Yönetmelik değişiklikleri acenteler bakımından isabetli

SAB Başkanı Doğan Şen, sigorta sektörünü ilgilendiren çok önemli üç yönetmelik değişikliğinin gerçekleştiğini ifade etti. Acentelerin pazar payının ve komisyonlarının azalmasına neden olan birçok sorunun bu yönetmeliklerle telafi edilmeye çalışıldığını belirten Şen, “Sigorta şirketlerinin ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında keyfi uygulamalarına tedbir getiriliyor olması geleceğe ümitle bakmamıza neden oldu” dedi.
Şen, Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki “Aracı yanlış sigorta uygulamaları: Sigorta aracılarının şirketlere, sigortalılara veya sigorta ilişkisi içerisindeki ilgili kişilere karşı gerçekleştirdikleri yanlış sigorta uygulamalarıdır. Sigorta aracılarının sigorta konusuna ilişkin bariz şekilde bilinmesi gereken özellikleri yanlış girerek sigorta şirketinin hak ettiği primi azaltıcı poliçe istihsal işlemleri bu kapsamda değerlendirilir” maddesini yorumladı.
Bu uygulamanın eksik sigorta uygulamalarının önüne geçmek için sigorta şirketlerine, acentelere ve diğer aracılara görevini eksiksiz yapmaları konusunda müeyyide getirdiğini kaydeden Şen, bu maddenin üretim kaybının önüne geçecek ve haksız rekabetin önünü kapatacak olması bakımından çok önemli olduğunu vurguladı.
“Ortak alan sigortalarından örnek verecek olursak, son zamanlarda kat mülkiyet kanununun yöneticilere yüklediği müeyyidelerin yöneticiler tarafından uygulamaya alınmasıyla birlikte bu konudaki teklif sayısında bir artış oldu. Yönetici şöyle düşünüyor: ‘Kat mülkiyet kanunu ortak alanların sigortasının yapılmasını bana görev olarak yüklemiş, ben de bir poliçe yaptırırsam bu sorumluluktan kurtulurum.’ Oysa bu düşünce dahilinde yapılan poliçeler, eksik sigortaya neden oluyor ve hasarların sağlıklı alınamaması, sektörün güven kaybetmesi sonuçlarını doğuruyordu” diyen Şen, şimdi acenteler ve sigortacıların sigorta ettirenin beyanının doğru olup olmadığını yerinde tespit etmek ve bu doğrultuda doğru teklif vermek zorunda olacağını söyledi.

‘BANKALARIN ACENTELERLE HAKSIZ REKABETİ ZAYIFLAYACAK’
Doğan Şen, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki “Şirketler, topluluk içindeki aracılarına sigortacılık prensiplerine aykırı olarak diğer aracılarına göre daha yüksek oranda komisyon, ek komisyon ve benzeri ödeme yapamaz, doğrudan veya dolaylı olarak kazanç aktaramaz” ve “Şirketler, topluluk içindeki diğer ortaklıklara ilişkin sigortaları sigortacılık prensiplerine aykırı olarak piyasa rayicinden daha düşük primle yapamaz” maddelerinden de bahsetti.
Bu yönetmeliğin sigorta şirketlerinin kendi acentesi olan bankalarına ve iştiraklerinin sigorta aracılarına daha fazla komisyon ödemesinin önüne geçeceğini belirten Şen, “Dolayısıyla bankaların yüksek komisyonlarının bir kısmını müşterilerin kredi kartlarına puan yükleme, masraf almama gibi çeşitli yöntemlerle dağıtarak biz acentelerle haksız rekabetini zayıflatacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.
Şen, son olarak, Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki “Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalara ilişkin olarak sigorta poliçesi teklifi vermek zorundadırlar” ve “Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalar konusuna dahil herhangi bir rizikoyu kapsam dışı bırakacak şekilde veya poliçe tanziminden caydırmaya yönelik fiyatlama ve komisyon tespiti yapamazlar” maddelerini gündeme getirdi.
Bu yönetmeliğin, acentelerin çok önemli bir sorunu olan, sigorta şirketlerinin fiyat vermeme, çok yüksek fiyat verme ya da acente komisyonunu düşürerek bu poliçelerin satışındaki keyfiyetlerine tedbir getirdiğine dikkat çeken Şen, yine de bu yönetmelikteki bazı hususların açılımının yapılmasına ihtiyaç olduğunu, böylece yönetmeliğin takibinin ve uygulamalarının hayat bulabileceğini dile getirdi.
‘KABUL GÖREN KOMİSYON ORANLARI AÇIKLANMALI’
Poliçe tanziminden caydırmaya yönelik fiyatlamanın nasıl tespit edileceği konusuna değinen Doğan Şen şunları söyledi: “Zorunlu trafik sigortasında aynı araca bir şirket 300 lira, diğeri 1000 lira prim veriyor. 1000 lira prim veren bu poliçeyi yapmaktan kaçınmak için mi, yoksa teknik sonuçları böyle çıktığı için mi bu fiyatı veriyor? Bu konularla ilgili bazı kriterlerin getirilmesi gerek. Bu yönetmelik değişikliğiyle trafik sigortasında genel kabul görmüş komisyon oranı olan yüzde 17’nin altında komisyon veren sigorta şirketleri usulsüz işlem yapıyor olacaklar. Yine benzeri uygulama, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerinde yaşanıyor. Acente komisyonları yüzde 1’lere kadar düşürülerek zorunlu bir poliçenin istihsalinden kaçınılıyor.”
Genel kabul görmüş komisyonların açıklanarak bunun altında komisyon veren sigorta şirketlerinin bu yönetmeliğe muhalefet ettiğinin ölçümlenebilmesi gerektiğinin altını çizen Şen, sözlerini şöyle tamamladı: “Özetle çıkan yönetmelik değişiklikleri isabetli ve yerinde, ancak bunların Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor olması gerek. Bu konuda, acenteler sahip oldukları imkanları iyi bilmeli ve takipçisi olmalıdır.”

‘TOPLANTILARIMIZA TÜM ACENTELER DAVETLİ’
SAB Sigorta Acenteleri Derneği olarak her salı günü saat 15.00’te toplandıklarını ifade eden Doğan Şen şöyle devam etti: “Bu toplantılarda acentelerin sorunlarını dinliyor, değişen mevzuatları anlatıyor ve sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı bu toplantılarımıza davet ediyoruz.”

Yorum yazın