Sigorta tahkim komisyonu bilirkişilik yönetmeliğinde değişiklik

 Sigorta tahkim komisyonu bilirkişilik yönetmeliğinde değişiklik

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 15. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi:

“Bilirkişilik eğitimi

MADDE 15/A – (1) Bilirkişilik eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

(2) Eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Kurum belirlenen süreleri iki katına kadar artırmaya ve yarısına kadar azaltmaya yetkilidir. Eğitimin e-öğrenme (uzaktan eğitim) yöntemiyle düzenlenmesi halinde, eğitimin süre ve içeriği Kurumun onayına tabidir.

(3) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, sigortacılıkta tahkime ilişkin mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

(4) Uygulama eğitimi; Sigorta Tahkim Komisyonu Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek olaylara ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

(5) Bölge kurulu bilirkişi listesine kayıtlı olanlar bilirkişilik eğitiminden muaftır.

(6) Bilirkişilik eğitimi Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından verilir.

(7) Eğitime ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir