2019 yıl sonunda toplam sağlık harcamaları 201 milyar lirayı geçti

 2019 yıl sonunda toplam sağlık harcamaları 201 milyar lirayı geçti

TÜİK, 2019 yıl sonu sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Toplam sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon lira olarak gerçekleşirken, COVID-19 salgını ile beraber 2020 yıl sonu rakamlarında sağlık alanında yapılan toplam harcamanın artması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yıl sonu sağlık harcamaları verilerini paylaştı. Toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %18,8’lik bir artış oranı ile 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi. COVID-19 pandemisi ile birlikte 2020 yıl sonu rakamlarında sağlık alanında yapılan toplam harcamaların artması bekleniyor.

%78’İ GENEL DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında %78,0, özel sektör sağlık harcamasının ise %22,0 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %51,7, merkezi devlet %25,6, hanehalkları %16,7, sigorta şirketleri %2,9, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,4, mahalli idareler %0,7’lik bir paya sahip oldu.

CARİ SAĞLIK HARCAMASI 187 MİLYARI AŞTI

Cari sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,1 artarak 187 milyar 673 milyon TL’ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar %30,5 artarak 13 milyar 357 milyon TL’ye ulaştı.

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ %48’İ HASTANELERDE YAPILDI

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2019 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2019 yılında %48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla %25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve %11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

KİŞİ BAŞI SAĞLIK HARCAMASI 2 BİN 434 LİRA OLDU

Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2.030 TL iken, 2019 yılında %19,9 artarak 2.434 TL’ye yükseldi.

GSYH’NİN %4,7’SİNİ OLUŞTURDU

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2018 yılında %4,4 iken, 2019 yılında %4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2018 yılında %4,1 iken, 2019 yılında %4,3 olarak gerçekleşti.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %17,4 artarak 33 milyar 626 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında %16,7 olarak gerçekleşti.

Avatar

Esra Nur Mocu

esra@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir