Sigortacılık verilerine yönelik yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

 Sigortacılık verilerine yönelik yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) sigortacılık verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme yönelik usul ve esasları düzenlediği Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile bilgi merkezlerinden sigortacılık verilerinin elde edilmesi, saklanması, kullanılması gibi sigortacılık verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme; bu verilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasına dair usul ve esasları düzenlediği “Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir