TOBB SAİK acente eğitimlerine devam ediyor

 TOBB SAİK acente eğitimlerine devam ediyor

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, “Özellikle son yıllarda aksayan acentelere yönelik mesleki eğitimleri TOBB yönetimi ile koordineli olarak başlattık. Bu eğitimleri çeşitlendirerek ülkemizin her yanındaki meslektaşlarımıza aktaracağız” dedi.

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi olarak son dönemde gerçekleştirdikleri çalışmaları ve sektörel gelişmelere dair görüşlerini aktardı. Korkut, “Pandemi hala sürüyor ve hem ülke hem de dünya genelinde ekonomik ve sosyal olarak olumsuz bir atmosfer içerisindeyiz. Sigorta sektörü bu süreçten en az etkilenen sektörlerden biri olmakla beraber pandeminin olumsuz etkileri özellikle 2021 yılında daha fazla hissedilir oldu. Geçen yıl Mayıs ayında Hazine tarafından görüşümüz alınmadan ve bilgi verilmeden mesafeli satışlara dair bizler tarafından kabul edilemez bir yönetmelik değişikliği yapılmıştı. Öncelikle bu yönetmelik değişikliğinin uygulamaya geçmesini engelleme ve ardından da yeni taslak üzerine kamu nezdinde çalışmalarımız yaklaşık bir yıldan fazla sürdü. Eski yönetmelik yerine de 2021 Haziran ayında yeni bir yönetmelik SEDDK tarafından yayınlandı. Bu yönetmelikte başından bu yana karşı çıktığımız bazı maddeler de ne yazık ki yer aldı. Ama acenteler adına sakıncaları olan ve 5684 sayılı sigorta kanununa aykırı olan bir çok maddenin de değişmesini SAİK olarak sağladık. Kalan sakıncalı maddelerin kaldırılması veya değiştirilmesi için de uğraş ve çalışmalarımız sürüyor” dedi.

SAİK’TEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Korkut, TOBB Merkez Binası’nda gerçekleşen toplantının detaylarını şöyle aktardı: “TOBB SAİK’i temsilen 13 Temmuz 2021 tarihinde TOBB Ankara Merkez Binası’nda düzenlenen önemli bir toplantıya katılım sağladım. Ticaret Bakanı Mehmet Muş başkanlığında düzenlenen toplantıya TOBB Sektör Meclis Başkanları katıldılar. Toplantıda Ticaret Bakanı’na Sektör Meclisi Başkanları kendi sektörleri ve alanları ile ilgili sorun, çözüm ve taleplerini aktarma imkanı buldu. Bu önemli toplantıda acenteler adına Bakanımız ve diğer yetkililere aktardığım konuları buradan da duyurmak isterim:

Sorun 1: Sigortacılık sektörü dağıtım kanalları arasında haksız rekabete neden olan uygulamalar bulunması.

Açıklama: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları tanımlanmış ve faaliyet usulleri belirlenmiştir. Diğer yandan, uygulamada dağıtım kanallarının kendi arasında ya da farklı dağıtım kanalları arasında, haksız rekabet ve uygulamalara sıkça rastlanılmaktadır. Poliçe primi üzerinden risturn ve iskonto yapılması gibi uygulamalar ile poliçe yanında promosyon ürünü verilmesi ya da poliçenin promosyon unsuru olarak kullanılması dağıtım kanalları arasında haksız rekabete neden olduğu gibi, sigortalıların çeşitli mağduriyetler yaşamalarına ve sektöre duyulan güven ve itibarın zedelenmesine neden olmaktadır.

Çözüm Önerisi: İlgili mevzuatta dağıtım kanallarının rekabet çerçevesi belirlenmeli, sigorta şirketlerinin farklı dağıtım kanallarına farklı uygulamalar yapması engellenmelidir. Poliçe primi üzerinden risturn ve iskonto yapılması yasaklanmalı, promosyon uygulamaları sona erdirilmelidir.

Sorun 2: Kredi kuruluşlarının sanayici, tüccar ve çiftçinin seçme hakkını sınırlandırması.

Açıklama: Kredi sağlamada oluşan hâkim durum nedeniyle, kredi sağlayıcısı sigorta şartına bağlı olarak krediyi açmama, faiz oranını yükseltme ya da sigortalının kendisi tarafından yapılması halinde daha düşük faiz oranı belirleme gibi zorlayıcı tedbirler uygulamaktadır. Bazı durumlarda faiz oranındaki %0,5 puanlık değişimin dahi krediye konu olan sigorta işleminin priminden daha fazla yük getirdiği görülmektedir. Sigortalının sonraki dönemde daha uygun şartlarla sigorta teminatı bulması halinde, poliçede yer alan Dain-i Mürtehin veya Lehtar şerhleri nedeniyle mevcut poliçe iptal edilememektedir.

Çözüm: Tüketiciye ilişkin mevzuatta olduğu gibi; ilgili mevzuatta, sanayici, tüccar ve çiftçinin en az mevcut poliçede belirtilen teminatları içeren bir başka poliçe ibraz etmesi durumunda, eski poliçenin gün esasından iptal edilerek, kalan prim tutarının sigortalıya iade edilmesine imkan sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.

Sorun 3: Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalarda tüketicinin mağdur edilmesi.

Açıklama: Özellikle cep telefonu, tablet gibi elektronik ürünlerin satışı ile seyahat hizmet satışında sunulan sigortalarda tüketicinin yanlış bilgilendirilmesi, doğru teminatların sunulmaması gibi nedenlerle tüketici mağduriyeti oluşmaktadır. Sigortacılık alanındaki tüketici şikayetlerinin büyük çoğunluğunu bu konudaki şikayetler oluşturmakta, sigortacılık sektörüne duyulan güven zedelenmektedir.

Çözüm: Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortaların, bu konuda yetkilendirilecek sigorta acenteleri tarafından sunulmasının sağlanması, söz konusu sigortalarda tüketicinin doğru şekilde bilgilendirilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların dışında SAİK olarak aylık düzenli toplantılarımızı aksatmadan sürdürmekteyiz. Bu toplantılarda özellikle illegal çalışan yapı ve kurumlara yönelik ceza ve yaptırımların kararlarını vermekteyiz. Özellikle son yıllarda aksayan acentelere yönelik mesleki eğitimleri TOBB yönetimi ile koordineli olarak başlattık ve çeşitlendirerek ülkemizin her yanındaki meslektaşlarımıza bu eğitimleri aktaracağız.”

KORKUT: ‘DENETİM VE YAPTIRIMLAR İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK’

Yönetmelik dışında son dönemde SAİK olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Levent Korkut şunları söyledi: “2015 yılında yayınlanan Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ‘Bu yönetmelik kapsamında destek hizmeti sunanlar aynı zamanda destek hizmeti sundukları şirketle ilgili sigorta aracılık faaliyetinde bulunamazlar’ maddesine aykırı hareket eden kurum ve yapılara yönelik çalışmalar da önem verdiğimiz bir diğer konu. Örnek vermek gerekirse, bir sigorta şirketinin hem anlaşmalı servisi hem acentesi olmak bu yönetmelik kapsamında yasak olmasına rağmen, yüzlerce kurum yasalara aykırı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda olması gereken denetimlerin ve yaptırımların yapılması için çalışmaları başlattık. Bu konu ile ilgili yönetmeliğin iki maddesini buradan da hatırlatmak isterim:

Yönetmeliğin 3. bölümü 6. maddesinin 3. fıkrası şu şekilde; ‘Bu yönetmelik kapsamında destek hizmeti sunanlar aynı zamanda destek hizmeti sundukları şirketle ilgili sigortacılık faaliyetinde bulunamazlar.’ Örneğin; bir otomotiv bayisi hem sigorta şirketinin anlaşmalı hasar onarım merkezi hem de yetkili sigorta acentesi olamaz. Yönetmelik bu kadar açık ve net iken uygulamada denetim eksikliğinden bunun tam aksi bir yapılanma ve gerçek var.

Keza yönetmeliğin 2. bölümü 4. maddesinin fıkralarında hangi hizmetlerin destek hizmeti sayılacağı ve bu hizmeti verenlerin de hiçbir şekilde sigorta şirketleri ile başka faaliyet ilişkisi kuramayacakları da net bir şekilde yazılı. Esasları çok net olan bu yönetmeliğin uygulamada da hayata geçirilmesi, gerekli denetimlerin yapılması için SAİK olarak yakın dönemde yoğun çalışmalar yapacağız.”

İlginizi Çekebilir