Tags : bilgilendirme yükümlülüğü

Acentenin sözleşme yapma yetkisine sahip olmaması bilgilendirme ile yükümlü olmasını

Acentenin temsil yetkisine dayanarak sigortacı adına kurduğu sigorta sözleşmelerinde bilgilendirme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılması kural olarak mümkün değil. Ayrıca Genelgenin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirtilen hüküm yerinde değil. Acentenin sözleşme yapma yetkisine sahip olmaması, bilgilendirme ile yükümlü olmasını engellemez. Bir önceki yazımızda sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü yürürlükteki kurallar çerçevesinde özellikle 2022/14 sayılı ‘Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin […]Devamı Oku

Zorunlu sigortalarda bilgilendirme kişilere önceden bilgi aktarmakla sınırlı

Hukuksal zorunluluk dolayısıyla sigorta yaptırmak dışında bir seçenek mevcut olmadığı için, sigorta ettirenin satın alacağı zorunlu sigorta ürünüyle ilgili önceden edineceği bilgiler ürünü almaya karar vermesinde “belirleyici” değil. Bu yüzden de zorunlu sigortalarda bilgilendirmenin amacı sigorta ettirenin karar vermesine yardımcı olmak değil, sigortanın kapsam ve işleyişi hakkında önceden kendisine bilgi aktarmakla sınırlı. Sigortacılık ve Özel […]Devamı Oku