Tags : yükümlülük

Sigorta şirketleri ve yatırım fonlarındaki gider vergisi bilmecesi

Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları için muamele vergisi %0 olarak belirlendi. Ancak, sigorta şirketleri için ayrı bir belirleme yok. Bu nedenle sigortacıların ve yatırım fonlarının kambiyo gider vergisi mükellefiyetlerinin genel düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor.  Yaklaşık 11 yıldır kambiyo (döviz) satış muamelelerine ilişkin BSMV (banka ve sigorta muameleleri vergisi ya […]Devamı Oku