Tüm illerde Meslek Edindirme Merkezi kursları açılmalı

 Tüm illerde Meslek Edindirme Merkezi kursları açılmalı

TOBB Sigorta Acenteleri Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Hüseyin Kasap ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in yaptığı toplantıya 81 ilden 313 sigorta acentesinin il delegesi, mesleğe ilişkin sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile sigortacılık işlemleri konusunda TOBB tarafından yetkilendirilen 115 oda temsilcisi ve kamu görevlisi katıldı.

‘İSTİŞARE EDEN YANILMAZ’
Ender Yorgancılar, konuşmasında, sektörün burada buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstişarenin önemine vurgu yapan Yorgancılar, “Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz var, ‘İstişare eden yanılmaz’ diyor. Ben bunun ne kadar doğru olduğunu hem iş hayatımda, hem de TOBB’daki görevim esnasında bizzat gördüm. TOBB Yönetim Kurulu olarak, göreve geldiğimizden bu yana tabanımızla, Oda ve Borsalarımızla, sektörlerimizle istişare etmeden, ortak aklı ortaya koymadan tek bir adım dahi atmadık. Çok şükür bu istişareler sayesinde de yaptığımız her işin bereketi oldu. Camia olarak çok büyük yol kat ettik. Şimdi İcra Komitesi Başkanımız da sigortacılıkta aynı anlayışla hareket ediyor. İşte bugünkü toplantı da bunun en somut göstergelerinden biri” diye konuştu.
Yorgancılar, “Bugün il delegelerimiz, oda temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri kısaca acentelik mesleğinin tüm temsilcileri, kanaat önderleri aramızda. Yani bu meslekle ilgili söz söyleyecekler burada. Gerçek bir istişare meclisi. Bu nedenle İcra Komitesi Başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Müsteşarım da her zaman olduğu gibi bugün de bizim aramızda. Çok açık söylüyorum, bir insan kendi şahsi işine ne kadar önem veriyorsa, ne kadar titiz çalışıyorsa Sayın Müsteşarım da sigortacılığa o kadar önem veriyor. En yakın şahidiyim. Sizlerin her sorununu kendi sorunu olarak görüyor. O anlayışla çalışıyor. Bugüne kadar yapılan pek çok düzenlemede, geldiğimiz bu noktada kendisinin çok büyük emekleri var. Huzurlarınızda Sayın Müsteşarıma da en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Sayın Müsteşarım klasik bürokrat tarzında değildir. Her fikre, yeniliğe açıktır. Yapılabilecek bir iş varsa mutlaka yapar. O yüzden rahat olun. Derdiniz neyse, kamudan ne istiyorsanız, İcra Komitesi’nden beklentileriniz ne ise, hangi sorunları yaşıyorsanız, varsa çözüm önerileriniz nelerdir, bunları dile getirin. Bu toplantının sonrasında biz de hep birlikte bu konuların takipçisi olalım. Gereğini yapalım” dedi.

‘SEKTÖR ÇOK YOL KAT ETTİ’
İnsanın eskiyi çabuk unuttuğunu söyleyen Yorgancılar, sektöre ilişkin geçen süreci hatırlattı: “Nereden nereye geldiğimizin muhasebesini yapmak gerekir. Bakınız, sekiz yıl önce ülkemizde kaç sigorta acentesi olduğunu dahi bilmiyorduk. İsteyen herkes, kimseye sormadan, hiçbir merciden izin almadan işyerini açıp sigorta acenteliği yapmaya başlıyordu. Hiçbir mesleki kural, disiplin mekanizması yoktu. Ancak, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile sizler çok büyük bir işi, önemli bir ilki başardınız. Diğer sektörlere rol model olan bir yapıyı kurup; bir mesleğin nasıl kayıt altına alınacağını, mesleki disiplinin ve mesleki eğitimin nasıl en iyi şekilde sağlanacağını tüm sektörlere gösterdiniz. Ecdadımızın kurduğu çok önemli bir mekanizmayı yeniden canlandırdınız.”
TOBB olarak hep söyledikleri bir demeci tekrarlayan Yorgancılar, “Mesleki örgütlenmenin temeli Batı ülkelerine değil; bizim kültürümüze, yani Selçuklu ve Osmanlı mirasına dayanır” diye konuştu. Bugün Avrupa’nın iş dünyası örgütlenmesini, oda sistemini bizdeki “Ahilik ve Loncalık”tan kopyaladığına değinen Yorgancılar, “Bu sistem daha sonra Avrupa’dan da tüm dünyaya yayılmıştır. Ahilik ve Loncalık’ın dört temel esası vardır: Mesleki yeterliliği sağlayanları mesleğe kabul etme, kayıtlarını tutma, mesleki eğitimi verme ve mesleki disiplini sağlayarak gerekli hallerde cezalandırma, hatta meslekten ihraç etme. Bunlar, sistemin omurgasıydı. Sistem bu yüzden çok sağlıklı çalışıyordu. Bu yüzden TOBB olarak bununla ilgili çalışmalar ve projeler yaptık. İşte bundan tam sekiz yıl önce TOBB, Hazine Müsteşarlığımız ve acenteler olarak TSB çatısı altında bu yapıyı kurduk” dedi.
Geçtiğimiz sekiz yılın çok doğru bir adım attıklarını gösterdiğini vurgulayan Yorgancılar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu süre içinde sektörün gelişmesi, kendini disipline etmesi, meslek mensuplarının eğitimi ve müşteri memnuniyetinin artması noktasında çok önemli mesafe kaydettik. Levha kayıt sistemini oluşturduk. Disiplin mekanizmalarını geliştirdik. Kurduğumuz SEGEM sayesinde kendi meslek mensuplarınızın eğitimini kendiniz vermeye başladınız. Bütün bu yapıyı çok kısa bir sürede kurup işler hale getirdik ve kökleşmesini sağladık. Ben bu kısa sürede devrim niteliğindeki bu işin başarılmasında büyük emeği olan sizleri yürekten kutluyor, hepinize Türk özel sektörü adına teşekkür ediyorum. Özellikle sistemin kurularak, geliştirilmesinde büyük emeği olan Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç’e ve İcra Komitemize teşekkür ediyorum.”

‘BİR EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN SİGORTACILIK OLMAZSA OLMAZ’
TOBB olarak vazifelerinin üyelere yeni hizmetler sunmak olduğuna işaret eden Ender Yorgancılar, sigortacılığın ayrı bir önemi olduğunu anlattı. Bütün sektörler kâra ortak olurken, sadece sigorta sektörünün zarara ortak olduğundan söz eden Yorgancılar, “Bir ekonominin büyümesi için, yatırımın ve tüketimin yapılabilmesi için olmazsa olmaz sigorta sektörüdür” dedi.
Sigorta sektörünü makinenin yağına benzeten Yorgancılar, şöyle konuştu: “O yağ olmazsa makine bir hafta çalışır, bir ay çalışır. Ondan sonra ya kilitlenir ya kırılır. İşte ekonominin çarkının dönmesini sağlayan da sigorta sektörüdür. O yüzden bu sektörü ne kadar büyütebilirsek, ne kadar sağlıklı hale getirirsek ekonomiye katkısı da o kadar büyük olur. O yüzden TOBB olarak sigortacılığa her zaman ayrı bir önem verdik, veriyoruz. Bugüne kadar çok iş başardık. Ama daha önümüzde gidecek çok yol var. Sigorta Acenteleri Bölgesel Gelişmişlik ve Taşıma Kapasitesi çalışması gösteriyor ki, kapasitemizin sadece yüzde 38’ini kullanıyoruz. Yani, yaklaşık iki kat daha büyüyebilir, zenginleşebiliriz. Peki, bunu nasıl başaracağız? Nasıl daha zengin olacağız? İşte bunları hep birlikte istişare edecek ve ortak akılla yol haritamızı çizeceğiz. Önümüzdeki süreçte elde ettiğimiz kazanımları koruyarak, sektörümüz için daha ileri adımları atmak zorundayız.”

‘ARTIK TOP ACENTELERDE’
Toplantının açılışında, sigorta sektörüne ilişkin bilgi veren Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, kasko ve trafik sigortalarında yapılan değişiklikleri anlattı. Türkiye’de kasko sigortalarında son yıllarda kâr edilmeye başlandığını ifade eden Genç, trafik sigortasında ise zararın söz konusu olduğunu bildirdi.
Madencilik sektöründeki ferdi kaza sigortalarıyla ilgili atılan adımları hatırlatan Genç, “Devlet olarak madenle, ferdi kazayla ilgili her şeyi belirledik. Tam devletçi bir sistem oldu. Siz de ‘komisyonu devlet belirlesin’ diyordunuz. Yüzde 10 komisyon oldu. Eksper ücretini belirledik. Eski dönemlerde olduğu gibi komisyon kırarak iş alma yoluna gidilmez. Bu durumda bize söyleyeceğiniz hiçbir şey yok. Hazine’nin kapısına lütfen ‘filanca komisyon kırıyor’ diye gelmeyin. Artık top sizde” dedi.
Gelişmiş ülkelerde devletin acentelerle ilgili düzenlemelere çok fazla müdahil olmadığına dikkati çeken Genç, acentelerle ilgili kamu olarak yapılması gerekenlerin neredeyse yüzde 95’ini yaptıklarını kaydetti. Eksperlerle ilgili kanunda da değişiklik yapıldığına değinen Genç, “Ekspertiz ile ilgili yönetmelik sil baştan yeniden yazılacak ve yeniden çıkarılacak. İlave olarak yardımcı hizmetlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘KOSGEB DESTEKLERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ’
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap, sigorta acenteliği mesleğinde aşılması istenen iki önemli nokta olduğunu; bunlardan ilkinin KOSGEB destekleri, diğerinin ise zorunlu deprem sigortası tarifelerinin yeniden düzenlenmesi olduğunu kaydetti. Kasap, sözlerine şöyle devam etti: “KOSGEB desteklerinden faydalanmak istiyoruz. Sayın Başkanım, KOSGEB’in İş Birliği Güç Birliği adında bir projesi var. Tam biz acentelere göre. Sizden istirhamımız hükümetimiz kurulur kurulmaz bu konuyu TOBB Yönetimi olarak gündeme getirmeniz ve KOSGEB kapsamına alınmamızı sağlamanız. Sayın Müsteşarım, malumlarınız olduğu üzere DASK tarifesi yeniden düzenleniyor. Sizden istirhamımız ise, minimum acente payını 15 liraya çıkarıp acente komisyonunu artırmanız. Çünkü, düşük komisyon nedeniyle DASK poliçelerimizi takip edemiyoruz. Daha çok kazanırsak daha iyi takip ederiz.”
Kasap, ayrıca, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi için TOBB tarafından desteklenen UMEM kurslarının her ilde en az bir adet de olsa açılması konusunda meslektaşlarından destek talep ederek şu sözleri sarf etti: “Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Trabzon gibi iller bu projeyi başarıyla uyguluyorlar. Bakın, yeni yönetmelik uyarınca tüzel kişi acentelerin teknik personel istihdam etmesi gerekiyor. Bu personelleri UMEM’den alalım. Hem biz kazanalım hem de işsiz çocuklarımıza iş imkanı sağlayalım.”
Son olarak Sigorta Acenteleri Gelişmişlik ve Taşıma Kapasitesi hakkında genel bir bilgi veren KASAP şu sözleri kaydetti: “Bu çalışma sayesinde, sigortacılığın geliştiği illeri bölgeleri görebilecek, gelişme potansiyeli olan illeri tespit edebileceğiz. Sektörümüze yatırım yapmak isteyen yatırımcı bu çalışmadaki verileri kullanabilecek. Doğru alana, doğru bölgeye yatırım yapabilecek.”

‘BES’TE 5.4 MİLYON KATILIMCIYA ULAŞILDI’
Konuşması sırasında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında da bilgi veren Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, BES’te 5.4 milyon katılımcıya ulaşıldığını ve bunun çok iyi bir rakam olduğunu söyledi. Bu sayının her geçen gün arttığını belirten Genç, fonda biriken miktarın 41 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Genç, 6 milyondan fazla meskenin zorunlu deprem sigortası yaptırdığını, tarım sigortasında da her yıl reel büyüme yaşandığını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply