Vakıf ve sandıkların aktüeryal denetimi yapıldı

 Vakıf ve sandıkların aktüeryal denetimi yapıldı

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Ankara’da “Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Emekliliğe Yönelik Taahhütlerinin Aktüeryal Denetiminde Etkinliğin Artırılması” konulu bir çalıştay gerçekleştirdi. Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç’in açılış konuşmasını yaptığı çalıştaya, Sigortacılık Genel Müdürü Gökhan Karasu, Daire Başkanı Uluç İçöz, ilgili birim uzmanları, müsteşarlık siciline kayıtlı aktüerler, aktüeryal denetim listesine kayıtlı hizmet sunucuları, konu ile ilgili çalışmalarda bulunan akademisyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası katıldı.
İki oturum halinde düzenlenen çalıştayda, aktüeryal denetimin etkinliğinin artırılması, hizmet sunucularının sorunları, veri kalitesinin artırılması, operasyonel kolaylığın sağlanması, uluslararası kabul görmüş uygulamaların değerlendirilmesi ve taraflara fayda sağlayacak çıktıların elde edilmesi konuları üzerinde duruldu.
Sabah oturumunda, aktüeryal dengeyi etkileyen risk unsurları, aktüerya raporları ve aktüeryal denetime yönelik genel değerlendirme konuları ele alındı. Teknik faiz ve mortalite tablosu gibi aktüeryal dengeyi etkileyen faktörler için görüşler paylaşıldı ve önemli bazı başlıkların raporlarda yer verilmesine değinildi.
Öğle oturumunda ise, hizmet sunucularının sorunları, aktüeryal denetime ilişkin genel bilgilendirme, denetim araçları, erişim/saklama
kolaylığı sağlanması amacıyla aktüerya denetim raporlarının kurulacak bir elektronik portaldan kabul edilmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarım gibi konulara yer verildi.

VAKIF VE SANDIKLARIN BES’E AKTARILMASI AVANTAJ SAĞLIYOR
Çalıştayda üzerinde durulan konulardan birisi de, 4632 sayılı Kanun’daki Geçici Madde 1’e göre, Vakıf ve Sandıkların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarımı oldu. Aktarım için tanınan sürenin 31.12.2015 tarihinde dolması nedeniyle, aktarım sürecini devam ettiren bazı hizmet sunucuları ek zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek bu tarihin uzatılması talepleri de dile getirildi. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarım söz konusu olduğunda, vergi avantajı, devlet katkısı, fon çeşitliliği, günlük fon takibi ve daha düşük kesintilerin uygulanması gibi birçok avantajdan faydalanılabileceği vurgulandı.
Çalıştay’la ilgili olarak 18 Mayıs
2015’te yayınlanan sonuç raporunda, hayat/ölüm tablosu, teknik faiz oranı ve diğer aktüeryal varsayımların hizmet sunucularının özellikleri de dikkate alınarak standartlaştırılması ve aktüerya raporları çerçevesinde hizmet sunucularının aktüeryal durumlarının şeffaf biçimde tespiti konularında çalışmalar yapılacağı belirtilmektedir.

Vakıf ve sandıkların BES’e aktarılmasıyla katılımcılar düşük kesinti ve devlet katkısı gibi avantajlar elde edebiliyor.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply