Sosyal sorumluluk için sosyal pazarlama…

GÜNÜMÜZDE pazarlama alanında, hedef müşteri kitlelerine yönelik yapılan başarılı çalışmalar ve pazarlama kavramlarına getirilen yaratıcı ve modern yaklaşımlarla toplumun geniş kitlelerine ulaşmak artık çok kolaylaşmıştır. Çünkü, rekabet şartlarının giderek arttığı günümüzde, işletmenin hedef kitlesi artık, sadece tüketiciler ile sınırlı değildir. İşletmeler, taşıdıkları toplumsal sorumluluk duygusu ile hareket ederek hedef kitleleri olan sosyal paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelerek, sosyal sorumluluğun temel ilkelerini belirlemişlerdir. Böylece işletmeler hedef kitlelerine sadece ürün ve markalarıyla mesaj vermek yerine, yaptıkları tüm faaliyetler ile tüketici zihninde yer almayı başarmışlardır. Bugün başarılı ve güçlü kuruluşların pek çoğu üstlendikleri toplumsal sorumluluk duygusu ile hareket ederek hedef kitleleriyle iletişimlerini güçlendirmektedirler. Günümüz modern İşletmeleri markalarıyla ilgili toplumsal bir amaca hizmet etmek veya bir soruna çözüm getirmek ve sonuçta karşılıklı fayda sağlamak için uyguladıkları kampanyaların tanıtımı neticesinde, toplumsal sorumluluklarını yerini getirerek markalarını konumlandırmayı başarmışlardır. Hem işletmeye hem de işletmenin içinde bulunduğu topluma fayda sunan bu iletişim stratejisi, toplumsal değişim sürecini beraberinde getirmektedir. Toplumsal faydaya yönelik sosyal sorumluluk kampanyaları bünyesinde uygulanan reklam stratejilerinin yanı sıra sosyal medya çalışmaları da, toplumda giderek artan bir bilinçlenme oluşmaya başlamıştır. Toplumsal sorumluluk duygusunun artmasıyla yaşanan bu bilinçlenme gerek kurum imajının oluşmasında gerekse toplumsal sorumluluğun pazarlama stratejilerinin önemli bir unsuru olarak görülmesine neden olmaktadır. Böylece kamusal alanda devletin yeterli olamadığı durumlarda özel işletmeler devreye girerek toplumsal alanda sorunlara çözüm bulma yönünde sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermektedirler. Toplumsal fayda amaçlı kampanyalar güçlü tanıtım etkinlikleri ile desteklendiğinde de hem topluma hem de işletmeye karşılıklı olarak fayda sağladığı, tartışılmaz bir şekilde günümüzün en önemli gerçeği haline gelmiştir.
Toplum üzerinde fayda yaratmayı ön planda tutan ve bundan kâr amacı gütmeyen kuruluşların toplumsal yaşamdaki rolleri ve önemleri her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başarılı olabilmeleri için sosyal pazarlama yaklaşımını kullanmalıdırlar.
Sosyal sorumluluğun, işletmelerde çeşitli uygulama yöntemleriyle yapılmasının yanı sıra bu yöntemlerden birisi de kurumsal sosyal pazarlama yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır.
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki birçok kurum ya da organizasyon sosyal pazarlama uygulamalarına başvurmaktadırlar. Bu ülkelerdeki sosyal kampanyalar incelendiğinde, sosyal reklam ve sosyal iletişim aşamaları izlenerek sosyal pazarlama olgusuna ulaşıldığı görülmektedir. Sosyal pazarlama yaklaşımının sosyal sorunlar üzerine eğilerek, topluma fayda değeri yüksek projeler sunması ve bunların kolay, hızlı, maliyet değeri fazla olmayan yöntemlerle ulaştırması sosyal sorumluluk çalışmaları için en verimli çalışmalardan biri olmaktadır. Günümüzde, ağırlıklı olarak sosyal medya kullanma yöntemleriyle yapılan bu çalışmalar, aynı zamanda televizyon ve basın yoluyla da topluma ulaştırılmaktadır.

Yorum yazın