Takımların artan popülaritesi…

BUGÜNLERDE büyük organizasyonlar için en popüler konuların başında grup ve takım çalışmaları gelmektedir. Hatta takımlar, çalışmaların iyi bir şekilde organize edilmesi adına çağdaş, günümüze uygun yapılanan şirketler için vazgeçilmez bir rekabet aracı haline gelmişlerdir. Takımların şimdiki popülerliğini açıklamak için, Seagate Technoloji’nin çalışanlarına yaptığı takım oluşturma yatırımlarına bakmak gerekir. Bilindiği üzere, Seagate; sabit disk sürücüleri imalatı ve depolama çözümlerindeki dünya liderlerinden biridir. Seagate, yıllardır kendisi için vazgeçilmez bir geleneği her türlü zorluğa karşın devam ettirmektedir. Her yıl binlerce çalışanı içerisinden, 200’ün üzerinde çalışanını takım oluşturma çalışması için, ortalama bir hafta süreliğine, yerleşkesi olan Silikon Vadisi’nden dünyanın en uzak köşelerine göndermektedir. Şu ana kadar harcadığı milyon dolarların çok da abartılı olduğu söylenebilir. Ancak, iyi eğitim almış, zeki ve kendine oldukça fazla güvenen bu seçilmiş bireylerin, stresi yüksek, oldukça pahalı ve hayatlarına meydan okudukları bir eğitime katıldıklarında, çok şey kazanacaklarının farkında oldukları bilinmektedir. Orta dünya üzerindeki dağlar boyunca 40 kilometrelik bir yarışı, 17 kilometrelik bir yürüyüşü ve dağlık bölgedeki 18 kilometrelik bir bisiklet turunu içeren böylesine zor bir eğitimin, sadece tek bir meydan okuma amacı olduğunu söyleyebiliriz. Seagate’in burada vermek istediği tek mesaj “Takım ruhu oluşturma”nın ve “Takım ruhunu pekiştirme”nin kendi iş başarılarındaki vazgeçilmez bir unsuru olduğuydu.

Dünyadaki çoğu büyük şirketin içinde yer alan çalışma takımları, bu şirketlerin etkin ve verimli çalışmaları için, yeteneklerin bir araya getirilmesine inanmışlardır. Bu yetenekli takımların oluşturulmasındaki ruhun içindeki büyüleyici unsur; bu kadar farklı kişinin tek bir kişi gibi davranabilmesi ve takımdaki her bir bireyin işin tamamını bitirebilmesi için diğer takım üyelerinin bilgisine ihtiyacı olmasıdır. Bu da farklı disiplinlerden ve farklı kültürlerden birçok kişinin bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Kurumlar için bu kadar önemli bir davranış biçimi olan takım çalışma anlayışını daha iyi anlayabilmek ve grup ile takım arasındaki kavramsal farklılıkları açıklayabilmek için aşağıdaki tanımların yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Her şeyden önce, Grup ve Takım’ın aynı şey olmadığını kabul etmemiz gerekmektedir. Grup, belirli bir amacı yerine getirmek için karşılıklı bağımlılıkta etkileşim içinde olan iki veya daha fazla birey olarak açıklanabilir. Takım ise, her bir kişinin girdilerin toplamından daha büyük, kapsamlı bir performans düzeyi oluşturan bir gruptur.

Bir çalışma grubu öncelikle paylaşarak ve karar alarak kendi sorumluluk alanlarında performans gösteren bireylerin etkileşiminden meydana gelmektedir. Bu çalışma gruplarının, ortak çaba gerektiren imece usulü çalışmalara gereksinimleri ve fırsatları yoktur. Bundan dolayı, bu grupların performansları sadece her grup üyesinin bireysel katkısının toplamıdır. Girdilerin toplamından daha büyük, kapsamlı bir performans düzeyi oluşturacak pozitif bir sinerjileri yoktur. Diğer taraftan bir çalışma takımı, koordineli bir çalışma ile pozitif sinerji üretir. Bireysel çabalar, bu bireysel girdilerin toplamından daha büyük bir performans düzeyiyle sonuçlanır. Çalışma gruplarıyla, çalışma takımlarını temel kişisel çalışma kavramları esasında karşılaştırıldığında, çalışma gruplarının daha bireysel sorumluluklara dayalı, rastgele ve değişken becerilere sahip bireylerden oluştuğu görülmektedir. Takımlar ise daha olumlu sinerjiye sahip ve ortak performans gerektiren hedefleri taşıyan bireylerden oluşmaktadır.

Günümüzün büyüyen organizasyonlarında önemini her geçen gün artıran takımların etkinliğini tanımlamak gerekirse, üç temel bileşeni ön plana çıkarmak gerekir. Bunlar içerisinde; Kaynak ve içerik etkiler, takımların etkiliğinde rol oynamaktadır. Bir diğeri ise, takımın oluşumu ile ilgilidir. Üçüncüsü ise, süreç değişkenlikleri etkinliğidir. Bu süreçteki temel değerler ise, ortak amaçlar, belirli hedefler, takım etkinliği, çalışma düzeyleridir.

 

Yorum yazın