2020’de sigortacıların riskleri korkuya dönüştü

 2020’de sigortacıların riskleri korkuya dönüştü

100’den fazla sigorta sektörü yöneticisinin katıldığı araştırmada siber suçlar, yıkıcı teknolojiler ve fiyatlandırma/kâr dengesinin bozulması en önemli 3 risk olarak belirlendi. Dikkat çeken diğer nokta ise risk sıralaması araştırmasında sigortacıların, tehditleri risk değil korku olarak adlandırması oldu.

 

2020 yılı için en büyük tehdit olarak görülen 10 risk belirlendi. Geçtiğimiz son 4 yıl boyunca sigorta şirketlerinin yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda şirketlerin karşılaşabileceği riskler sıralandı. Willis Towers Watson’ın yaptığı son ankette ilginç değişikliklere rastlandı. 2019’da yapılan son ankete göre en tehlikeli olarak görülen 10 riskten 5’i listenin daha alt sıralarına geriledi. 2020 yılı risk listesinin sırasıyla ilk 3’ü siber suçlar, yıkıcı teknolojiler ve fiyatlandırma/kâr oldu.

101 sigortacıya 2020’de gördükleri potansiyel riskler sorulduğunda, sigortacılar bunları risk yerine korku olarak adlandırdı. Listelerde meydana gelen bu değişikliklerin yaygın olduğunu belirtildi. Risklerin genellikle yüksek düzeyde endişe sebebiyle bu sıralamalarda yer aldığı açıklanırken, herhangi bir sorun veya kayıp yaşanmadığı zaman bu endişeler de ortadan kayboluyor. Benzer şekilde yeni sorunlar, riskler ya da endişeler, kayıp yaşanma riski ile listenin üst sıralarına tırmanabiliyor. 

Ankete katılan 101 sigorta şirketinin yöneticileri tarafından seçilen 2020 yılı için en büyük tehlike olarak görülen 10 risk şöyle sıralandı:

SİBER GÜVENLİK VE SİBER SUÇLAR

Siber suçlar teknoloji çağındaki risk potansiyelini her meslek grubu için sürdürüyor. Sigortacıların siber suçlarla ilgili endişeleri diğer sektörlerden daha fazla. Sigortacılar, işlerine yönelik olağan saldırılara ek olarak, sigortalıların maruz kalacağı kayıpları da ödemek zorunda kalabilirler. Siber suçlara 2019 yılı risk listesinde ikinci sırayı veren sigorta sektörünün temsilcileri, 2020 yılı risk listesinde ise siber suçları ikinci sıradan ilk sıraya taşıdı.

YIKICI TEKNOLOJİLER

Risklerin oluşturulduğu listede en büyük sıçramalardan birini yapan gelenekselin yerini alan yıkıcı teknolojiler oldu. 2019’daki risk listesinde 17. sırada yer alan yıkıcı teknolojiler, 2020 listesinde büyük bir yükseliş ile 2. sıraya yerleşti. Endüstri gözlemcileri birkaç yıl boyunca teknolojilerinin sigorta pazarına girmelerini beklediler. 2018’de başlayan insurtech teklif ve girişimleri 2019’da mantar gibi çoğalarak pazarda artış gösterdi. Geleneksel yöntemler ve dijital dönüşüme uyum sağlamak arasında bir seçim yapmak zorunda kalan sigortacıların, bu yeniliklerden hangisini benimseyeceklerine karar vermesi gerekiyor.

FİYATLANDIRMA VE KÂR

Üçüncü sırada yerini alan fiyatlandırma ve ürün yelpazesi kârı riski, geçen yıl oluşturulan listeye göre yerini koruyan tek risk oldu. Sigorta şirketlerinin mali tarafta amaç edindiği kâr, meydana gelebilecek risklerden en çok etkilenme ve etkileme potansiyeline sahip alanlardan biri durumunda. Faiz oranları ve beklenmedik doğal afetler ile ilgili kaygılar, kârlar üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. Şirketlerin gerçekleşmesini beklemediği doğal afetlerin meydana getirdiği büyük boyutlu hasarlar, sigorta şirketleri için büyük ödemeleri de beraberinde getiriyor.

YASAMA VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

2019 yılındaki risk listesinde 6. sırada yer alan yasama ve düzenleyiciler, 2020’de ise dördüncü sıraya çıktı. Yasalar ile sistematik bir şekilde düzenlenmiş bir endüstrinin katılımcıları olan sigortacılar, yasama ve düzenleyici kurumların kararları ile son derece ilgililer. Alınan karar değişiklikleri veya yönetmelik düzenlemeleri sektörün işlerliğini yakından ilgilendiriyor. İş yapış süreçlerinin kurallarını belirleyen kurum ve yasalar, sektörde büyük değişikliklere sebep olabiliyor. Meydana gelen hasarlar sonucunda kanunların uygulanması, sigorta şirketlerine daha büyük sorunlar getirme potansiyelini bulunduruyor. Sigortalılarına sorumluluk teminatı sunan sigortacılar, haksız fiillere itiraz edilen davalarda risk altına girebiliyor. 

IT SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ AÇIĞI

2018 yılındaki risk listesinde ikinci sırada yer alan fakat 2019’da iki sıra gerileyerek risk listesinde dördüncü sıraya gelen IT sistemleri ve teknoloji açığı, 2020 yılındaki listede ise beşinci sıraya geriledi. Sigorta sektörü temsilcileri için hala yüksek bir endişe olarak görülen bu risk, yıllar geçtikçe etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Bu alanda duyulan asıl endişe ise yerini 2020 listesinde ikinci sırada yer alan yıkıcı teknolojilere bırakıyor. Sigortacılar geleneksel işlerin yükselen dijital hale entegre olamayacağından şüphe duyarak sektörde kaybolacaklarından endişe duyuyorlar.

FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

Listede en büyük sıçrayışlardan birini yaşayan risk faiz oranlarındaki değişiklik oldu. 2019’da yirmi altıncı sırada yer alan bu risk 2020’de ise yirmi sıra yükselerek altıncı risk oldu. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, faiz oranlarının kademeli olarak yukarı doğru gitmeye devam edecek gibi görünüyordu. Bu durum da sigorta şirketlerinin uzun süre ellerindeki büyük miktarlardaki fonları değerlendirmesini kolaylaştıracaktı. Amerika ve Avrupa’daki piyasalarda 2019 yılında bu eğilim tam tersine döndü ve faiz oranları düşmeye başladı.

REKABET ORTAMI

Sektör oyuncuları arasındaki rekabet 2019 listesinde beşinci sırada yer alırken 2020’de ise yedinci sıraya geriledi. Sigorta şirketlerinin %50’si ortalama büyümelerini GSYİH’nin 2 katına çıkarırken şirketlerin diğer %50’si yıllık olarak sıfıra yakın bir büyüme yaşadı. Şu ana kadar geleneksel sigortacılık yapan şirketlerin rakibi olarak güçlü bir insurtech girişimi çıkmadı fakat rekabet ortamına keskin bir giriş yapacak bu girişimin yakında gerçekleşeceği endişesi hakim.

DOĞAL AFETLER

2019’da yirmi sekizinci sırada yer alan doğal afetlerin gerçekleşme riski, 2020’de sekizinci sıraya yükseldi. Doğal felaketlerden kaynaklanan sigortalı hasar 2018’de yüzde 44, 2019’da ise yüzde 33 oranında düştü. Oranlar afet hasarlarının azaldığına yönelik bir sonuç çıkarsa da iklim değişikliği, düzensiz ve şiddetli hava olayları ve söndürülemeyen yangınlar doğal risklerin her zaman olabileceğinin göstergesi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

2020 risk listesinde en büyük yükselişi iklim değişikliği gösterdi. 2019 risk listesinde elli üçüncü sırada yer alan iklim değişikliği 2020 yılında dokuzuncu sıraya yükseldi. Sadece sigorta sektörünün değil tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük çevresel problemlerden biri olan iklim değişikliği, her geçen yıl tehdidini artırıyor. İklim değişikliği tehlikesindeki keskin artış, sigorta endüstrisindeki birçok kişinin meydana gelecek beklenmedik hasarlar ile büyük darbe alacağının göstergesi. 

BEKLENMEDİK BİR RİSK

2019’da on beşinci sırada yer alan beklenmeyen riskler 2020’de onuncu sıraya yükseldi. Sigorta sektöründe çalışanlar “Ne olduğunu bilmiyoruz ama risk listesinde olmayan başka bir risk bize çok büyük zararlar verecek” diyor. Sektör çalışanları bu son riski bir tehdit olarak değil korku olarak da adlandırıyor.

İlk 10 listesine giren yeni riskler ile birlikte, 2019’da gerçekleşmeyen veya çözülen diğer riskler listeden çıktı. Bu 4 risk ise şöyle sıralandı;

KAÇIRILAN FIRSATLAR

2019’da ilk sırada yer alırken 2020’de ise on ikinci sırayı aldı. Bu riskin varsayımı şirketi bir üst seviyeye taşıyacak bir fırsatın olduğu veya olacağı durumuydu. Fakat insanlar şirketi yükseltecek başarının bir anda olacağından değil sıkı ve programlı bir çalışmanın sonucu olarak kabul ettiler. Böylece bu risk 2020’de düşüş yaşadı.

GELENEKSEL YAKLAŞIMIN YETERSİZLİĞİ

2019 listesinin sonunda yer alan risk, 2020 listesinde ise otuz birinci sıraya kadar geriledi. Keskin bir düşüş yaşayan bu risk 2020’de ikinci sırada yer alan yıkıcı teknolojiler ile de bağıntılı. Hem sigorta şirketleri hem de sigortalılar geleneksel yaklaşımdan uzaklaşarak, modern ve teknolojik olan çözümlere yöneliyorlar.

İŞ OPERASYONLARINDAKİ HATALAR

Bu risk ile ilgili olan endişeler 2018 ve 2019’da artarken 2020’de ise yirmi dördüncü sıraya geriledi. Son iki yılda birçok sigorta şirketinin benimsediği yeni bulut tabanlı bilgi işlem yaklaşımının eskisi kadar güvenli olmadığı konusunda endişeler azalmaya başladı.

YETENEK VE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ

2019’da yedinci sırada yer alan risk, 2020 yılında on üçüncü sıraya kadar geriledi. Birçok sigorta şirketi 55 ve 75 yaş aralığındaki çalışanların şirket içindeki işlerde daha deneyimli olduğu ve emekli olmalarının ardından iş süreçlerinin aynı şekilde yürümeyeceğinden endişe duyuyordu. Fakat 2020 senesi içerisinde genç çalışanların yeni süreçlerde daha doğru beceri ve eğitime sahip olduğu anlaşıldı.

2021’DE 9 YENİ RİSK EKLENECEK

2020 yılına özel yapılan araştırmada ilk kez gelecek yıl hangi risklerin beklendiği katılımcılara soruldu. Sigorta sektöründeki temsilcilere göre önümüzdeki yıl eklenecek yeni dokuz risk ise şöyle;
• Yaşam ortalamasının yükselmesi
• Finansal sistemin tamamen çökmesi
• Yüksek riskli yatırımlarla verim peşinde koşma
• Kredi piyasasının tıkanması
• Toplumsal olaylardan doğan hasar taleplerinde artış
• Biyolojik çeşitliliğin azalması
• Proje yönetimi riskleri
• Avrupa Birliği ya da ABD’nin ülke ve şirketlere yaptırım riski
• Hukuk sisteminde haksız fiil reformu

Esra Nur Mocu
esra@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir