Swiss Re Sigma Raporu: Sigortacılıkta yükselen pazarlar: Çin ve Hindistan

Swiss Re’nin yeni Sigma raporu “Sigortada ve birleşme ve satın alma: Yeni dönemin başlangıcı” raporuna göre, sigorta endüstrisindeki birleşme ve satın alma (M&A- Mergers and Acquisitions)  hareketleri hâlâ mali kriz öncesinde görülen seviyesinin altında kalsa da yükselişe geçti. 2009’daki ekonomideki sert düşüşten sonraki yıllarında sigorta sektöründeki birleşme ve satın almalar nispeten düşük kaldı. Ama sektörde hareket son aylarda tekrar yükseldi ve araştırma sonuçları bu trendin daha da yükseleceği sonucunu doğuruyor.
Sigma’nın 2015 yılı başlarında sunduğu araştırma “Sigortada birleşme ve satın alma: Yeni dönemin başlangıcı” raporuna göre son yılların yeni gözde pazarı Asya Pasifik olarak ortaya çıktı.
En çok birleşme ve satın alma faaliyetlerinin görüldüğü bölge 2008-2014 yılları arasındaki gibi yeniden yüzde 35 oranıyla Avrupa olarak görüldü.
Avrupa’yı aynı yıl aralığı için yüzde 24 oranıyla Kuzey Amerika izliyor. Fakat araştırma genelinde en dikkat çeken veri kuşkusuz, 2001-2007 yılları arasında yüzde 9 oranında birleşme ve satın alma gerçekleştirilen Asya Pasifik’in 2008-2014 yılları arasında yüzde 34 oranına yükselmesi olarak karşımıza çıkıyor.

ÖNEMLİ OLAN RİSKİ DOĞRU YÖNETMEK
Hissedarların bakış açılarına göre, ekonomik değer yaratması ve zenginliği güçlendirmesiyle birleşme ve satın alma hamleleri başarı olarak kabul ediliyor. Birleşme ve satın alma işlemleri ayrıca geçtiğimiz 10 yılda alıcılara uzun süreli olumlu bir trend sağladı ve sağlamayı sürdürüyor. Bir birleşme veya satın alma yoluyla yaratılan ekstra değer, yeni oluşan kuruluş tarafından hasat edilebilir sinerji yaratıyor. Ama bunun yanı sıra işletme riskleri ve ticari risklerin de çoğaldığı dikkat çekiyor. Risk yönetimi konusunda iddialı olan şirketler birleşme ve satın alma yöntemiyle varlıklarını güçlendiriyor.

“Birleşme ve satın alma” gelişen pazarlarda sigortayı güçlendiriyor. Araştırmanın sonucuna göre, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland gibi ülkeler, değiştirdikleri kurallar ve kanunlar sayesinde gün geçtikçe birleşme ve satın almaya uygun hale geliyor.
2001-2007 yılları arasında hayat sigortası branşında Asya Pasifik bölgesinden şirket satın alma oranı yüzde 9 iken 2008-2014 yılları arasında şirket satın alma oranının yüzde 34’e çıktığı görüldü. Bu oran, Çin ve Hindistan gibi dev ülkelerin içinde bulunduğu Asya Pasifik pazarının son yıllarda ne kadar büyüdüğünü gösteriyor.

2001-2007 yılları arasında hayat dışı branşında Asya Pasifik bölgesinden satın alma oranı yüzde 6 iken 2008-2014 yılları arasında aynı oranın yüzde 22’ye çıktığı görüldü. Ayrıca Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 8 oranında artış görülür.

HİNDİSTAN’DAN YABANCI YATIRIMCIYA YEŞİL IŞIK
Asya Pasifik bölgesinde sigorta sektöründe gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı sermayecilere tanınan hakların değişmesi pazarda büyüme sağladı. En büyük değişiklik Çin ve Hindistan’da görüldü.
Gelişmekte olan pazarların yeni kısıtlamaları:
Çin: Yabancı yatırımcılara hayat sigortası şirketlerinin yüzde 50 hissesine kadar yönetime ortak olabilme imkânı tanındı. Hayat dışı şirketler için böyle bir kısıtlama konulmadı. Yabancı yatırımcıların sigorta şirketinin yüzde 25’inden fazlasını yönetebilmesi için, yerli yatırımcılardan daha sıkı kurallara tabi olma zorunluluğu getirildi.
Hindistan:  2015 yılında doğrudan ve dolaylı yabancı yatırımcıların hayat ve hayat dışı sigorta şirketlerinde hisse sahibi olabilme oranı yüzde 26’dan yüzde 49’a çıkarıldı. Ayrıca yabancı reasürörlere de Hindistan’da şube açabilme hakkı tanındı.
Endonezya: Sigorta aktivitesi içeren herhangi bir şirketin yabancı hissedarlar oranı yüzde 80 ile sınırlandırıldı.
Malezya: Yabancı hissedarlar yüzde 70 ile sınırlandırıldı. Yüzde 70’ten fazla yatırımların duruma göre değerlendirileceği belirlendi.
Myanmar: Sigorta sektöründe yabancı yatırımcılara izin verilmiyor.
Filipinler: Yabancı yatırımcı yerli bir sigorta şirketinde ortak olabilme izni verildi. Hasar tespit şirketlerinde ise yabancı sermaye oranı en fazla yüzde 40 olarak belirlendi.
Tayland: Sigorta ve reasürans şirketleri yabancı yatırımcılara açık hale geldi. Fakat yüzde 49 oranından fazlası için devletten onay zorunlu kılındı.

2000’Lİ YILLAR VE AFRİKA
2000’li yılların başından itibaren Güney Afrika ve Afrika’nın kuzeyindeki bazı ülkelerde sigorta pazarı hareketlenmeye başladı. Fakat şimdilerde, çoğunluklu olarak Sahra Çölü’nün altında bulunan ülkelerinde sigorta şirketlerinin birleşme yöntemiyle büyüdüğü görülüyor. Ekonomilerinin büyümesiyle birlikte Nijerya ve Kenya aktif olarak büyüyen pazarlar halini aldı.
Son dönemin en büyük satın alması Aralık 2014’te gerçekleşen XL Group’un Catlin’i satın alması olarak görüldü. XL-Catlin, 4.1 milyar dolarlık anlaşma sonunda en büyük 10 reasürans şirketi arasına girdi. Son dönemin en büyük birleşmesi ise PartnerRe ile AXIS’in 11 milyar dolarlık birleşmesi olarak ortaya çıktı.

ÇİN SEKTÖRDE HIZLA YÜKSELİYOR
Çin, 2014 yılında dünya sigorta pazarının yükselen gücü olmayı sürdürdü. 2014 yılının haziran ayında yürürlüğe giren yasa sayesinde, dünya devi Çin, sigorta sektöründeki birleşme ve satın almalara uygun hale geldi. Yabancı şirketler hâlâ sadece Çin şirketlerinin en çok yüzde 50’sini satın alabilir durumda. Ama Çin’deki yeni kanun yabancı yatırımcılara imkân sağlamış oldu.

BİR DİĞER NEDEN TEKNOLOJİ
Bunun yanı sıra teknolojik gelişmelerden yararlanmanın sektörde müşteri ilişkileri için temel gereksinimi olmasının yanı sıra, dijital bilgi birikimi her sektörde olduğu gibi sigorta sektörü için de vazgeçilmez bir hale geldi. Big Data ve telematik yöntemleri sektörün sacayakları şeklini aldı. Bu nedenle, birleşme ve satın alma işlemleri sırasında şirketler sadece finansal yarar gütmüyor; ayrıca son yıllarda teknolojik gelişmelerden faydalanmak adına teknolojik kazanım edinebilecekleri şirketlerle birleşme ve satın alma yoluna da giriyor. Son yıllarda teknoloji şirketleriyle birleşen sigorta şirketlerinin sayısı hızla artıyor.

 

07-15-sigmatablo1 07-15-sigmatablo2 07-15-sigmatablo3 07-15-sigmatablo4 07-15-sigmatablo5

Yorum yazın