Göçer: 2021, BES katılımcısını mutlu edecek

 Göçer: 2021, BES katılımcısını mutlu edecek

BES’in 2021 yılı beklentileri ile ilgili görüşlerini aktaran Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “2020 Eylül ayında başlayan katılımcı sayısı artışının yeni yılda da pozitif yönlü olarak devam edeceğini düşünüyoruz. 2021 yılının yeni para girişleri ve fon büyüklüğündeki artış ile hem sektörü hem de katılımcıları mutlu edecek bir yıl olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Yurdun her yanında pandemi etkileri hissedilse de bu dönemde en büyük başarıyı gösteren taraflardan biri bireysel emeklilik sektörü. Geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesi ve önümüzdeki dönem tahminleri için görüşlerini aldığımız Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, pandemiyle beraber en büyük değişimin iş yaşantısı ve sosyal hayattan ziyade para biriktirmek ve kenara para koymakla ilgili finansal kararlarda meydana geldiğini söyledi. “Sisteme yeni katılanlar diye baktığımızda aylık 100-110 binlerde olan giriş sayıları, pandemi döneminde 25 binler seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz” diyen Göçer, buna karşın talebin yeni katılımlarla yükseldiğini dile getirdi: “Yeni normalin hemen ardından para biriktirmek için sisteme katılma taleplerinde önemli bir toparlanma süreci başladı ve sadece 2020 Eylül ayında sisteme yaklaşık 130 bin yeni katılımcı dahil oldu. Bu rakam tüm yıl içinde ulaşılan en yüksek rakam olarak bize önemli bir mesaj veriyor.”

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE BİRİKİM YAPANLAR ARTTI’

Sistemde büyümeyi değerlendirirken artık “Toplam BES” rakamına odaklandıklarına vurgu yapan Göçer, BES’e bakışlarını şöyle anlattı: “Potansiyel Gönüllü BES katılımcılarının büyük çoğunluğu Oto BES ile sisteme dahil oldu ve olmaya devam edecek. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, Kasım sonu itibarıyla Gönüllü BES ve Otomatik BES toplamında 13,5 milyon katılımcının 165,6 milyar lira fonu birikti. Otomatik BES ile sisteme dahil olan 5,6 milyon katılımcının %80’inin daha önce bireysel emeklilik sözleşmesi olmadığını ve ilk defa Otomatik BES sayesinde birikim yapmaya başlamış olduğunu düşünürsek, bu rakamın ülkemizdeki birikim oranı için oldukça iyi bir seviye olduğunu söyleyebiliriz.”

Pandemi döneminde Bireysel Emeklilik Sistemi’nden çıkış yapacak katılımcıların sayısında artış olabileceği düşünülüyordu. Bu beklentinin tam tersi yönde geliştiğini söyleyen Göçer, “Kasım sonu itibarıyla, 2019’un aynı dönemindeki verileri karşılaştırdığımızda sektör çıkış rakamlarında %25’lik bir iyileşme görüyoruz. BES’teki birikimine ihtiyaç duyanlar henüz olmadı. Birikimler zaten bu kötü günler için var. Yine de BES katılımcılarının en son başvurdukları kaynak BES birikimleri oluyor diye görüyoruz. Başvuranlar bu süreci atlattıklarında tekrar birikim yapmaya başlıyorlar” diyerek tasarrufun kıymetinin daha iyi anlaşıldığını kaydetti. 

PARA BİRİKTİRMEKTEN TASARRUFA

Koronavirüsün öğrettiği en büyük dersin tasarruf etmenin önemi olduğunu vurgulayan Göçer, şunları söyledi: “Birikim yapmış olanlar, tasarrufun böyle günlerde ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladılar. O yüzden 2020 yılını Bireysel Emeklilik Sistemi’nin algısının farklılaştığı bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Katılımcıların gözünde BES’in, emeklilik için para biriktirilen bir sistemken 2020’de farklı ihtiyaçlar için tasarruf yapılan, bireylerin kendini güvende hissetmelerini sağlayan bir sisteme evrildiğini gördük. Katılımcılar ‘İyi ki Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girmişim de, ihtiyacım olduğunda kullanabileceğim bir birikimim olmuş’ dediler.” 

Çeşitli belirsizliklerin mevcut olduğu bir ortamda BES’in performansını değerlendiren Göçer, belirsizliğin yüksek olduğu dönemde BES’i cazip kılan 3 faktör olduğunu söyledi. Pandeminin insanların gelecek endişesini artırdığını belirten Göçer, “Artan bu endişe tüm bireylerde tasarruf bilincinin gelişmesine sebep oldu. Birikim kararı veremeyenler veya bu kararını erteleyenler bu dönemde harekete geçmeye başladılar. Ekonomideki yavaşlama ile tasarruf edilebilir gelir kısmen azalsa da birikim yapmanın, emeklilik günlerine hazır olmanın önemi daha çok anlaşıldı” diye konuştu. Bir diğer faktör olarak BES’in rüştünü ispatlamasını gösteren Göçer, “Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 17. yılı olması ile birlikte sisteme duyulan güven arttı. Yine bu açıdan önemli adım olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) kuruldu. Sistemden emekli olan katılımcı sayıları 100 binlerin üzerinde çıktı ve BES’in tercih edilen bir yatırım aracı olmasını sağladı” dedi. Göçer, 3’üncü faktör olarak BES getirilerinin yüksek olmasını gösterdi: “Böyle bir dönemde sisteme önemli ölçüde para girişi olması toplumun emeklilik sistemini sadece biriktirme aracı değil, yatırım aracı olarak da gördüklerinin en önemli göstergesi.  Emeklilik fonların içinde devlet tahvili, hisse senedi, hazine bonosu, döviz ve altın gibi farklı bilgi ve risk alma seviyesinde olan tüm katılımcılara hitap eden yatırım enstrümanları yer alıyor. Dalgalanmaların sıklıkla yaşanabildiği böyle bir dönemde, BES getirilerinin yüksek olması katılımcıları mutlu etti. Sektör ortalama getirisi %26,8 iken, Altın Fon %64, Üçüncü Değişken Fon %49, Dış Borçlanma Araçları Fonu %40 ve Değişken Fon %29 getiri ile sektör ortalamasının da üzerinde getiri sağladı. Aynı zamanda bu getirilere hiçbir yatırım aracında bulunmayan %25 devlet katkısının da eklenmesi BES’i daha da cazip kılıyor.”

’18 YAŞ ALTINA BES’ BÜYÜK POTANSİYEL

BES’e yönelik 2021 tahminlerinde de bulunan Göçer, 2020 yılının Eylül ayında başlayan katılımcı sayısı artışının bu yıl da pozitif yönlü olarak devam edeceği görüşünü ortaya koydu. “2021 yılının yeni para girişleri ve fon büyüklüğündeki artış ile hem sektörü hem de katılımcıları mutlu edecek bir yıl olacağını söyleyebiliriz” diyen Göçer, sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda önümüzdeki dönemde sektörümüz için tabloları değiştirebilecek önemli maddeler gündemde. Bunlardan biri Otomatik BES’te yapılması muhtemel değişiklikler. Planlanan değişiklikler ile birlikte uzun vadeli, geniş katılımlı ve daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi hedefleniyor. Uzun vadede Otomatik BES’i olması gereken potansiyele ulaştıracağını düşünüyorum. İkinci olarak ise, Gönüllü BES’te 18 yaş altı gençlerin sisteme girip, tasarruf bilinciyle daha erken tanışmalarını sağlayacak düzenlemeler gündemde. Bunun hayata geçmesiyle birlikte Gönüllü BES için çok ciddi bir potansiyel, gençler için ise birikime erken başlamaları gibi önemli bir fayda sağlanmış olacak.”

Garanti BBVA Emeklilik özelinde de değerlendirmelerde bulunan Göçer, şirketin pandemi döneminde ilk olarak pandemi sürecinde çalışan ve müşterilerin sağlığını önceliklendirdiklerini, yıl boyunca bu çizgide aksiyonlar aldıklarını söyledi.

‘UYUM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ’

Garanti BBVA Emeklilik olarak, bu yıl Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2020 yılında ciddi bir ivme kazandıkları katılımcı sayısı, katkı payı ve fon büyüklüğü tarafındaki gelişim trendlerini sürdürmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Göçer, yeniliklere uyum sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi: “Otomatik BES’te re-enrollment yani Otomatik BES’ten çıkan katılımcıların sisteme yeniden dahil edilme sürecinin ertelenmesi her ne kadar sektörde beklediğimiz hareketlenmeyi geciktirse de diğer taraftan TES’e ilişkin çalışmaların yapılmasını gerektiriyor. Bir yandan müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayıp müşteri deneyimini artırmaya çalışırken diğer yandan da sektördeki gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Avatar

Umut Deniz Elçi

İlginizi Çekebilir