil ediliyor. Aynı zamanda isteyen müşteri ya da katılımcı BES planını ya da sigorta ürününü iptal edebiliyor. Eğer bu işlem tercih edilirse, “Bütünleşik” ibaresi kaldırılarak BES ya da sigorta ürünü ile devam edilebiliyor. Ürünlerde vergi teşviki gibi bir desteğin olmaması ise bütünleşik ürünlerde yapılacak iskontoların sigorta şirketlerinin tercihine bırakıldığını gösteriyor. Diğer taraftan, bütünleşik satışın şirketlerin operasyonel maliyetleri düşürerek indirimler için yol açması da beklenebilir. Bütünleşik Emeklilik Planları’nın nasıl şekilleneceğini önümüzdeki aylarda göreceğiz.

TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ ATİLLA BENLİ: Bütünleşik BES’e talebi indirimler ve ek faydalar belirleyecek

“Bütünleşik Emeklilik planlarının BES’e olan talebi olumlu şekilde hareketlendireceğini düşünüyoruz. Şirketlerin ürün paketlerinde yapacağı indirimler ve ek faydalar talebin gelişimini belirleyecektir.”

Yaklaşık 2 milyon katılımcı ve devlet katkısıyla beraber 38 milyar liralık bir fon büyüklüğüne sahip olan Türkiye Hayat Emeklilik, BES tarafındaki ivmesini güçlendirmeyi hedefleyen şirketler arasında. Bütünleşik Emeklilik planlarıyla birlikte BES ve sigorta ürünlerinin müşteriye aynı anda satılması imkânının doğduğunu vurgulayan Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, “Artık BES ürünüyle birlikte müşterinin en fazla ihtiyacı olabilecek sağlık, hayat ve ferdi kaza sigorta ürünleri de sunulabilecek. Yakın zamanda hem bireysel hem de grup BES planlarında; BES’le birlikte sunulacak tamamlayıcı sağlık sigortası, ferdi kaza ve farklı hayat sigortası ürünlerinin çeşitli kombinasyonlarıyla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

‘EK FAYDALAR VERİLEBİLİR

Bütünleşik planlarda verilebilecek avantajları ve bunun katılımcılara yansımalarından bahseden Benli, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan açıklamalarda yeni bütünleşik ürünlerde bir vergi avantajından bahsedilmiyor. Bu planlara özel ‘ek faydalar’ verilebileceği iletildi. Bu ek faydalar da indirimli check up, göz muayenesi, diş röntgeni, ücretsiz ambulans gibi sağlık hizmetleriyle; ücretsiz sigorta ürünleri veya BES hesabına sağlanan bir fayda olarak tanımlanıyor. Şirketler ürün tasarlarken, ürünleri cazip hale getirmek amacıyla ürün ve hizmetlerde indirim verebilecekler. Katılımcılar bütünleşik bir plan aldığında BES’in yanında avantajlı bir sigorta ürünü ve farklı avantajları olan farklı bir hizmet türüne de sahip olabilecekler.”

Bütünleşik Emeklilik Planlarının BES’e olan talebi artıracağını ifade eden Benli, “Bütünleşik Emeklilik planlarının BES’e olan talebi olumlu şekilde hareketlendireceğini düşünüyoruz. Şirketlerin ürün paketlerinde yapacağı indirimler ve ek faydalar talebin gelişimini belirleyecektir” dedi. Benli, sisteme yeni katılımların önünü açacak her girişimin talep üzerinde olumlu etkileri olacağını dile getirdi: “BES ürünleri, kamu tasarruf bilincini geliştirmede ve birikimleri artırmada önemli enstrümanlar olduğundan, BES’e yeni girişleri cazip kılan ve müşteri algısını pozitif yönde etkileyen her türlü atılım; ürüne yönelik taleplere olumlu olarak yansıyacaktır.”

‘CAZİP ÜRÜN PAKETLERİ’ YOLDA

Türkiye Hayat Emeklilik şirketinin bütünleşik BES ürünleri üzerindeki çalışmalarından da bahseden Benli, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Şirket stratejilerimiz doğrultusunda farklı sigorta ürünlerimizle birlikte konumlandırmayı düşündüğümüz Bütünleşik Emeklilik fikirleri üzerinde çalışmaya başladık. Amacımız, elimizdeki farklı müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak en uygun ürün kombinasyonlarını bir araya getirmek ve bütünleşik planlarda cazip ürün paketleri oluşturabilmek.”

BEREKET EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT GÜNGÖR: Bütünleşik bir güvence paketi olarak farklı ihtiyaçları karşılayacak

“Bireysel emeklik ürünleri ile beraber farklı ürünlerin bütünleşik bir güvence paketi olarak sunulmasıyla gerek farklı ihtiyaçların karşılanması, gerekse ürün başına düşen operasyonel maliyetlerin azalması bekleniyor. Bunun da bütünleşik emeklilik planlarına talebi artıracağı öngörülmektedir.”

Bütünleşik Emeklilik Planları genelgesinin yayınlanmasının ardından sektörün önünde açılan fırsatları değerlendiren Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, “Bütünleşik Emeklilik Planlarına İlişkin Genelge ile tasarrufların artırılması, hayat ve ferdi kaza sigortaları ile de olası risklere karşın finansal güvence sağlanarak mevcut hayat standartlarının devamının sağlanması esas alınmaktadır” dedi. Bu kapsamda bütünleşik güvence paketi ile BES’i eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi çeşitli ürünlerle entegre bir şekilde paket sigorta olarak görebileceğimizi kaydeden Güngör, “Özellikle sağlık branşında müşteri talepleri doğrultusunda bütünleşik planları sunabilmek ve özel sağlık, TSS satabilmek için sağlık branşında ruhsat başvurularının artacağını öngörmekle beraber henüz sunulmayan uzun süreli bakım sigortaları ürünlerinin de sunulmasını teşvik edeceğini sistemde ürün çeşitliliğinin artacağını düşünüyoruz” dedi.

BEKLENTİLERE GÖRE ESNEK ÜRÜNLER

Sigortacılar olarak bütünleşik paketlerde uygun bir prim yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Güngör, “Sektör olarak çalışmalarımız bütünleşik güvence paketi ile sunulacak hayat dışı ürünlerin uygun maliyet ile müşterilerin hizmetine sunulması yönündedir” dedi. Bereket Emeklilik olarak BES ve hayat, sağlık sigortalarının bir arada sunulması durumunda ürünlerin müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre esnek bir yapıda olması yönünde çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekleyen Güngör, “Bu çalışmalar tamamlandığında; müşterilerimiz ürünleri ayrı ayrı değil, bir paket olarak avantajlı bir prim ödeyerek satın alabileceği gibi check-up, göz muayenesi, diş röntgeni, ambulans hizmeti, acil sağlık hizmeti, tıbbi ve diğer danışmanlık hizmetlerinden de indirimli faydalanabilecektir” şeklinde konuştu.

YENİ ÜRÜNLERLE TANIŞTIRACAK

18 yaş altına emeklilik yolu açılmasından sonra böyle bir adımın atılması emeklilik planlarına olan talebi artıracağını vurgulayan Güngör, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: “Bireysel emeklik ürünleri ile beraber farklı ürünlerin bütünleşik bir güvence paketi olarak sunulmasıyla gerek farklı ihtiyaçların karşılanması, gerekse ürün başına düşen operasyonel maliyetlerin azalması nedeniyle bütünleşik emeklilik planlarına talebin artacağı öngörülmektedir.” Güngör, 18 yaş altı BES ile ilgili de, “Türkiye nüfusunun yaklaşık %27’sini oluşturan 18 yaş altı bireylerin emeklilik sistemine dahil olmasını sağlayan düzenlemeyle 18 yaş altı katılımcıların devlet katkısı avantajından erken yaşta yararlanma imkanı sunulması sektöre önemli katkı sağlayacaktır. Yanı sıra 18 yaş altı bireylerin sadece emeklilik ürünleriyle tanışmayıp hayat dışı ürünlere yönelik algı ve farkındalık düzeyi artacaktır” ifadelerini kullandı.

‘AR-GE ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK’

Bütünleşik Emeklilik Planları için Ar-Ge çalışmalarını başlattıklarını ve en iyi ürün kompozisyonunu oluşturmak için faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirten Güngör, “Şirketimiz nezdinde; bireysel emeklilik ürünleri ile hayat ve sağlık sigortalarını kapsayacak bütünleşik bir ürün oluşturulması için Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir” dedi. Güngör, “Farklı ihtiyaçlara cevap verecek bütünleşik bir emeklilik planının sunulmasının yanında katılımcıların/sigortalıların yararlanacağı; indirimli check-up, göz muayenesi, diş röntgeni, indirimli ürün ve hizmet sunumu ve ücretsiz sigorta ürünü, ambulans hizmeti, acil sağlık hizmeti, tıbbi ve diğer danışmanlık hizmetleri gibi faydaların da sunulması yönünde çalışmalarımız yürütülmektedir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir