Yönetmelikler, yeni çağa ayak uyduruyor

Sektörde zaten başlamış olan bir satış uygulaması kanunda da yerini bulmuş oldu. Yeni yönetmeliğe göre, sigorta sözleşmeleri, tarafların bir araya gelmeden uzlaşmasına imkan sağlayan her türlü iletişim aracı vasıtasıyla akdedilebilecek. Mesafeli sigorta satmak isteyenler, uygulamaya başlamadan önce gerekli organizasyon ve teknik altyapılarına ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı’na bilgi vermekle yükümlü olacak. Elektronik ortamda yapılan sigorta sözleşmelerinde, elektronik ortamda teyit edilirse bilgilendirme yapılmış sayılacak.

Konu hakkında görüşünü aldığımız sektör oyuncularının çoğu, yeni yönetmeliği olumlu bulduğunu belirtti. Ziraat Sigorta Genel Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, düzenlemeyle beraber tüketicilerin geleneksel kanalların yanı sıra bu kanallardan da alışveriş etme konusundaki çekincelerinden bir miktar uzaklaşacağını vurguladı.
Yönetmeliği olumlu bulan Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Deniz Kanijali ise, yeni yönetmeliğin, amaç ve kapsamı bakımından alternatif dağıtım kanalında faaliyet göstermeyi düşünenlerin iş modellerini belirlemesine ışık tutacağını ifade etti.
AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu da, yeni yönetmelikle, uzun zamandır ihtiyaç duyulan düzenlemenin getirildiğini kaydetti. Bulutlu, yeni yönetmeliğin sektörü büyüteceğini ifade etti. 


AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu:

YÖNETMELİKLE BİRLİKTE SEKTÖR BÜYÜYECEK

Bulutlu mesafeli satış sözleşmesinin, acente ve brokerlere yeni iş alanı oluşturacağını ifade etti. Bulutlu ayrıca, yeni yönetmeliğin, sigorta sektörü açısından pastanın büyümesine yardımcı olacağını söyledi.

AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu, yeni yönetmelikle, sektörde uzun zamandır ihtiyaç duyulan düzenlemenin getirildiğini söyledi. Bulutlu, sözleşme taraflarınca karşı karşıya gelinmeksizin telefonla ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılmak suretiyle kurulan sözleşmeleri düzenleyecek olan bu yeni yönetmeliğin sektör açısından pastanın büyümesine yardımcı olacağını belirtti.
Bulutlu konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu yeni yönetmelikle sektörümüzdeki geleneksel pazarlama deneyimi, gelişen dijital ortamlara taşınacak ve bizleri birçok yeni kavramla tanıştıracaktır. Dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran en önemli unsurlardan biri göreceli olarak daha fazla tüketici odaklı olmasıdır. Her şeyden önce dijital pazarlama bir satış yöntemi değil, satış artışı sağlayan bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Bu manada yönetmelik, acente ve brokerlerimize yeni iş alanı oluşturacaktır. Ayrıca, sigortalıların tüketici seviyesinde bilinci artırılacak ve böylece sigortanın tabana yayılması kolaylaşacaktır. Yönetmelik, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı kolaylaştırma, aracısız dağıtım modeli, tedarik zincirinin optimizasyonu, yeni iş modellerinin üretilmesi, ulaşılmamış alt segmentleri de hedefleyebilme, pazarı daha verimli kullanmak gibi avantajları da beraberinde getirecektir.”

‘ACENTELER HÂLÂ VAZGEÇİLMEZ’
Her durumda, acente ve brokerlerin piyasanın vazgeçilmezleri olarak kalacaklarını dile getiren Bulutlu, şirketlerin düşük primli, satışı kolay, tüketici tarafından kolay algılanan ve kolay satın alınan ürünler geliştireceğini söyledi.
Bu sayede ürün yelpazesinin genişleme fırsatı bulacağını ifade eden Bulutlu, buradaki temel amacın doğrudan satış yapmaktan çok, ilgili markanın ve ürünün bilinirliğini artırmak, müşteri hakkında bilgi toplamak olduğunu vurguladı. Sema Bulutlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Banner’lar, videolar, kısa ilanlar, e-postalar yoluyla nihai tüketiciye ulaşmaya çalışmak, spesifik kullanıcılara yönelik içerikleri RSS (Real Simple Syndication – Çok Basit Besleme), e-posta, SMS araçlarıyla göndermek suretiyle tüketiciye hızlı ve etkili ulaşmayı sağlayacak olan bu yöntemler, ileride sigorta alabilecek çocuk ve gençlerimiz için de bir ön bilgi platformu sağlamış olacaktır.”
‘SİGORTALANMA ORANI ARTACAK’
Mesafeli satışı iyi yönetmeyi bilenlerin, sektöre yeni sigortalılar getireceği ve sigortalanma oranında artış sağlayacağını söyleyen Bulutlu, bu satış türünün üretimde kanallar arası kaymaya sebebiyet vermeyeceğini belirtti. Bulutlu sözlerini şöyle noktaladı: “Bazı ürünler ve ilişkiler vardır ki, acente veya broker olmaksızın ürünün satışı, tahsilatı, hasar takibi asla mümkün olamaz. Her kanalın kendi portföyünü yaratacağı gerçeğiyle, mesafeli satışın tüm sektör için faydalı olacağına inanıyoruz.” 


Ziraat Sigorta Genel Müdürü Mehmet Akif Eroğlu:

KISA VADEDE GELENEKSEL ACENTELİK SİSTEMİ ETKİLENMEZ

Yeni kuşakların çalışma hayatına daha fazla girmesi sonucu alternatif kanallardaki büyümenin ancak hız kazanacağını belirten Eroğlu, “Kısa vadede mesafeli satış, acentelik sistemini etkilemez” dedi.

Yürürlüğe girecek olan mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hakkında düşüncelerini ifade eden Ziraat Sigorta Genel Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, aslında Türk sigorta sektöründe bir süre önce başlamış olan bir satış faaliyetinin böylece kanunda da yer almaya başladığını söyledi.
“Kanunun, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik oluşturulan bir sistem çerçevesinde sağlayıcı ile tüketici arasında, uzaktan iletişim araçlarının kullanılarak yapılan satışları kapsadığı belirtiliyor” diyen Eroğlu, sigorta sözleşmelerinin de bu kapsamda olduğunu söyledi.
Yönetmelikte en temel ve ayırıcı olan maddeler olarak müşterinin cayma hakkının ve müşterinin kabul beyanı vermesiyle yükümlülük altına girmesi olduğuna dikkat çeken Eroğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Bu iki kavramın yanı sıra, beyanın yazılı ya da dijital bir ortamda kayıt altına alınması ve saklanması zorunluluğu, bildirimin açık, kolay anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun olması gibi unsurların kanun kapsamına alınması da memnuniyet verici. Bu maddelerle; müşteriye doğru bildirim yapılması, müşteriyle yapılan görüşmenin herhangi bir itilaf halinde yetkili makamlarca incelenebilecek şekilde düzenli kaydedilmesi ve saklanması, 15 gün içinde kayıtsız şartsız vazgeçme hakkının olması gibi tüketiciyi çeşitli istenmeyen durumlara karşı koruyan bir düzen getirilmesi planlanmış.”
Bu konu dışında başka önemli ayrıntılar da bulunduğuna değinen Eroğlu, bunları şöyle açıkladı: “Görüşmenin en başında sağlayıcının kimliği ve görüşme talebinin nedeninin tam olarak anlatılması, görüşmelerin kayıt altında olduğunun belirtilmesi, yine görüşme sırasında mutlaka müşteriye cayma hakkının olduğunun bildirilmesi gibi uygulamalar da önemli.”
Bu düzenlemeyi tüketiciye güven verecek bir uygulama olarak gördüklerini aktaran Mehmet Akif Eroğlu, düzenlemeyle beraber tüketicilerin geleneksel kanalların yanı sıra bu kanallardan da alışveriş etme konusundaki çekincelerinden bir miktar uzaklaşacağını vurguladı. Bir diğer önemli fark olarak da, düzenlemenin merdiven altı tabir edilen profesyonel olmayan bazı uzaktan satış kanallarını sistemden biraz daha uzaklaştıracağını ve tüketicileri doğrudan, güvenilir ve büyük sağlayıcılara yönlendireceğini gösteren Eroğlu, “Özellikle 15 gün içinde kayıtsız şartsız cayma hakkı bulunması önemli bir fark yaratacak” dedi.

‘SATIŞ POLİTİKALARIMIZDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ’
Bu yönetmeliğin Ziraat Sigorta’nın satış politikalarında önemli bir değişikliğe neden olmayacağı bilgisini veren Eroğlu, bunun sebebini şöyle açıkladı: “Çünkü bir kamu şirketi olmanın da getirdiği sorumlulukla düzenlemelerimizin neredeyse tamamı uzaktan satışların başladığı ilk günlerden itibaren kuruldu. Bu hizmetin dünya standartlarında olabilmesi için gerekli tüm geliştirmeleri de düzenli olarak yapıyoruz. Ziraat Sigorta çağrı merkezinden yapılan dış aramalarda tüm görüşmeler kayıt altına alınıyor ve bunu görüşmenin başında müşteriye belirtiyoruz. Müşterinin tanıtmak istediğimiz ürünü/hizmeti en rahat ve kolay anlayacağı şekilde metinler hazırlanıyor. Eğer satışa geçilirse; müşterinin satın almak istediği ürünün özelliklerini, teminatlarını, ödeme şeklini, taksitleri ve ana parayı standart bir paragrafla soruyor ve böylece kişisel hatalar sonucu yanlış anlaşılmaların önüne maksimum ölçüde geçebiliyoruz.”
Mesafeli sözleşmelere dair yönetmeliğin sigorta sektörü geleneksel satış kanallarında çok büyük farklılıklar yaratacağını ya da alternatif dağıtım kanallarına çok büyük alanlar açacağını düşünmeyen Eroğlu, sonuçta bu kanalların zaten kullanılıyor olduğunu söyledi. Eroğlu, buradaki amacın, farklı satış şekillerinde de tüketiciyi korumak ve olası itilaflarda standardizasyonla hukuk bütünlüğünü sağlamak olduğunu dile getirdi.

‘ALTERNATİF KANALLARA YENİ NESİL HIZ KATAR’
Yüksek teknolojiyle büyüyen yeni kuşakların çalışma hayatına daha fazla girmesi sonucu satın alma hacminin artmasıyla beraber alternatif kanallardaki büyümenin ancak hız kazanacağını belirten Eroğlu, geleneksel acente sisteminin kısa vadede bundan etkilenmeyeceğini ifade etti. İlk yıllarda sektöre yeni katılacak müşterilerin tercihlerinin bu yöne kayabileceğine değinen Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Fakat zaten bu satış şekli hiçbir zaman uzmanlık acentelerinin yapacağı satışları etkilemeyecektir. Çünkü uzaktan satışlarda ancak paket ürünler satılabilir. Dolayısıyla terzi işi sigortacılığın Türkiye’de de dünyada da her zaman varlığını koruyacağını biliyoruz. Ancak uzun vadede bu aracılığın şekil değiştireceğini öngörüyoruz. Sigortacılığı derinlemesine bilmeyen ve önemsemeyen, sadece kasko ve trafik satışı ile ilgilenen sigorta acentelerinin uzun vadede uzmanlığa kaymalarının önemini vurgulamak istiyoruz.” 


Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Deniz Kanijali:

MÜŞTERİYE VERİLEN HİZMETTE ŞEFFAFLIK VE KALİTE ARTACAK

Deniz Kanijali, yönetmeliğin, mesafeli sözleşmelerle şeffaflık ve kalitenin artmasına katkıda bulunacağını söyledi. Kanijali, bilgilendirmenin nasıl yapılacağının netleşmesinin olumlu olduğunu belirtti.

Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Deniz Kanijali, yeni yönetmelik incelendiğinde, Hazine’nin özellikle son zamanlarda yaygınlaşan bu tür sigorta uygulamalarına yönelik standartlar getirdiğini ifade etti. Kanijali, yönetmelikle getirilen düzenlemeyi şu şekilde ele aldı: “Düzenlemede, alternatif dağıtım kanalları üzerinden yapılan sigorta satışlarında müşterilerin bilgilendirme sürecinin nasıl yapılacağı, poliçe verme sorumluluğu ve bunun sigorta şirketi acente tarafından nasıl yerine getirileceğine yönelik kararların netleşmesine imkan sağlandığını görüyoruz.”
Kanijali, mesafeli satış sözleşmesine yönelik düzenlemenin, çağrı merkezi ve internet üzerinden poliçe satışı yapmak isteyen acenteler için, müşterilerin sigortalanmasına yönelik süreçlerde nasıl ilerleneceğini belirlediğini söyledi. Bu nedenle yeni yönetmeliğin, amaç ve kapsamı bakımından alternatif dağıtım kanalında faaliyet göstermeyi düşünenlerin iş modellerini belirlemesine ışık tutacağını söyleyen Kanijali sözlerine şöyle devam etti: “Yönetmelikte yer alan mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine yönelik maddeyle müşteri ve acente sigorta şirketinin bir araya gelmeksizin yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak sigorta poliçesini düzenlemesine yönelik usul ve esaslar belirleniyor. Bu sayede sigorta satışı gerçekleştirmek isteyen kanallar, bu konudaki strateji ve etkinliklerini yeniden gözden geçirerek güncelleme imkanı bulacak ve organizasyon, teknik altyapı ve stratejilerini yeniden gözden geçirebilecekler.”

‘ACENTELER POLİÇE DÜZENLEMEDEN ÖNCE HAZİNE’YE BİLGİ VERECEK’
Kanijali, geleneksel sigorta satışı yapan acentelerin de uzaktan mesafeli sigorta satışı kapsamına giren faaliyetlerinde, sigorta satışlarında müşterilerin bilgilendirilmesi sürecinin nasıl yapılacağı, poliçe verme sorumluluğu ve bunun acente tarafından nasıl yerine getirileceğine yönelik başlıkları dikkate almaları gerektiğini belirtti. Yeni yönetmelikle, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmesi düzenlemek isteyen acentelerin poliçe düzenlemeye başlamadan önce gerekli organizasyon ve teknik altyapı konularında Hazine Müsteşarlığı’na bilgi vermesi gerektiğini belirten Kanijali, “Bu noktada yapılan düzenlemelerin tanımlanmış mesafeli sözleşmeler ile nihai müşteriye verilen hizmetler bakımından şeffaflık ve kalitenin artmasına katkıda bulunacağı görüşündeyiz” dedi.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply