Sigorta almada en önemli etken marka güvenirliği

Türkiye Sigorta Birliği adına, IPSOS araştırma şirketince gerçekleştirilen “Sigorta/BES Segmentasyon Araştırması 2015” tamamlandı. Türkiye’de mevcut sigorta ve BES algısını daha olumluya çevirebilmek, uzun vadede sigorta ve BES sahipliğinin daha fazla benimsenmesine yönelik tüketici davranışlarını yönlendirebilecek iletişim içeriklerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmayla, sigorta ve BES ürünleri satın alırken hangi eğilimlerle hareket edildiği, satın alma sürecinde hangi motivasyonların etkili olduğunu belirlendi.

BES ve sigortanın iki proje olarak ele alındığı, kalitatif ve kantitatif iki aşamadan oluşan motivasyon bazlı segmentasyon çalışmaları 12 ilde ve 12 fokus grup çalışması ile BES için 917 ve sigorta için 844 ürün sahibi veya satın almayı reddetmeyen görüşmecilerle gerçekleştirildi. Censydiam segmentasyon modelinin uygulandığı araştırmada, tüketicilerin tüketim ve tercihlerini belirleyen 8 motivasyon tanımlandı. Sigortada ‘kendini ve sevdiklerini olası kayıplardan koruma’ ve BES’te de ‘geleceğini güvence altına alma’ ortak ve en güçlü motivasyonlar olarak ortaya çıktı. Sigorta ve BES’te ortaya çıkan 5’er segmentin tümünde ‘aile’ ilk sırada çıkmasa da aileye önemli bir konu olarak görülüyor. Aile dışında öne çıkan diğer motivasyonlar ve genel alışkanlıklar sigorta ve BES için şöyle sıralanıyor:

  •  Sigorta reddetmeyenlerin yüzde 34’ü bugüne kadar herhangi bir sigorta yaptırmış, yüzde 31’i ise şu an en az bir sigorta sahibi. “Güvende hissetmek ve mağdur olmamak” sigortalılar için en önemli sigorta yaptırma sebebi.
  • Sigorta türleri özelinde yaptırmama nedenleri incelendiğinde ilk sırada “maddi durum yetersizliği”nin geldiği görülüyor. Ayrıca önlem almanın gerekli olmadığını düşünmek de diğer önemli bir sebep olarak görülüyor. Bununla birlikte, özellikle konut ve işyeri sigortası için bilgi eksikliği göze çarpıyor. Sigortanın getirileri hasarı yaşamadan tam olarak gözlerinde canlanmadığı için bir ihtiyacı tam olarak anlayamama sorunu yaşıyorlar.
  • Bırakanların, bırakma nedeni en çok “maddi durumun elvermemesi” ve “prim ödemelerinin artması”. Bunları, “teminat kapsamının yetersiz gelmesi” ve “aracıdan memnuniyetsizlik” takip ediyor.
  • Yüzde 68’i sigortayı aracıdan alıyor, yüzde 27 ise banka şubesinden alıyor. Genelde tüm sigortalar için sigorta yaptırma kararı kişinin kendisi tarafından veriliyor. Konut sigortasında eşle beraber karar verme diğerlerinden daha yüksek.
  • Bugüne kadar sigorta sahibi olanların yüzde 11’i herhangi bir hasar/kayıp yaşamış. Bu oran sağlık ve kaskoda konut ve işyeri sigortasına göre daha yüksek.

DEVLET KATKISINA OLAN GÜVEN YÜKSEK

  • BES’i reddetmeyenlerin yarıya yakını yeterince veya hiç birikim yapamıyor. Yatırım yapamayanların, yatırım yapamamasındaki temel sebep, kazançlarının tüketimlerine ancak yettiğini söylemeleri. Türkiye’de henüz gelişmekte olan ve duygusal tüketime odaklanmış orta sınıf için, bugünü yaşamak ve tüketimin tadını çıkarmak daha cazip.
  • Yatırım yapanlar içinde ise, bankada para biriktirme en yaygın yatırım şekli, bunu altın/döviz alımı ve BES takip ediyor.
  • BES ile ilgili sahip olunan bilgi düzeyi ise düşük. BES’in gerçekleşmesi ve birikimini kesintisiz almak için sistemde 10 yıl kalıp, 56 yaşını doldurması gerektiğini bilenlerin oranı yüzde 20, yarısı ise sistemde 10 yıl kalmanın yeterli olduğunu belirtiyor.
  • Yarıya yakını devlet katkısı olduğunu biliyor ve devlet katkısına duyulan güven yüksek bir seviyede. BES sahibi olanların ise çoğunluğu devlet katkısını biliyor.

Görüşmecilerin yarısından fazlası devlet katkısının yüzde 25 olduğunu biliyor ancak katkıdan faydalanmak için ne yapılması gerektiğini bilenlerin oranı oldukça düşük. Bu oranlar BES sahiplerinde biraz artıyor.

  • Şu an BES sahibi olanların yüzde 48’i emeklilik birikimini aylık maaş olarak almayı isterken, yüzde 52’si toplu olarak almayı planlıyor (yüzde 28’i 10 sene dolunca, yüzde 24’ü emekli olunca toplu alacağını belirtiyor).

HEM SİGORTA HEM DE BES İÇİN ORTAK MOTİVASYONLAR VE GENEL ALIŞKANLIKLAR

–           Bugüne kadar herhangi bir sigorta/BES sahibi olan kişiler için şirket tercihinde en önemli etkenler marka güvenilirliği (yüzde 65), uygun ödeme koşulları (yüzde 38) ve teminatın içeriği (yüzde 30).

–           BES/Sigorta hakkında bilgi almak için en çok tercih edilen kanallar TV reklamları (yüzde 50), aracılar (yüzde 45), yakın çevre/tanıdıklar (yüzde 40) ve çalışılan banka (yüzde 29).

–           İnternetten veya çağrı merkezinden

Yorum yazın