TVF: Kamu sigorta şirketlerinin hisseleri 6,54 milyar TL yatırımla devralındı

 TVF: Kamu sigorta şirketlerinin hisseleri 6,54 milyar TL yatırımla devralındı

Türkiye Varlık Fonu 22 Nisan’da yaptığı basın açıklamasıyla kamu sigorta şirketlerine ait hisseleri 6,54 milyar liralık yatırımla devraldığını duyurdu.

Kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesinin ilk aşaması tamamlandı. Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer taraflara ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından toplam 6,54 milyar liralık yatırımla devralındı.

TVF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Varlık Fonu olarak 13 Aralık 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde Türkiye ekonomisinin tasarruf bazının artırılması ve bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe planlanan reformların bir parçası olan kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projemizi duyurmuştuk.

Bu proje kapsamında bugün itibarıyla Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları iştirakimiz TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alınmıştır. İşlemlere ilişkin detaylar T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve yukarıda adı geçen sigorta şirketlerinin yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarında yer almaktadır.

6,54 MİLYAR LİRA YATIRIMLA DEVRALINDI

Bu adımla birlikte kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasını tamamlamış ve kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL’lik yatırımla devralmış bulunuyoruz.

Sigorta sektörümüzü daha dinamik ve güçlü bir yapıya ulaştırma hedefiyle yola çıktığımız bu projeyi daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda güçlü bir hamle olarak değerlendiriyoruz.

Proje kapsamındaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

İMZALAR ATILDI

Kamu bankalarının sahip olduğu sigorta ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu’nun kurduğu TVF Finansal Yatırımlar AŞ (“TVF Finansal Yatırımlar”)ye satışı tamamlandı.

Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik, Ziraat Emeklilik ve Halk Emeklilik şirketlerinin sahibi durumundaki kamu bankaları ve söz konusu şirketlerde hisseleri olan halka açık iştiraklerinden KAP’a yapılan açıklamalarda söz konusu hisse devri anlaşmalarının 22 Nisan 2020 tarihi itibariyle TVF Finansal Yatırımlar AŞ ile imzalandığı belirtildi.

GÜNEŞ SİGORTA’NIN AÇIKLAMASI

Güneş Sigorta’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarları Türkiye Vakıflar Bankası TAO (“Vakıfbank”), Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Vakıfbank, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile TVF Finansal Yatırımlar AŞ (“TVF Finansal Yatırımlar”) arasında sürdürülen hisse devir görüşmeler tamamlanmış olup, söz konusu görüşmelere istinaden Vakıfbank’ın sahibi olduğu ve Şirketimiz sermayesinin %51,1’ini temsil eden hisselerin TVF Finansal Yatırımlar’a devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Vakıfbank arasında 22 Nisan 2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Buna göre ödenecek pay bedeli beher pay başına 2,22 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 612.586.127,65 TL’dir. Satış bedelinin tamamı, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin hissedarları Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile TVF Finansal Yatırımlar arasında Şirketimizin hisselerinin devri hususunda bir anlaşmaya varılamamıştır. Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar’ın Şirketimizin sermayesindeki payı %61,1’e yükselmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.”

HALK SİGORTA TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Halk Sigorta’dan KAP’a yapılan açıklama ie şöyle: “13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarları Türkiye Halk Bankası AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ (“Satıcılar”) tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.Satıcılar’ın sahibi olduğu ve Şirketimiz sermayesinin %95,32’sini temsil eden hisselerin TVF Finansal Yatırımlar AŞ’ye (“TVF Finansal Yatırımlar”) devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile Satıcılar arasında 22 Nisan 2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Buna göre ödenecek pay bedeli beher pay başına 0,0186 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 618.768.675,98 TL’dir. Satış bedelinin, 427.308.093,61 TL’lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar’ın şirketimizin sermayesindeki payı %95,32’ye yükselmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.”

ZİRAAT BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası’ndan KAP’a yapılan açıklamada da, “13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamız ile ilişkili olarak; sermayesinin %99,97’sine sahip olduğumuz Ziraat Sigorta AŞ’nin ve sermayesinin %99,97’sine sahip olduğumuz Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ’nin TVF Finansal Yatırımlar AŞ’ye devri 22.04.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

VAKIFBANK AÇIKLAMASI

Vakıfbank tarafından KAP’a yapılan açıklamada ise, “13 Aralık 2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimize ait ve Güneş Sigorta AŞ sermayesinin %51,1’ini temsil eden hisselerimiz ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ sermayesinin %53,9’unu temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar AŞ’ye (“TVF Finansal Yatırımlar”) devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Şirketimiz arasında 22 Nisan 2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve söz konusu hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır. Buna göre, Güneş Sigorta AŞ hisseleri için Şirketimize ödenecek bedel beher pay başına 2,22 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 612.586.127,65 TL’dir. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir.Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ hisseleri için Şirketimize ödenecek bedel ise beher pay başına 0,0896 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 724.584.226,21 TL’dir. Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecektir. Devredilen hisselere ilişkin hazırlanan değerleme raporunun özeti ekte sunulmuştur. Yukarıda belirtilen satış işlemleri, Şirketimizin ve TVF Finansal Yatırımlar’ın yönetim kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti tüzel kişiliğine ait olması sebebiyle Sermaye Piyasa Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9. maddesi uyarınca ilişkili taraf işlemidir.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar’ın Güneş Sigorta AŞ’nin sermayesindeki payı %61,1’e ve Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ’nin sermayesindeki payı %62,9’a yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir