Tags : ciro

Devlet destekli alacak sigortası kapsamına giren şirketler için “yurtiçi satışlar”

25 Mart 2020 Çarşamba tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamına giren şirketlerde aranan yıllık net satış hasılatı şartı, yurtiçi […]Devamı Oku

E-ticaret sektörünün ekonomiye katkısı planlı büyüme ile artırılabilir

EY-Parthenon ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği tarafından yapılan “Covid-19 Sürecinde E-ticaret Sektörünün Nabzı” araştırması; pandemi dönemindeki e-ticaret talep patlamasının, sektör oyuncularını çok hızlı biçimde operasyonlarını büyütmeye ittiğine ve kısa sürede planlanamadan gerçekleşen büyümenin e-ticaret oyuncularının operasyonlarında önemli sorunlara yol açtığına işaret ediyor. E-ticaret sektörü; hızlı büyümenin getirdiği operasyonel sıkıntıların derinleşmesini ve büyümeyi finanse edecek likidite sıDevamı Oku