TOBB SAİK yönetimi Eylül aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

 TOBB SAİK yönetimi Eylül aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

TOBB SAİK yönetimi 37. aylık olağan toplantısını İstanbul Levent TOBB merkez binasında gerçekleştirdi. KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in de eğitim programına açılış konuşması yapması için yapılan davete olumlu yanıt vermesi neticesinde acentelere zoom üzerinden KVKK eğitiminin eylül ayı içinde yapılması için planlamaların tamamlandığı açıklanırken, Eylül ayının son haftasında zoom üzerinden tüm acentelere eğitim verileceği duyuruldu.

TOBB SAİK (Sigorta Acenteleri İcra Komitesi) 16 Eylül 2021 tarihinde 37. aylık olağan toplantısını İstanbul Levent TOBB merkez binasında gerçekleştirdi. KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in de eğitim programına açılış konuşması yapması için yapılan davete olumlu yanıt vermesi neticesinde acentelere zoom üzerinden KVKK eğitiminin eylül ayı içinde yapılması için planlamaların tamamlandığı açıklanırken, Eylül ayının son haftasında zoom üzerinden tüm acentelere eğitim verileceği duyuruldu.

TOBB SAİK tarafından toplantının detayları şöyle aktarıldı:

“TOBB SAİK Yönetimi 37. Aylık olağan toplantısını İstanbul Levent TOBB Merkez Binasında 16/9/2021 tarihinde gerçekleştirmiştir.

*Trafik sigortalarında teklif aşamasından sonra gerçekleşen fiyat değişikliklerinin sektöre duyulan güveni zedelemesi nedeniyle, verilen tekliflerin 30 gün geçerli olmasının uygun olacağı değerlendirmesi hakkında SEDDK’ya başvuru yapılmış olup, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen tekliflerin ay sonuna kadar, ayın son günü verilen tekliflerin ise 3 iş günü geçerli olacağı bilgisini alınmıştır.

*Trafik sigortası poliçe priminin üçüncü kişinin kredi kartından rızası olmaksızın tahsil edilmesi ve üçüncü şahsın müracaatı üzerine söz konusu primin ilgili sigorta şirketi tarafından kart sahibine iade edilmesi durumunda, söz konusu trafik poliçesinin iptaline imkan sağlayan düzenlemeye uymayan şirketler SEDDK’ya bildirilmiştir.

*KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in de eğitim programına açılış konuşması yapması için yapılan davete olumlu yanıt vermesi neticesinde acentelere zoom üzerinden KVKK eğitiminin eylül ayı içinde yapılması için planlamalar tamamlanmıştır. Eylül ayının son haftasında zoom üzerinden tüm acentelere eğitim verilecektir.

*Sigorta sektöründeki ikame araç temininde karşılaşılan sorunlar, 15.9.2021 tarihinde Türkiye Sigorta Birliği’nin koordinasyonunda düzenlenen online toplantı ile ele alınmıştı.
Sigorta şirketi yöneticileri, TOBB SAİK temsilcileri, önde gelen araç tedarik ve asistans firmalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, özellikle yaz aylarında bazı bölgelerde yaşanan ikame araç tedarik sorunu tüm boyutları ile masaya yatırılmıştır. Avrupa’da da benzer durumların yaşandığı sorunun ülkemizdeki etkilerinin minimum düzeye indirilmesi adına tüm tarafların katkısı ile bir aksiyon planının ortaya konulacağı konusunda mutabık kalınmıştır. Toplantı neticesinde ikame araç tedarikinde yaşanan sorunun pandemi dönemi şartlarından kaynaklı olarak, dönemsel bir durum olduğu hususu öne çıkmış ve çözüm önerilerine ilişkin çerçeve oluşturulmuştur. Bununla birlikte, mevcut sorunun çözümü yanında ilerleyen dönemlerde benzer durumların yaşanmaması adına tarafların katılımı ile ortak bir çalışma grubu kurulması ve çözüm önerilerinin adım adım hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

*Tüm acentelere online ortamda aşağıdaki modüllerde acente gelişim eğitiminde son aşamaya gelinmiş olup 2021 yılı içerisinde bu eğitimin tüm acentelere verilmesinin planlanmasına başlanmıştır.
1 – Dijital İletişim ve Sosyal Medya Uygulamaları
2 – Uygulamalı Pazarlama
3 – Modern Tüketici ve Karar Verme Süreçleri
4 – Marka ve İletişim Uygulamaları
5 – Kuşaklar ve Dijitalleşme
6 – Kurumsal Pazarlama Yönetimi
7 – Güven için yapılan kişisel envanter çalışması.
8 – Güven nasıl kazanılır?
9 – Güven ilişkisini belirleyen 13 davranış ilkeleri üzerinden uygulamalı çalışma.
10 – İş ve satış kısmında güven için öneriler ve uygulamalı çalışmalar
11 – Biz şu an için güven kısmında neredeyiz?
12 – Kurum için etkili bir güven modeli oluşturmak.
13 – Yeni Normalde İş Stratejisi
14 – Değişim Yönetimi
15 – 21. Yüzyılda İş Başarısının Anahtarları
16 – Kendine Liderlik ve Süreç Yönetimi
17 – Mükemmellik Okulu
18 – Koru & Kazan & Kurtul
19 – İkna ve Müzakere Teknikleri
20 – Finansal Okuryazarlık – Kişisel Finans ve Para Yönetimi
21 – Problem Çözme & Karar Verme Teknikleri
22 – Müşteri Odaklılık & Hizmette Kalite
23 – E-Sigorta
24 – İş Planlaması, Zaman ve Stres Yönetimi
25 – Sigorta Sektöründe Finansal Risklerin Yönetimi
26 – Risk Teorisi ve Politikası
27 – Alternatif Risk Yönetim

*Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda 7 Acenteye Kınama, 8 Acenteye Uyarı, 1 acenteye Meslekten men ve 5 Acenteye İkaz cezalarının verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da 3 dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.”

İlginizi Çekebilir