Tags : bsmv

Sigorta şirketlerine rücu ve sovtaj düzenlemesine dair tebliğ yayımlandı

Sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehlerine geçen paralara ilişkin BSMV vergisinin işlemesine yönelik Gider Vergileri Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğe […]Devamı Oku