Sigortalı sayısı artacak

 Sigortalı sayısı artacak

AIG Sigorta Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu, Türkiye’de sigortalı sayısının önemli ölçüde artacağını söyledi. Sigorta sektöründe devreye girecek Doğrudan Tazmin Sistemi, yedek parça ve özel servis sertifikasyonu ile sigorta suistimaliyle mücadelenin sigortalı memnuniyeti ve sayısını olumlu yönde etkileyeceğini belirten Bulutlu, “Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birçok alanda getirilmiş olan yeni sorumluluklar yeni poliçe türlerinin doğmasına olanak tanıdı. Bu da sigortalı sayısının artmasında önemli bir etken olacak” şeklinde konuştu.
2014 yılı sonu itibarıyla, sektörde toplam 23 milyon hayat dışı sigortalının bulunduğunu ifade eden Bulutlu, “2014 yılında bir önceki yıla göre poliçe sayısında artış olmakla birlikte prim üretiminde artış yaşanmadı. Sigortalı sayısının artmış olması, ülkemizde sigorta bilincinin gelişmesi açısından önemli bir gösterge olarak algılanmalıdır. Sigortacılık sektörü ekonomi için önemli bir fon kaynağı haline geldi ve gerek kaynakların etkin kullanımının sağlanması,  gerekse tasarrufları artırıcı fonksiyonları bakımından ekonomimize önemli katkılar sağlamaya devam ediyor” dedi.

PRİM SORGULAMA EKRANI
Yeni Tüketici Kanunu ile sigortacılığın olumlu yönde etkilenecek alanlar yaratabildiğini vurgulayan Bulutlu, “Trafik poliçelerinde internetten primlerin karşılaştırılmasına yönelik düzenleme ile şirketler,  Zorunlu Trafik branşına ilişkin resmi internet sitelerinde prim sorgulama ekranı tahsis ettiler” dedi.
Bulutlu sektörün mali yapısıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Yatırım gelirinin zayıf olması ve düşük faiz oranları sebebiyle, sigorta sektöründe giderlerin kontrol altına alınması için farklı yollar denenmesi gerekecek. Yeni araç satışlarındaki düşüş motor branşındaki adetleri olumsuz yönde etkiledi, ancak teknik kârlılık açısından olumlu yansımaları görüldü.”

YENİ UYGULAMALAR
2015 yılında sigorta şirketlerinin müşteri sayısını artırmasına ve prim artışına olanak vermesi açısından bir dizi yeni uygulamanın devreye gireceğini belirten Bulutlu, “Bunlardan en önemlisi, doğrudan Tazmin Sistemi, yani, trafik kazalarında zarar gören araç sahiplerinin karşı tarafın sigorta şirketine başvurmaları yerine hasarı kendi sigorta şirketinden almasına imkân sağlayacak uygulama.  İkinci önemli bir uygulama, yedek parça ve özel servis sertifikasyonu; bu sayede sigortalı cephesinde mevcut bulunan memnuniyetsizlik büyük ölçüde giderilecek ve sigorta şirketleri de tazminat giderlerinin kontrolünde önemli adımlar atmış olacaklar. Üçüncü uygulama sigorta suistimali ile mücadele, suistimalli hasarların ödenmeyerek sigorta sektörüne geri kazandırılması, hem sigorta şirketlerini mali yönden rahatlatacak hem de sigortalılara düşük prim maliyeti olarak yansıyacak”  diye konuştu.
AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu sigorta sektörünün gelişimiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Türk sigorta sektöründe acente ve brokerların sağladığı prim gelirinin önümüzdeki günlerde yine birinci sırada yer alacağını düşünüyor olmakla birlikte, bankasürans kanalından gelecek prim üretiminin de önemli miktarda artmasını bekliyorum.  Dijital sigortacılığa henüz yeni başlamış olmakla birlikte, Y ve Z kuşaklarının sigorta alımı konusunda söz sahibi olmaları ile birlikte özellikle bireysel sigortalar alanında poliçe sayısında önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum.”

‘YENİ ÜRÜNLER OLUŞTURULACAK’
Otomobil sigortalarında doyum noktasına ulaşan sigorta sektörünün, potansiyel sigortalıların ihtiyaçlarını tespit ederek bu yönde pazarlar oluşturulması konusunda yenilikler yapacaklarını ifade eden Bulutlu, “Ferdi kaza sigortaları, eğitim güvence sigortaları, seyahat sigortaları, sorumluluk sigortaları, globalleşen dünyanın yeni trend ürünleri olacak” dedi.
Sigorta pazarıyla ilgili yapılan bir araştırmaya atıfta bulunan Bulutlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Son zamanlarda yapılan bir araştırmada özellikle Tüketici Sigortalarında şu ana başlıklar tespit edilmiş bulunuyor: Yüksek müşteri sirkülasyonu ve düşük müşteri güveni, sigorta şirketleri ile sigortalıların ilişkilerinde bir iletişim problemi olduğunun işaretidir, zira müşteri memnuniyeti ve sigorta şirketine duyulan güven, sigortalıların, sigorta şirketleri ile yola devam etmesi için önemli 2 sebeptir.”

‘MÜŞTERİYLE İLETİŞİM ÖNEMLİ’
Bulutlu şöyle devam etti: “Müşterilerinizin farklı sigorta şirketlerini tercih etmeye başlamaları, fiyat, ürün, satış koşulları, iletişim gibi pazarlama karmasını revize etmeniz gerektiği konusunda bir işaret olarak algılanmalıdır. Sigorta şirketleri ile müşteriler arasında interaktif iletişim platformlarının kurulması gereklidir. İlk satış anında kuvvetli olan iletişimin, her zaman kuvvetli tutulması önemlidir. Müşteriler artık daha sık, daha anlamlı ve kişiselleştirilmiş iletişim talep ediyorlar.
Müşterilerin dijital platformları daha fazla kullanması ve e-ticaret hacminin büyük bir hızla artması nedeniyle,  tüm sigorta şirketleri, dağıtım kanalları ve iletişim yolları hakkında yeniden bir değerlendirme yapmak zorundadırlar.”


YENİ SORUMLULUK POLİÇELERİ YOLDA
Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birçok alanda getirilmiş olan yeni sorumlulukların yeni poliçe türlerinin doğmasına olanak tanıdığını belirten Sema Bulutlu şunları söyledi: “Aşağıda sıralanan sorumluluk sigortası türleri bu branşa ait poliçe sayısını önümüzdeki yıllarda artıracaktır:
• Kefalet Sigortası
• Borç Ödeme Sigortası
• Kredi Sigortası
• Tek Risk Sigortası
• Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
• Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası
• Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası
• Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Hukuksal Koruma Sigortası
• Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
• Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
• Ürün Sorumluluk Sigortası
• Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası”

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply