Tags : samim ünan

Acentenin sözleşme yapma yetkisine sahip olmaması bilgilendirme ile yükümlü olmasını

Acentenin temsil yetkisine dayanarak sigortacı adına kurduğu sigorta sözleşmelerinde bilgilendirme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılması kural olarak mümkün değil. Ayrıca Genelgenin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirtilen hüküm yerinde değil. Acentenin sözleşme yapma yetkisine sahip olmaması, bilgilendirme ile yükümlü olmasını engellemez. Bir önceki yazımızda sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü yürürlükteki kurallar çerçevesinde özellikle 2022/14 sayılı ‘Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin […]Devamı Oku

Zorunlu sigortalarda bilgilendirme kişilere önceden bilgi aktarmakla sınırlı

Hukuksal zorunluluk dolayısıyla sigorta yaptırmak dışında bir seçenek mevcut olmadığı için, sigorta ettirenin satın alacağı zorunlu sigorta ürünüyle ilgili önceden edineceği bilgiler ürünü almaya karar vermesinde “belirleyici” değil. Bu yüzden de zorunlu sigortalarda bilgilendirmenin amacı sigorta ettirenin karar vermesine yardımcı olmak değil, sigortanın kapsam ve işleyişi hakkında önceden kendisine bilgi aktarmakla sınırlı. Sigortacılık ve Özel […]Devamı Oku

Tahkim yargılaması tarafsız ve uzman hakemler eliyle gerçekleştirilmeli

Birçok yarara sahip Sigortacılıkta Tahkim kurumu şu anki yapılanma çerçevesinde hukukçu olmayan hakemleri de içeriyor. Tahkim yargılamasının tarafsız ve uzman hakemler eliyle gerçekleştirilmesi ise bu kuruma olan güveni ve yönelimi artırabilir. Sigortacılık Kanunu, “Tahkim” başlıklı sekizinci bölümünde yer alan 30uncu maddesinde “Sigortacılıkta Tahkim” adı verilen uyuşmazlık çözme yöntemine ilişkin yasal düzenlemeye yer vermiştir. Bu konuya […]Devamı Oku

Trafik sigortası evcil hayvan için tazminat öder mi?

Trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigortacının, yaraladığı hayvanı tedavi ettiren araç işleteninin zararını tazmin etmesi formülü yürürlükteki uygulamayı yansıtmıyor olsa da hukuk bu çözüme doğru bir seyir izlemekte. “Hayvan hakları”, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de gittikçe daha geniş ölçüde savunulmaktadır. Bu sevindirici gelişmeyi memnunlukla karşılıyoruz. Hayvanların korunmasına yönelik hukuk kuralları ile ilgili olarak ülkemizde […]Devamı Oku

Savaş Riski ve Nakliyat Sigortacılığı paneli gerçekleşti

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ömrüuzak’ın moderatörlüğünü yaptığı “Savaş Riski ve Nakliyat Sigortacılığı” başlıklı panel 20 Nisan tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ömrüuzak’ın moderatörlüğünü üstlendiği, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan, Kaptan Murat Işıklı ve Türk Reasürans A.Ş. Özel Riskler Yönetim Merkezi […]Devamı Oku

Savaş Riski ve Nakliyat Sigortacılığı paneli 20 Nisan’da gerçekleşecek

20 Nisan Çarşamba günü  14:00 – 15:30 saatleri arasında Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ömrüuzak’ın moderatörlüğünü yapacağı “Savaş Riski ve Nakliyat Sigortacılığı” başlıklı panel online olarak gerçekleştirilecek. Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ömrüuzak ’ın moderatörlüğünü üstlendiği, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Samim Ünan’ın , Kaptan Murat Işıklı’nın ve […]Devamı Oku

Bilgilendirme yükümlülüğünün kapsamı daraltılabilir

Türk Ticaret Kanunu’ndaki mevcut uygulamalar, bilgilendirme yükümlülüğü konusunda hatalı anlayış ve uygulamalara yol açabiliyor. Zorunlu sigortalarda bilgilendirme yükümlülüğünün kaldırılması ve poliçelerde teminat dışı hallerin sınırlandırılması, sigortalıların sağlık sigortası gibi branşlarda teminat dışı haller konusunda sürprizlerle karşılaşmalarını engellerken, şirketlerin de operasyonel yükünü azaltabilir. Bir önceki yazımızda sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde hangi sonuçların doğması gerektiğini […]Devamı Oku

Sözleşme öncesi bilgilendirmede değişiklik ihtiyacı

Aydınlatma (sözleşme öncesi bilgilendirme) yükümlülüğü sigortacılıkta en çok tartışılan konulardan biri. Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu aydınlatma yükümlülüğü maddelerinde sigorta yaptırana sadece 14 günlük itiraz hakkı verilse de, sigortalıyı yanlış bilgilendirmenin irade bozukluğuna neden olması nedeniyle Borçlar Kanunu’nda itiraz süresi 365 gün olarak görülüyor. Duraksamalara son vermek için yasal kurallarda değişiklik ihtiyacı bulunuyor. “Sigortacının […]Devamı Oku

“Hukuktan başka bir alanı seçseydim üzüntü duyacaktım”

Avukat bir aileden geldiğini, ilk kazandığı bölüm olan Eczacılık Fakültesi’nden İstanbul Hukuk Fakültesi’ne “bile isteye” geçiş yaptığını söyleyen sigorta sektörünün hukuk duayeni Prof. Dr. Samim Ünan, o zaman verdiği kararı “Başka yöne gitmiş olmaktan daha sonra üzüntü duyarak ve onun doğru olmayacağı kanısına vararak hukuka döndüm” diye anlatıyor. Ünan’ı ağırlıklı olarak sigortaya yönlendiren ise Deniz […]Devamı Oku

Eksik sigortayla mücadele için “takseli sigorta”

Kurlarda yaşanan hareketlilik ve ekonomik piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkabilen eksik sigorta durumuna karşı alınabilecek önlemlerden biri takseli sigorta yani anlaşmalı değer üzerinden yapılan sigortalar. Anlaşmalı değer üzerinden yapılan sigortalar sigorta değeriyle ilgili çekişmeleri önlerken, sigortacının ödeyeceği tazminat tutarının saptanmasını kolaylaştırıyor. 1956 tarihli önceki Türk Ticaret Kanunu kara sigortalarını düzenlerken anlaşmalı değer (mutabakatlı kıymet) esasına […]Devamı Oku