2021’de meydana gelen sel olaylarının sadece yüzde 25’i sigortalı

Swiss Re, en son yayınladığı çalışmasında 2021 yılında meydana gelen doğal afetlerin sebep olduğu hasarın 270 milyar dolar olduğunu ve bunun 111 milyar dolarının sigortalı olduğunu açıkladı. 2021 senesinde kaydedilen sel kaynaklı hasarlar ise 80 milyar dolardan fazla olurken, bu hasarın sadece %25’i sigorta koruması altındaydı.

İklim değişikliği, artan nüfus ve altyapı yetersizliği gibi faktörlerin etkisiyle son yıllarda sel olaylarının yarattığı hasar giderek artış gösteriyor. 2021 yılı Avrupa, Çin, ABD ve dünyanın diğer bölgelerinde gerçekleşen yıkıcı sel olaylarının gündemde olduğu bir yıl olurken, yapılan araştırmalar 2021 yılında gerçekleşen sel kaynaklı hasarın %75’inin sigortasız olduğunu gösteriyor. Küresel reasürans şirketi Swiss Re’nin 2021’de meydana gelen felaketleri incelediği son Sigma raporuna göre, 2021 yılında dünya genelinde 50’den fazla şiddetli sel olayı meydana gelerek 80 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu. Bu kayıplardan ise sadece 20 milyar doları sigortalıydı. Sel olaylarından kaynaklı gerçekleşen hasarın sadece %25’inin sigortalı olması, uzun yıllardır sigorta açığının var olduğunun bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Sellerden kaynaklı artan hasarların giderek daha belirgin hale geldiğinin söylendiği rapora göre, kamu sektörü ve sigorta şirketleri, kalkınmayı yüksek riskli alanlardan uzaklaştırabilir ve yatırımları koruyucu önlemlere yönlendirebilirler. Bu da, varlıkların sigortalı kalmasını sağlayabilir.

SİGORTALI HASAR 111 MİLYAR DOLAR

Sel olaylarının ötesinde, 2021’de doğal afetlerin yarattığı hasarın 270 milyar dolar olduğunu açıklayan raporda, bu hasarın 111 milyar dolarının sigortalı olduğu belirtiliyor. Sigortalı hasarda toplam rakam, 10 yıllık ortalama sigortalı hasar rakamı olan 74 milyar doların üstünde olsa da, toplam ekonomik hasarın yarısından daha azı sigortalı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da sigortalılık oranının hala oldukça düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor. Hasarlara 2021 fiyatlamaları ile bakıldığında ise 2021, doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik hasarlar açısından Sigma araştırmaları tarihinde 4’üncü sırada yer aldı.

İKİNCİL AFETLER ÖN PLANDA

Raporda, sigortalı hasarlardaki artışın 10 yıllık ortalamaya bağlı olarak %5 – %7 oranındaki uzun vadeli trendi devam ettirdiği vurgulanıyor. 2021 yılında sel dahil olmak üzere, ikincil afetlerin ön planda olduğu ifade edilen raporda; şiddetli konvektif fırtınalar, orman yangınları gibi ikincil afetlerden kaynaklanan kayıpların %70’inden fazlasının sigortalı olduğu kaydediliyor. Amerika Birleşik Devleti’nde gerçekleşen Uri kış fırtınası ve Temmuz ayında Batı ve Orta Avrupa’da meydana gelen sel olayı olmak üzere iki ayrı afet olayının 10 milyar doların üzerinde zarara yol açtığı bildiriliyor. Son 20 yıl içerisinde kümülatif olarak 140 milyar dolara yaklaşan sel kaynaklı sigortalı hasarda artışın görüldüğü ifade edilen raporda, bugüne kadarki en maliyetli olayın, 2011 yılında Tayland’da meydana gelen ve 18 milyar dolar sigortalı kayba yol açan sel felaketi olduğu belirtiliyor. Artan sel kayıplarının ana itici gücünün, nüfus artışı ve hızlı kentleşme nedeniyle oluşan yoğunlaşma olduğunu kaydeden rapor, altyapı yetersizliği ve iklim değişikliği gibi faktörlerin de kayıp sonuçlarını etkilediğine dikkat çekiyor. Sellerin, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini, diğer tüm tehlikelerden daha fazla etkilediğinin vurgulandığı rapora göre, yıkımın ölçeği göz önüne alındığında sel riski, birincil afetlerle aynı dikkati ve risk değerlendirme titizliğini hak ediyor. Rapor, yaşanan sel olaylarındaki sigortalı hasarların, birincil afetlerden kaynaklanan hasarlara eşit olabileceğini gösteriyor. Şiddetli sel olaylarının sıklığı ve hasarların büyüklüğü göz önüne alındığında; toplumun finansal direncini artırmanın sigorta sektörünün görevi olduğunun altı çiziliyor.

Yağmur Ceren Kural

yagmur@sigortacigazetesi.com.tr