KOBİ’ler sigorta zırhına sarındı

 KOBİ’ler sigorta zırhına sarındı

Ülkemizde toplam katma değerin yüzde 55’ini yaratan, toplam ciroda yüzde 63,3’lük bir oranla pay sahibi olan KOBİ’ler, dünyada birçok ülkede istihdamın en az yüzde 50’sini sağlarken Türkiye’de yüzde 75,8’lik bir oranla ekonomideki ağırlığını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin 2015 Dönem Başkanlığı yaptığı G-20 Zirvesi’nde yer alacak kadar önemli bir konu olan KOBİ’lerin, dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de yeri ve etkisi tartışılamaz. 2014 verilerine göre ülkemizde toplam 3,2 milyon küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet gösterirken bu şirketlerin ihracattaki payının yüzde 60, ithalattaki payının ise yüzde 40 seviyesinde olduğu görülüyor. KOBİ’lerin ekonomideki önemi düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan başka bir sektör olan sigorta sektörüne büyük iş düştüğü görülüyor. Yaşam döngüleri sırasında yangın, doğal afet, hırsızlık, iş durması, 3’üncü şahıslara verilebilecek zararlar vb. birçok risk ile karşılaşan KOBİ’lerin yeterli kaynağa sahip olmadıkları durumlarda faaliyetlerini yerine getirmesini sağlamak büyük değer taşıyor. Bu noktada sigorta sektörü devreye giriyor.

HER 2 KOBi’DEN 1’i SİGORTASİZ
Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, Türkiye’de tanzim edilen poliçe sayısına dikkat çekiyor. Ayhan, yaptığı açıklamada “2014 verileri Türkiye’de tanzim edilen toplam ticari poliçe sayısının 1 milyon 562 bin 168, sınai poliçe sayısının ise 196.965 adet olduğunu gösteriyor. Bu veriler ışığında poliçelerin tamamının KOBİ’ler için tanzim edildiği noktada bile her iki KOBİ’den birinin sigortasız olduğu ortaya çıkıyor” ifadesine yer veriyor.

TiCARİ VE SİNAi POLİÇE SAYILARINDA 2 KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ
Türkiye sigorta sektörünün boş kapasiteleri uygun stratejiler geliştirerek doldurması halinde beklediği sevindirici büyüme oranlarına ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, “2013 yılında ticari poliçe sayısının 774 bin 593 adet, sınai poliçe sayısının ise 79 bin 747 adet olduğunu görmekteyiz. 2014 yılında poliçe sayılarında 2 katından fazla bir artış mevcut. Bu rakamlar yol haritamızı geliştirmemize yardımcı oluyor. KOBİ’ler özelinde sürekli araştırmalar yapıyor ve onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Var olan ürünlerimizi bu ihtiyaçlara göre revize ediyor; yeni ürünler çıkartıyoruz. Gerek gördüğümüz durumlar da yaptığımız risk analiz çalışması sonrasında işletmelere almaları gereken önlemler hakkında bilgiler vererek faaliyetlerini daha bilinçli olarak yerine getirmelerini sağlıyoruz” diyor.

KOBİ’lerin poliçeler hakkında sağlıklı bilgi sahibi oldukları noktada poliçe tanzim ettirmekten kaçınmadıklarını, ilk kriterlerinin hasarlarının tam ve hızlı ödenmesi olduğu ve prim tutarının ikinci sırada geldiğini tespit ettiklerini belirten Ayhan, Generali Sigorta olarak KOBİ’lere onların risk alanlarına uygun olarak düşük primler karşılığında geniş kapsamlarda çok özel paket ürünler sunuyoruz. Poliçelerimiz yangın, sel, dahili su, yer kayması, enkaz kaldırma, iş durması, 3’üncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, mali sorumluluk gibi birçok teminatı kapsıyor. Burada önceliğimiz KOBİ’lerin doğru risk analizi yaparak bu konuda bilinçlenmesi ve risklerini güvence altına almalarını sağlayarak ekonomide sürekliliklerine destek olmak. Tüm bunların ötesinde işletmelerin hasar öncesi olduğu gibi sonrasında da 7/24 yanlarında oluyoruz” bilgisini veriyor.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ POLİÇELERİNDE ARTIŞ
Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, 2014 yılı şirket verilerinin en çok gıda, tekstil ve imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere poliçe tanzim ettikleri yönünde işaret verdiğini dile getiriyor. Ayhan, son yıllarda Bilgi Teknolojileri alanında faaliyet gösteren KOBİ sayısında yaşanan hızlı artışa bağlı olarak aynı yükselişin bu şirketlere tanzim edilen poliçe sayılarında da gerçekleştiği bilgisini verirken, Generali Sigorta’nın 2014 yılında tanzim edilen poliçelerde ödemiş olduğu hasar tazminat ödemelerine bakıldığında en sık ödemenin İstanbul’da faaliyet gösteren şirketlere yapıldığını ve en büyük tazminat ödemelerinin dahili su, makine kırılması, elektronik cihaz ve hırsızlık hasarlarını kapsadığının altını çiziyor.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply