Sigortacılık ülke kalkınmasına doğrudan destek sağlıyor

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, sigortacılığın rolünü değerlendirirken, tasarrufları artırıp sosyal refaha katkıda bulunmaktan, ekonomik kayıpları karşılamaya kadar geniş bir yelpazede düşünülmesi gerektiğini belirtti.
Sigortacılık sektöründeki tüm kuruluşların, toplumdaki sigortacılık bilincinin yükseltilmesi ve sektöre olan güvenin artırılması konusunda çalışmasının önemine değinen Ülken, aynı zamanda, toplanan primlerin milli gelir içindeki payını yükseltmeye yönelik yeni politikalar oluşturulup uygulanmasının da şart olduğunu ifade etti.
Bunun sağlanabilmesi için müşteri talep ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması gerektiğini vurgulayan Musa Ülken sözlerine şöyle devam etti: “Anadolu Sigorta olarak bu bağlamda, yeni ürün ve hizmet geliştirirken öncelikle sigortalının ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlemeyi amaç ediniyoruz. Zira belli bir ihtiyaca yönelik ürün çıkarıldığı zaman bunun pazardaki olumlu geri dönüşü mutlaka görülüyor. Diğer taraftan
mevcut ürünlerimizi de sürekli güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize ediyoruz. Bu bakımdan Anadolu Sigorta’nın stratejisini müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tatmin etmek üzere çift taraflı bir girişim olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır.”
‘PERT KASKO ÜRÜNÜMÜZ BİR BAŞARI HİKAYESİ’
Yeni ürün geliştirme sürecinin başarılı bir örneği olarak Pert Kasko ürününü söyleyen Musa Ülken konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Pert kasko ürünümüzü; mevcut prim seviyelerini yüksek bulmalarından ötürü kasko sigortası yaptırmayan tüketicilere yönelik hazırladık. Bu ürünümüz ile en az prim ile kasko sigortasındaki en önemli temel riskleri teminat kapsamına almayı hedefledik. Aldığımız geri dönüşler müşterilerimizin ürünü oldukça olumlu karşıladığı yönünde.”

‘SİGORTA SEKTÖRÜNE GÜVEN SAĞLANMALI’
Halkın sigortanın fayda ve gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, sigortaya teşvik edilmesi gerektiğini de vurgulayan Ülken, sigorta bilincinin, okullardaki eğitim programlarıyla topluma öğretilmesi ve tanıtılmasının da önemine değindi ve şöyle devam etti: “Sektörde sigortacılık eğitimi almış kişilerin istihdam edilmesi gerekiyor. Sigortacılık eğitimi veren yüksekokul ve üniversitelere rağmen sektörde sigortacılık mezunu çalışan sayısı az. Halkın sigortanın fayda ve gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, sigortaya teşvik edilmesi, sektöre güvenin sağlanması gerekiyor. Sigorta bilincinin, okullardaki eğitim programlarıyla topluma öğretilmesi ve tanıtılması da önemli.”

‘5 BİN TEMAS NOKTASINDA SİGORTALILARIMIZIN YANINDAYIZ’
Acentelerin sigortalıyla olan diyaloğunu iyileştirmesinin yanı sıra müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlamasının da gerekliliğine dikkat çeken Ülken sözlerine şöyle devam etti: “Anadolu Sigorta olarak 2 bin 500 acentemiz var. Türkiye İş Bankası şubelerini de dahil ettiğimizde 4 bin, bu acentelerin şubeleri ve brokerlerle birlikte ise yaklaşık 5 bin noktada ürünlerimizi sigortalılarımıza ulaştırıyoruz.” Güçlü ve nitelikli bir acente yapısına sahip olduklarını söyleyen Musa Ülken, Anadolu Sigorta’nın her branşta yetkin acentelerinden oluşan acente danışma kurulları ile sürekli işbirliği halinde çalıştığının altını çizdi.


PERT KASKO ÜRÜNÜ

Pert Kasko ürünü ile aracın tam hasara uğraması veya çalınması durumunda ‘Kasko Sigortası Genel Şartları’ kapsamında sigortalıya teminat sağlanıyor.
• Bu teminatların aracın kara yolunda veya demir yolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
• Gerek hareket gerek durma halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
• Aracın yanması,
• Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi şeklinde 4 ana başlık altında toplanıyor.
Pert Kasko sigortası ürünü; ‘yurtdışı ek teminatı’, ‘sigara ve benzeri madde zararları’, ‘yetkili olmayan kişilerce çekilme’, ‘patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde taşıma’, ‘anahtarın ele geçirilmesiyle çalınma’, ‘deprem’, ‘heyelan’, ‘fırtına, yıldırım, sel ve su baskını’ ile ‘grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör’ gibi ‘Kasko Sigortası Genel Şartları’nda’ yer alan ek sözleşme maddeleri için de teminat veriyor.
Ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilen bu zararlar sonucunda gerçekleşecek tam hasarlar da Pert Kasko ürününün teminatı kapsamına giriyor.

TÜM ARAÇ GRUPLARINA TEMİNAT SAĞLANIYOR
Tüm araç gruplarına, model yılı sınırlaması getirilmeden teminat sağlayan Pert Kasko sigortası poliçeleri 1 yıllık olarak düzenleniyor. Deprem teminatının otomatik olarak muafiyetsiz verildiği üründe, taksit seçeneği de dahil bütün ödeme yöntemleri sunuluyor.
Ürün kapsamında sigortalılar asistans hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Kapsam dahilindeki hizmetler şu şekilde sıralanıyor:
• Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen kaza durumunda aracın kurtarılması ve en yakın anlaşmalı servise çekilmesi,
• Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama (Maksimum 3 gün süreli, limitler dahilinde),
• Yaralanma veya hastalık nedeniyle nakil,
• Daimi ikametgâha dönüş veya yolculuğa devam seyahati,
• Seyahate devam etmek için rent-a-car (Maksimum 2 gün süreli),
• Bilgi ve organizasyon servisi.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply