Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği yayınlandı

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’ne göre, hayat grubu sigortalarında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatları yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek istediklerinde Müsteşarlığa yazılı olarak başvuracak. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucu bilgi işlem altyapısı ile idari ve mali açıdan yeterli bulunan şirketler yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdedebilecek. Şirketler, yıllık gelir sigortası sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerini karşılamaya yeter düzeyde, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde varlık bulundurmak zorunda olacak.

Yıllık gelir sigortalarına ilişkin tarife teknik esaslarında Türkiye Kadın-Erkek Hayat Annüite tablosu kullanılacak. Teknik faiz oranı; sigorta süresi, ürün kapsamında verilen teminatlar ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak sigortacılık prensipleri dahilinde şirketler tarafından belirlenirken, Müsteşarlık da bu oranın azami ve asgari sınırlarını belirleyecek.

Başlangıçta tek prim şeklinde ödenen toplu paradan, taksitli prim ödemelerinden veya yapılan irat ödemelerinden azami yüzde 2 oranında kesinti yapılabilecek. Sözleşme süresi içinde yapılan ek prim ödemelerinden azami yüzde 2 kesinti olabilecek. Kâr payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen getiri üzerinden azami yüzde 10 kesinti yapılabilecek. Sigortadan ayrılma halinde matematik karşılıklar üzerinden, sigorta sözleşmesinde geçirilen süreye ve şirketçe belirlenecek diğer unsurlara bağlı olarak değişen erken ayrılma kesintileri uygulanabilecek. Müsteşarlık, bu madde kapsamında belirtilen kesinti oranlarını yüzde 50’ye kadar artırabilecek ya da azaltılabilecek.

Yorum yazın