Tags : etik

Sigortacılıkta davranışsal iktisadın etik sınırları

Dünyanın ileri gelen reasürans şirketlerinden Swiss Re, davranışsal iktisat üzerine bir rapor hazırladı. Rapora göre, sigorta şirketleri düzenlemeler ile sınırlanmadan kendi etik ilke ve kurallarını belirlemeli ve sigortalı lehine kararlar almaya başlamalı. Bugünlerde tüm sektörleri ve reklamcılığı ilgilendiren “davranışsal iktisat” kavramı gitgide daha fazla gündeme gelmeye başladı. Aslında bu kavram 1960’lardan itibaren bilim dünyasının araştırma […]Devamı Oku