Birikim ve üretim bir memleket meselesidir

 Birikim ve üretim bir memleket meselesidir

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), “Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor”projesi kapsamında, Türkiye’nin en büyük tersaneler bölgesi olan Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSB)  bir panel düzenledi. Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, BOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tolga Bayraktar ve BOSB Bölge Müdürü Handan Cömertbay’ınkonuşmacı olduğu ve BOSB çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği panelin moderatörlüğünü ise gazeteci Noyan Doğanyaptı.

 

Toplam fon büyüklüğü 130 milyar TL ‘ye ulaştı”

 

BES ile ilgili güncel durum hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kurucaşunları söyledi: “Geldiğimiz an itibariyle gönüllü BES’te 120 milyar TL, OKS tarafında ise 8-9 milyar TL civarında bir fon büyüklüğü söz konusu. Toplam fon büyüklüğümüz 130 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Katılımcı sayısına baktığımızda ise gönüllü BES’te yaklaşık 7 milyon, OKS tarafında 5,3 milyon, yani toplamda 12,3 milyon vatandaşımızın BES’te yer aldığını görüyoruz. BES tarafında elde edilen büyüme elbette güzel fakat Türkiye için yeterli değil.”

2019’un BES katılımcıları açısından oldukça iyi bir sene olduğunu da ifade edenKuruca, “Geçtiğimiz yıl fon tipine göre yüzde 20 ile 40 arasında getiriler söz konusu oldu.  Devlet katkısının ve reel getirilerin birleşmesi ile BES uzun sürede önemli bir yatırım aracı haline geliyor” dedi.

2020 itibariyle OKS’den caymış kişilerin tekrar sisteme girmesi konusunun ertelenmesinin gündemde olduğunu belirten Kuruca,“ Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında OKS ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler düşünülüyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi OKS’nin biraz daha geliştirilmiş hali. Konuyla ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Sektör olarak bizler de bu sürece katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Aslında burada, Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması, ekonomik refahının daha yüksek noktalara taşınabilmesi, bireylerin emeklilik dönemleri için ciddi bir birikim yapması hedefleniyor. Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayacak aracın da tamamlayıcı emeklilik sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkeler uzun zamandır bu sistemi uyguluyor. Böylece gayri safi milli hasılalarında yüzde 50’lerin üzerinde bir birikim sağlamış durumdalar. Türkiye gayri safi milli hasılasında, bu alanda sahip olduğu yüzde 2-3 oranındaki birikimi, tamamlayıcı emeklilik sitemi ile önümüzdeki yıllarda yüzde 20’lere hatta 40’lara çıkarmayı planlıyor. Bunun ne şekilde dizayn edileceğini, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalarda biraz daha somut olarak göreceğiz. Beklentimiz sistemin 2021 yılında hayatımıza gireceği yönünde” dedi.

“Tasarruf, emeklilik dönemimizdeki refahımız  için çok gerekli”

 

BOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tolga Bayraktarkonuşmasında, “Birlik OSB İstanbul Tuzla’da 600 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. 1991 yılında boya vernik kooperatifi olarak kurulduktan sonra 2000 yılında organize sanayi bölgesi vasfını alan OSB’mizde 12’si yabancı sermayeli olmak üzere toplam 82 firma, yaklaşık 7 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor.  %100 doluluğa sahip olan OSB’mizde yer alan firmaların toplam cirosu ise 2018 yılı itibariyle 14,8 milyar TL. Bu rakamın 687 milyon doları ihracat yoluyla gerçekleşmiştir. OSB’mizin yüzde 65’i kobi, yüzde 35’i büyük ölçekli firmalardan oluşuyor” dedi.

 

Tasarruf konusuna da değinen Bayraktar , “Tasarrufa ve üretime bir memleket meselesi olarak bakıyorum. OSB’miz katılımcıların tasarruflarıyla, birikimleriyle devlet katkısı olmadan, alt yapısını ve üst yapısını tamamlayarak hayata geçmiştir.” ifadelerini dile getirdi.   .

 

“Tasarrufun sağlanması ancak ve ancak kaynakları verimli kullandığınızda mümkündür“

Sözlerine BOSB’deki kadın çalışan oranı hakkında bilgi vererek başlayan BOSB Bölge Müdürü Handan Cömertbay, OSBÜK’teki verilere göre Türkiye genelinde 333 adet OSB var ve bunlardan sadece 26’sının müdürü kadın. Bu oransal olarak yüzde 8’e tekabül ediyor. 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de kadınların çalışma hayatı içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 28. Dolayısıyla OSB’lerdeki kadın istihdam oranının, Türkiye ortalamasının da altında olduğunu görüyoruz. Bu durumun değişmesi, kadınların ve erkeklerin her sektörde eşit olarak yer alması çok önemli.  BOSB’mizde şu an 7 bin çalışanımız var. Bu çalışanların yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor” dedi.

 

Tasarrufun önemine de değinen ve tasarrufun sınırsız ihtiyaçların kıt kaynaklarla karşılanması anlamına geldiğini belirten Cömertbaysözlerine şöyle devam etti. “Kaynaklar kıt ve ihtiyaçlar sınırsızsa zaten tasarruf zorunludur. Çünkü ihtiyaçlar güncel duruma göre değişir ve sizin yedek akçeniz yoksa, ilerde planlamadığınız ihtiyaçlarınızı karşılamak imkansız hale gelir. Ben de tasarrufa verimlilik açısından bakıyorum. Sanayide her bir girdinin etkin ve verimli kullanılması tasarruf sonucunu doğurur. Çünkü tüketirken verimliyseniz üretirken de verimli olursunuz.  Tasarrufun sağlanması ancak ve ancak kaynakları verimli kullandığınızda mümkündür.”

İlginizi Çekebilir