Sigorta şirketleri maliyet ve regülasyonlara öncelik veriyor

10 lider sigortacılık pazarında, hayat, hayat dışı ve iki alanda da faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin katıldığı araştırmada katılımcılar arasında CFO’lar, üst düzey finans yöneticileri, muhasebe yöneticileri ve finans kontrolörleri yer alıyor.
5 yıl içerisinde sigorta şirketleri içerisindeki finans ve aktüerya organizasyonlarının bekledikleri zorluk ve önceliklerini anlamayı amaçlayan anketteki sorular; kilit iş öncelikleri, hedef işletme modeli, çalışan sayıları ve masraflar kapsamında kıyaslama, ortak hizmetler ve dış kaynak kullanım eğilimleri konularını kapsıyor.
Araştırma ile yöneticilere mevcut durumları için ölçüm ve değerlendirme yapmalarını sağlamak ve gelecek ihtiyaçlarını karşılama kapsamında yapacakları uygulamalar konusunda kılavuz niteliği taşıyan önemli bilgilerin paylaşılması amaçlanıyor.

MALİYET VE  REGÜLASYON
Araştırmaya göre, çoğu sigorta şirketi, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bir değişim programını uygulamaya alacağını veya uygulamayı planlamaya başlayacağını, yüzde 80’den fazlası 2020 yılına kadar finans ve aktüerya fonksiyonlarının entegre olacağını öngörüyor.
2020 yılı için ise sigorta şirketlerinin en kilit 3 iş öncelikleri arasında ‘Büyüme’, ‘Maliyet Yönetimi’ ve ‘Regülasyonlara Cevap Verebilmek’ yer alıyor.
Katılımcıların yüzde 43’ü ‘Büyüme’yi en öncelikli iş konuları arasında birinci sırada görürken, yüzde 50’sinden fazlası ‘Maliyet Yönetimi/Kârların Artırılması’ ve ‘Regülatif Değişimler’i öncelikli iş konuları arasında görüyor. Hayat dışı sigorta şirketlerinde ‘Maliyet’ en çok belirtilen sorun iken, tüm hayat sigortası şirketlerinde ‘Regülasyonlar’ en öncelikli konu olarak ön plana çıkıyor.

‘VERİ’ VE ‘TEKNOLOJi’ KONULARI GELİŞİME AÇIK ALANLAR
Yine araştırmaya katılanların üçte ikisi, ‘Veri’ ve ‘Teknoloji’ konularını finans ve aktüerya bölümleri için en öncelikli sorun ve gelişime açık alan olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 27’si ‘Teknoloji’yi gelişime açık alanlar arasından ilk sıraya koyarken yüzde 21’i veri konusunu ilk sıraya yerleştiriyor. Şirketler, veri olarak kalite ve derinlik alanlarında eksiklik ve iş ihtiyaçları ile uyuşmama, teknolojide ise teknolojik mimaride eksiklik olduğunu öne sürüyor. Şirketler 2020’ye hazırlık ve mevcut durumdan geleceğe ilerlerken olgunluk seviyesi bakımından en etkin değişimlerin ‘Veri Yönetimi’ ve ‘Teknolojik Yetkinlikler’ alanlarında olacağını belirtiyor. Bu alanları takiben katılımcılar tarafından belirlenen hem mevcut durum hem de gelecek için gelişime açık ikinci konu ise ‘insan kaynağının gelişimi’ olarak öne çıkıyor.

İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM GELİŞİM İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP
CFO’ların 2020’de hedeflediği işletme modelinde, ‘İnsan Kaynağı’ modelinin en gelişmiş boyutu olması gerektiği ve bu alanda yatırım yapılmasının gelişim için kilit rol oynayacağı belirtiliyor. Katılımcıların yüzde 12’si insan kaynağı alanını gelişime açık/sorun olarak ilk maddeye koyuyor. Bu alandaki nitelikli, şirketin vizyonuna uyum sağlayacak ve geliştirebilecek, belirli yetkinliklere sahip insan kaynağının eksikliğinin yanı sıra kalite anlamında da iyileşme beklendiği ifade ediliyor.
Araştırmadan ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, işletme yönetimi tarafında ortak hizmet kullanımının, özellikle bordro ve iç denetim faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı yapılarak artacağı yönünde. Katılımcılar, 2020’de işlem yönetimi fonksiyonunun, düşük maliyetli olarak görülen yurtiçi ortak hizmet kullanımı alanına, gelir muhasebesi ve iç-dış raporlamanın yurtdışı ortak hizmet kullanımı alanına, bordro ve iç denetim fonksiyonlarının ise dış kaynak kullanımına konu olacağını ve belirtilen servis alanlarına kayma yapacaklarını öngörüyor.
Araştırmada 2020 yılında ‘Karar Destek’ ve ‘Finansal Kontrol’ fonksiyonlarının toplam finans ve aktüerya bölümleri içerisinde çalışan sayısı bazında daha yüksek bir pay yer alacağı da öngörülüyor. 2014-2020 yılları arasında öngörülen finans ve aktüerya bölümlerindeki raporlama ve işlem yönetimi kaynaklarının azalma eğilimine yüzde olarak bakıldığında bu eğilimin hayat sigortası şirketlerinde yüzde 14, hayat dışı sigorta şirketlerinde ise yüzde 3 civarında olması bekleniyor.

Yorum yazın