Sigorta sektörü 2023 yılında neler yaşadı?

 Sigorta sektörü 2023 yılında neler yaşadı?

Begüm Demir/begum@sigortacigazetesi.com.tr

Ülkemizi yasa boğan deprem haberiyle başladığımız ve sigortacılar açısından en zorlayıcı yıllardan biri olan 2023’ü geride bıraktık. Sektör açısından birçok gelişmenin yaşandığı 2023 yılının en sarsıcı ve maliyetli olayı ise 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremleri oldu.

Sektörün tamamını etkileyen uzun kuyruklu bir branş olan trafik sigortasında etkileri görülen enflasyon, yüksek kur, artan maliyetler gibi şirketlerin zarar yazmasına neden olan yapısal sorunlara çözüm bulmak üzere SEDDK’nın açıklamış olduğu sigortalılar ve sigorta şirketleri için sürdürülebilir bir branşı hedefleyen trafikte yol haritası ile sonlandırdığımız 2022 yılının ardından 2023 yılında küresel ve ulusal ölçekte sigorta sektörünü ilgilendiren birçok olay yaşandı. Yıla henüz başlamışken Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremleri tüm ülkeyi yasa boğdu. Çok sayıda can ve mal kaybına sebep olan bu felaket ile deprem kuşağında yer alan ülkemizde her an yaşanabilecek deprem gerçeğine karşı sigorta yaptırmanın hayati önemini acı bir şekilde öğrenmiş olduk. Yaşanan deprem felaketi sonrası 3 ay olağanüstü hal ilan edildi ve sigorta sektörü de tüm ülkede olduğu gibi ivedilikle harekete geçip yaraların hızlıca sarılması için seferberlik ilan etti. Son yayınlanan verilere göre, Türkiye’nin 2023 GSYH’nin %9’una denk gelen 105 milyar dolarlık maddi zararın 6 milyar doları sigortalıydı. Yaşanan bu felaket sonrası akıllara olası bir Marmara depremi gelmiş, bölgede meydana gelecek büyük bir depremde milyonların yaşadığı İstanbul’da da ciddi ve çoklu felaketlerin olması beklendiği uzmanlarca açıklanmıştı.

REASÜRANS TARAFI

Deprem felaketinin ardından reasürans piyasalarında bir daralma yaşanacağı beklentisi oluştu. İştahı azalan reasürans şirketlerinin kapasite sunarken daha seçici davranması ve artmakta olan fiyatlamalarını daha da yükseltecekleri yönünde bir beklenti de oluştu. Bunun sonucunda da sektör, sigortalılara yansıyacak olan poliçe primlerinin artacağı görüşünde birleşti. Reasürans yenilemeleri öncesi uluslararası toplantılarda buluşan sektörün ilk durağı olan Monte Carlo’da gerçekleşen 65’inci Reasürans Rendez-Vous de Septembre’de (RVS) sigortacılar, reasürörler ve brokerler piyasa sorunlarını ve trendlerini ele almak için bir araya geldi. Buluşmada yüksek enflasyon, iklim değişikliği, ikincil tehlikeler gibi birçok konu başlığı öne çıkmış; doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin sürekli arttığı göz önüne alındığında, 2024 yılında daha yüksek oranların ve daha zorlu piyasa koşullarının beklenebileceği ortak görüşüne varılmıştı. İkinci durak olan Baden-Baden Reasürans Toplantısı’nda ise reasürans kapasiteleri ve maliyetlerin yanı sıra Türk sigorta sektörü ve 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi en çok konuşulan konular olmuştu. Etkinlikte, Türkiye’yi temsilen Türkiye Sigorta Birliği de katılarak bir ilk gerçekleşmişti.

Baden-Baden’e Türkiye’yi temsilen katılan TSB, deprem felaketi sonrası alınan tedbirler ve sektördeki yenilikler hakkında uluslararası reasürörlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

ZİRVEDE ANA KONU DEPREMDİ

Her yıl Mayıs ayında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen ancak deprem felaketi nedeniyle Eylül ayına ertelenen 12’nci Sigorta Haftası, 25 Eylül -1 Ekim 2023 tarihleri arasında ‘Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlıkta Sigorta Sektörünün Önemi’ temasıyla kutlandı. Sigorta Haftası kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sigorta Zirvesi ise “Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü” temasıyla düzenlendi. Zirve’de, deprem başta olmak üzere katastrofik hasarları azaltmaya yardımcı olacak en iyi uygulamaların ve en iyi deneyimlerin paylaşılması amaçlandı. Zirve’de işaret edilen konulardan biri de Orta Vadeli Program’dı. 2024- 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) sigorta ve emeklilik sektörünü ilgilendiren; sektörün daha da güçlenmesi ve sigortacılığın tabana yayılmasını amaçlayan çok önemli hedefler yer alıyor. Katılım sigortacılığından, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne, Bina Tamamlama Sigortası’ndan afet sigortasına kadar geniş ölçekte yer verilen hedefler arasında 20’nci yaşını kutlayan Bireysel Emeklilik Sistemi de yer alıyor. Cazibesi artırılarak sistemdeki fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanması amaçlanan BES’te Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından açıklanan 29 Aralık 2023 tarihli verilere baktığımızda toplam fon büyüklüğü 703 milyar 291 milyon liraya ulaştı. Katılımcı sayısı ise 8 milyon 674 milyon olarak kayıtlara geçti.

İKİ ÖNEMLİ KURUMDA BAŞKANLIK DEĞİŞİMİ

2023 yılında sektörün iki önemli kurumunda iki önemli değişim oldu. 3 Ağustos 2023 tarihinde Atilla Benli’nin Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevinden ayrıldığını açıklamasıyla Benli’nin TSB başkanlığı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereği sona ermişti. Başkanlık seçimine kadar TSB Başkanlığı görevini TSB Başkan Yardımcılarından Taylan Türkölmez vekaleten üstlenmişti. 14 Eylül 2023’te düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul’daki başkanlık seçiminde Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen başkan seçildi. Gülen, Nisan 2024’te yapılacak TSB Genel Kurulu’na kadar TSB Başkanlığı görevini sürdürecek. İkinci önemli değişiklik ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda (SEDDK) gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile SEDDK Başkanlığı’na Davut Menteş atandı. Menteş, SEDDK ikinci başkanı olarak görev yapıyordu.

İKİ ŞİRKETE EL KONULDU

2023 yılının sonunda gündeme gelen en önemli olaylardan biri de SEDDK’nın Gri Sigorta ve Mellce Sigorta şirketlerine el koymasıydı. Kurum, mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen sigorta şirketlerinin varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamadığı gerekçesiyle el koymuştu. Şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilirken yerlerine yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı’na bırakılmasına karar verilmişti. Konuyla ilgili SEDDK, TSB, Güvence Hesabı ve TOBB-SAİK tarafından gerçekleştirilen kamuoyu bilgilendirme toplantısında önceliğin hasar dosyalarının sonuçlandırılması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi olduğu vurgulandı.

El konulan şirketler hakkındaki kamuoyu bilgilendirme toplantısında SEDDK Başkanı Davut Menteş, TSB Başkanı Uğur Gülen, Güvence Hesabı Başkanı Abdullah Kara ve TOBBSAİK Başkanı Levent Korkut sürece ilişkin bilgiler verdi.

RAKAMLARLA 2023

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayınladığı prim üretimi verilerine göre 2023 yılı Kasım sonu itibarıyla toplam prim üretimi 415 milyar 615 milyon lira olarak gerçekleşti. Üretiminin 366 milyar lirası hayat dışından gelirken 50 milyar lirası hayat tarafından geldi. En yüksek üretiminin gerçekleştiği branşlar ise trafik (103 milyar lira), kasko (73 milyar lira), hastalık-sağlık (58 milyar lira), yangın ve doğal afetler (53 milyar lira) oldu. Yine TSB tarafından açıklanan 3. çeyrek teknik sonuçlara göre, sektörün teknik kârlılığı 42 milyar 966 milyon liraya ulaştı. 35 milyarı hayat dışından, 7 milyar 575 milyonu hayat ve emeklilik tarafından gelen teknik kârlılıkta başı çeken branşlar ise kasko (21 milyar lira), hastalık-sağlık (7 milyar lira), yangın ve doğal afetler (3,5 milyar lira) ve genel zararlar (3 milyar lira) oldu.


Sigortanın öneminin öğrenildiği bir yıl oldu

Sektörümüz için 2023 yılı zorlu bir yıl oldu. Ülke olarak büyük acılar yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri sonrası başta ihtiyari deprem teminatının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı ve sigortanın öneminin öğrenildiği bir yıl oldu. Sene sonunda üretimin 500 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü ise 9 ay sonunda bir önceki yıla göre %105 büyüme ile 1,2 trilyon lira seviyelerini aşmıştır. Sigorta sektörü 2023 yılının 9 aylık döneminde 244,5 milyar lira tazminat üstlenmiş, GSYİH’nin 24 katı teminat sağlamıştır. Bugün tasarruf denildiğinde ilk akla gelen BES ve OKS’de toplam katılımcı sayısı Emeklilik Gözetim Merkezi’nin güncel verilerine göre 16 milyona yaklaşmış olup devlet katkısı dâhil toplam fon büyüklüğü ise bir rekora daha imza atarak 726 milyar lirayı aşmıştır. 2024 yılında sektörümüzün hayat dışı branşlarda reel büyümesini sürdüreceği öngörülmekte fakat özellikle de iyi ve kötü riskin, önlem alanla almayanın ayrıştığı ve buna göre fiyatların belirleneceği bir döneme girildi. Sigorta branşları özelinde kısaca incelersek gerek yeni ürün ve hizmetler gerekse de hâlihazırda sunulan tamamlayıcı ve özel sağlık sigortaları sayesinde sağlık sigortacılığının gelişimini sürdürmesi beklenmektedir. Motor branşında hasar maliyetleri düşünüldüğünde ve önceki yıllardan gelen zararlar da dikkate alındığında mevcut primlerle sürdürülebilirliğin sağlanmasının önümüzdeki dönemde de güç olacağı ön görülmektedir. Öte yandan Zorunlu Deprem Sigortası’nın diğer afetleri de kapsayacak şekilde zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesi konusunun 2024 yılının üçüncü döneminde sonuçlanması planlanmaktadır. Bir diğer konu ise, ZDS birim metrekare bedelleri ve teminat tutarları artırılırken metrekare bedelleri artık enflasyon oranından artırılacak ve yeni düzenleme ile zeyilname yaptırılmasına da gerek olmayacak. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme binalar için 3 bin 16 liradan, 6 bin liraya çıkartıldı. DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı da 640 bin liradan 1 milyon 272 bin liraya çıkartıldı. Yeni uygulamada DASK’a enflasyon koruması da getirildi. Buna göre yeni seneden itibaren sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeller, her ay ÜFE oranında otomatik olarak artacak. Öte yandan tabii reasürans maliyetleri son yılarda artan doğal afet kaynaklı hasarlarla birlikte tüm dünyada yukarı yönlü seyrediyor. Ülkemiz özelinde deprem nedeniyle oluşan sigortalı hasarın yaklaşık olarak %95’i reasürans piyasalarından karşılandı. Bu nedenle sigorta şirketlerinin önümüzdeki yıllarda reasürans anlaşması yenilemelerinde önemli ölçüde maliyet artışı ile karşılaşması bekleniyor. Son yapılan deprem sigortalarındaki tarife oranları değişikliği 2024 yılı için olmasa da sonraki yıllar için sigorta sektörümüzün elini bir miktar rahatlatacaktır. Tasarrufun merkezine oturan BES tarafında ise sektör olarak toplam fon büyüklüğü hedefi 2024 ilk yarısı için 1 trilyon lira olup, 2024 yıl sonunda ise 1,3 trilyon lira büyüklüğe ulaşılması beklenmektedir. Yılın ilk yarısında yürürlüğe girecek kısmı çekiş ve birikimlerin temlik edilmesi uygulamaları ile, yıl sonunda faaliyete geçecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi öne çıkan gelişmelerden olacaktır.


TARSİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ BEKİR ENGÜRÜLÜ:

Tarım sigortası alanındaki penetrasyonu artıracağız

Şiddetini ve frekansını artıran riskler sebebiyle, tarımda sigorta güvencesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavradığımız bir yılı daha geride bıraktık. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da çiftçisiyle ve paydaşlarıyla büyümeye ve gelişmeye devam etti. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler ülkemizi derinden etkiledi. 11 ilimizde can ve mal kayıpları yaşadık, tarımsal faaliyetler de etkilendi. TARSİM olarak bu olağanüstü süreci, sigortalı çiftçilerimiz açısından kolaylaştırmak üzere canla başla çalıştık. Hasar tespitlerinin sonucunda dosya işlemleri tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 36 milyon liralık hasar ödemesi gerçekleştirdik. Yılın geneline baktığımızda, sigortalılarımızdan tüm tarım sigortası branşlarında 505 bin adet hasar ihbarı aldık. Bunun 301 bin adedini Bitkisel Ürün Sigortası branşı oluşturdu. Çeşitli riskler nedeniyle bitkisel ürünleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, seraları, kümes hayvanları, kovanları ve su ürünleri zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize toplam 6,6 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde hasar dosyası tamamlanan üreticilerimize 1,2 milyar lira daha ödeme ile toplamda 7,8 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Netice itibarıyla, TARSİM önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticilerimizin yaralarını sarmaya, tarımsal faaliyetlere can suyu olmaya devam etti. Yılı, üretim verilerimiz çerçevesinde değerlendirdiğimizde ise, tüm tarım sigortası branşlarında 2,9 milyon adet poliçe üretildi. 598 milyar liralık tarımsal varlık, 32 milyon dekar alan ve 19 milyon hayvan sigortalandı. 2024 yılında da yolumuza çiftçi odaklı bir anlayışla devam edeceğiz. Başta Bakanlıklarımız olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle, özel sektörle, akademik çevrelerle; kısacası tüm paydaşlarımızla yakın bir iş birliği ve uyum içinde çalışacağız. En temel hedeflerimiz sistemin büyümesi, yaygınlaştırılması ve çiftçi memnuniyetinin artırılması; teknolojik ilerlemelere uyum ve dijitalleşme performansının artırılması, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda mevcut ürünlerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin uygulamaya alınması ve yurt dışına yönelik faaliyetlere hız verilmesidir. Diğer yandan yurt dışına yönelik hedeflerimizi de gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sistem, 17 yıllık sürecin ardından dünyada tarım sigortaları alanındaki en başarılı kamu-özel sektör iş birliği modelleri arasında ilk sıralarda yer alan, hedeflerini sürekli olarak yükselten ve benzer sistemlere rol model olan, rehberlik eden bir noktaya ulaştı. Uluslararası arenadaki iş birliklerimizi artırarak, bilgi birikimi ve tecrübe transferinin yapılmasını amaçlıyoruz. Öte yandan 2024 yılında ülkemizde gerçekleştirilecek fındık ürününde hasar tespit seminerine hazırlanıyoruz. 2024 yılının Haziran ayında Trabzon’da fındık ürününde fırtına ve dolu hasarı konulu organizasyona, TARSİM olarak ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonun, TARSİM’in uluslararası düzeydeki bilinirliğini daha fazla kuvvetlendireceğine inanıyoruz. 2024 yılında da gidilmeyene gideceğiz, ulaşılmayana ulaşacağız. Tarım sigortası alanındaki penetrasyonu artıracağız.


İTO SİGORTACILIK MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI VE TOBB SAİK İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI ÖZGÜR YILMAZ:

Sektör deprem sonrası çok hızlı aksiyon aldı

11 ili etkisi altına alan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri hepimize birçok ders çıkarmamız gerektiğini ve aldığımız önlemlerin üzerine daha fazlasını eklememiz gerektiğini gösterdi. DASK, yaşanılan bu son depremde ciddi bir sınav verdi. Bu kadar geniş bir alanı etkisi altına alan bu felakette sigorta sektörü çok hızlı bir şekilde aksiyon aldı. 2023 yılında Ocak 2024 hasar prim oranı ve üretim yetersizliği gibi konularda acentelerimizin sigorta şirketleri tarafından sözleşmelerinin feshedildiğine dair acente meslektaşlarımızdan birçok şikâyet aldık. Hasar prim oranı yüksekliği ve üretim yetersizliği sebepleri ile acentelik sözleşmelerinin iptali, hukuk dilinde haksız fesih olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmelerimizde hasar prim ile ilgili herhangi bir maddenin yer almamasının gerekliliği bilinmeli, yer alsa bile hasar dengesinin acentenin tasarrufu dışında kalması sebebi ile ilgili maddenin geçerli olamayacağı malumunuzdur. 28/11/2023 tarihinde mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle SEDDK tarafından bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen iki sigorta şirketine, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve sektörümüzün negatif yönde etkilenmemesi amacıyla tedbir kondu. Sektörümüz adına böylesi bir uygulamanın üzücü ve zarar verici olduğu bir gerçek olmakla birlikte, sürecin daha planlı adımlar ile yürütülmesi sektöre gelen zararı muhakkak ki minimuma indirebilirdi. Yalnız ülkemizde değil dünyada da artan deprem, sel gibi katastrofik riskler 2024 yılı için sigorta şirketlerini şimdiden zorlamaya başladı. Yenilenen reasürans fiyatlarında önemli artışlar yaşanacak ve maalesef 2024 yılı için artan reasürans maliyetleri poliçe primlerine de haliyle yansıtılacaktır. Bunun yanında, şirketlerin reasüransa devrettiği riskler için reasürans şirketlerinin deprem gibi tek bir olayda ödemeyi kabul edebilecekleri azami tutarlarda da sınırlamalar görebiliriz. BES, yaklaşık 700 milyarı aşan bir fon büyüklüğüne ulaştı. Orta Vadeli Plan’a baktığınızda 2024, BES’i daha da çok konuşacağımız bir yıl olacak gibi görünüyor. İTO Sigortacılık Meslek Komitemiz ve TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitemiz adına, tüm iş âleminin ve sektörde görev yapan tüm paydaş ve çalışanların yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.


AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ FIRAT KURUCA:

2024’te de BES’te yeni müşteri kazanımına odaklanacağız

Sektör, 2023 yılında 2022 yılına göre güçlü büyüme gösterdi. Eylül 2023 itibarıyla, hayat sigortacılığı prim üretimi %95 büyüme ile 41,4 milyar lira rakamını yakaladı. Bireysel emeklilik fonları ise Ekim sonu itibarıyla %86 büyüme ile 633 milyar liraya ulaştı. AgeSA olarak 4,2 milyona yakın müşterimiz, 1838 çalışan ve 293 acentemizle, 2023’ün üçüncü çeyreğinde de sürdürülebilir büyümemize devam ettik. Yılın üçüncü çeyreğinde de gönüllü BES’te fon büyüklüğünde sektör lideriyiz. Hayat sigortası pazarında ise prim üretimine göre özel sektör şirketleri arasında liderliğimizi koruduk. BES’te, Eylül 2023 itibarıyla 122 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştık. BES ve hayat teknik kârlılıklarımız ve giderlerde yüksek enflasyonun getirdiği baskılara rağmen mali gelirlerimizde elde ettiğimiz büyüme ile net kârda da başarılı ve güçlü sonuçlar yakaladık. Hayat ve ferdi kaza üretiminde 5,2 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdik ve sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi başardık. Serbest hayat sigortası alanında da farklı riskleri kapsayan, esnek ve yenilikçi ürünlerimizle pazardaki konumumuzu güçlendiriyoruz. Her zaman olduğu gibi 2024’te de BES’te yeni müşteri kazanımına odaklanacak, fon çeşitliliğini artıracağız. Hayat sigortası branşında pazardaki iddiamızı gözler önüne seren, potansiyele yönelik ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye’de sigorta bilincinin artmasına ve sektörün gelişimine öncülük ederken kadrolarımızı genişleterek istihdama da katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Sektörün en büyük direkt satış kadrosuna sahibiz. Bu kanalı sürekli büyütüyor, ekibimize yeni çalışma arkadaşları ekleyerek yüz yüze hizmetimizi daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz 2024 yılı sonuna kadar birikim güvence danışmanı ekibimizi 1000 kişiye ulaştırmak. Bunun yanı sıra mevcut acente üretkenliğini artırmayı, daha büyük ölçekli acentelerimizi bünyemize katmayı ve acentemizin olmadığı illerde de acenteler kazanmayı hedefliyoruz. Veri ve analitik modelleme alanlarında yaptığımız yatırımlarla birlikte hem mevcut altyapımızı güçlendiriyor hem de müşterilerimiz için en doğru yönlendirmeleri sunmamızı sağlayacak şekilde aksiyonlar geliştiriyoruz. Müşterilerimiz hayatını kolaylaştıracak hizmetlerimizi artırmak için 2024 yılında da teknolojik yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz.


AKSİGORTA GENEL MÜDÜRÜ UĞUR GÜLEN:

Deprem 2024 gündeminde de yer alacak

Aksigorta olarak Ekim ayı itibarıyla 2022’ye oranla %104 artış ile 19,4 milyon lira prim üretimi gerçekleştirdik. Yıl sonunda toplam prim üretiminin 27,8 milyon lira; trafik dışı prim üretiminin 22,4 milyon lira olacağını öngörüyoruz. Yılın değerlendirmesini yaparken 2023 yılında hem Aksigorta hem de sektör genelinde nelere odaklandık bundan da bahsetmek isterim. Elbette en önemli gündem maddemizi 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi oluşturdu. Kahramanmaraş Depremi nedeniyle sektörün üstlendiği tazminat tutarı DASK ile birlikte 100 milyar lirayı aştı. Gündemimizin bir diğer önemli maddesi ise hiç şüphesiz sürdürülebilirlik. Geliştirdiğimiz ürünlerde, hizmet ve operasyonlarımızda olumlu etkiye odaklanıyoruz. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında, yeni ürünleri de portföyümüze ekliyoruz. Bunlardan biri de Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz elektrikli araçlara özel e-kasko ürünü. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği de Aksigorta’da gündem başlıklarımızdan düşmeyen iki önemli konu. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Aksigorta’da kadın çalışan sayımızda %50’ye ulaştık. 2023 yılının ana gündem maddelerinden biri olan deprem, ne yazık ki olası Marmara Depremi ile 2024’ün de de gündeminde olacak. Bu çerçevede, kentsel dönüşüm Orta Vadeli Plan kapsamına da alınmış olup hem Yapı Denetim Sigortası hem de Bina Tamamlama Sigortası’nın önümüzdeki dönemde önemli gündem konuları arasında yer almasını bekliyoruz. Bununla beraber, yalnızca deprem ve depremden kaynaklı hasarları karşılamakta olan DASK’ın yerini, Zorunlu Afet Sigortası alacak. Bu poliçenin yaygınlaştırılması da gelecek sene mesai harcayacağımız konular arasında yer alıyor. 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem sonrası reasürans şirketlerinin ödemiş olduğu tazminatlar, reasürans primlerinin artmasına sebep oldu. Şunu da belirtmek gerekir ki tüm dünyada yükselen faizler, enflasyon, sıkı para politikaları, maliyetler, iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetlerin ve paralelinde hasar ödemelerinin artması, modellenemeyen ve okunamayan risklerin ortaya çıkışı gibi etkenler nedeni ile reasürans dünyasında hali hazırda sertleşen bir pazar var. Sertleşen piyasaların bir numaralı özelliği fiyatların artması. Teminat kapasitesi mevcut ancak böyle koşullarda maliyetlerin yükselişi kaçınılmaz oluyor. 2024 yılı deprem teminatı içeren ürünlerin reasürans maliyetlerinden kaynaklanan artışına şahit olacağımız bir yıl olacak. 2024 yılının bir diğer parlayan branşı ise sağlık olacak. Salgının etkisi ve dijitalleşmenin dönüştürücü gücü ile birlikte tele sağlık hizmetlerinin yaygınlaşacağını söyleyebilirim. Dijitalleşmeyle birlikte siber risk sigortaları da gün geçtikçe önem kazanıyor. İş sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından siber risk sigortaları büyük önem taşıyor.


ANADOLU SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ Z. MEHMET TUĞTAN:

Ajandamızda sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konuları var

Küresel ölçekte bir dizi belirsizliğin ve zorluğun yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve ülkemizi etkileyen deprem felaketi, sigortacılık sektörünü etkileyen temel konular arasında yer aldı. Anadolu Sigorta olarak bu kriz dönemine karşın, müşterilerimizin güvenine layık olmak için önemli adımlar attık. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimizin karşılaştığı risklere etkin çözümler sunma vizyonumuzdan taviz vermedik. Türkiye’nin, ilk yerinde AR-GE merkezine sahip sigorta şirketi olarak, dijitalleşme alanındaki çalışmalarımıza devam ettik. Aynı zamanda, güçlü finansal yapımızın ve yüksek prim üretimimizin katkısıyla, Anadolu Sigorta olarak 2023 yılını başarıyla tamamladık. Bu süreçte, sağlam bir finansal temel üzerine inşa edilen başarılı stratejilerimizle sektörde güvenilir bir çözüm ortağı olarak öne çıktık. Uzun zamandır gündemimizde üst sıralarda yer alan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konuları 2024 senesinde de ajandamızda olmaya devam edecek. Özellikle otomotiv alanında sayısı artan elektrikli araçlara yönelik sigortalarda sektörümüzde büyüme öngörüyoruz. Diğer yandan pandemi ile birlikte artan özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına yönelik talep de devam ediyor. Biz de bu doğrultuda Türkiye’nin her kesimine hitap edebilmek için sunduğumuz farklı kapsamlardaki teminatlardan oluşan sağlık sigortası ürünlerimizi zenginleştiriyoruz. Bunlara ek olarak, son yıllarda hız kazanan dijital dönüşüm rüzgarıyla birlikte bireysel ve ticari siber sigortalar öne çıkmaya başlamıştı. Önümüzdeki süreçte de bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. 6 Şubat depremlerinde önemini bir defa daha anladığımız KOBİ’lerin sigorta ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar devam edecek. Kısacası Anadolu Sigorta olarak, müşterilerimize kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunarak, 2024’te de onları beklenmeyen durumlara karşı korumak, hazırlıklı hale getirmek için çalışmaya ve sektörümüze liderlik etmeye devam edeceğiz.


ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ MURAT ATALAY:

2024 yılına dair yepyeni umutlarla ilerliyoruz

2023 yılının ilk aylarında hepimizi derinden etkileyen deprem felaketleriyle sarsıldık. Ülke olarak hep birlikte yaralarımızı sarmayı sürdürüyoruz. Salgın ve 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin, tasarruf ve koruma ürünlerine ilişkin farkındalığı yükselttiğini görüyoruz. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünleri, bireylerin yaşamlarındaki öncelik sıralamasında artık kendine daha üst sıralarda yer buluyor. 2024 yılının ilk yarısında BES’te 1 trilyon liraya ulaşılabileceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hayat sigortası branşında da kredi bağlantılı olarak sunulan ürünlerin sektörde en yüksek payı almaya devam edeceğini, birikimli/yaşam teminatlı/karma ve bağımsız hayat sigortası ürünlerinde de yüksek büyüme oranlarına ulaşacağını öngörüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz branşlarda gelişimimizi sürdürerek başarılı bir dönemi geride bıraktık. 11 aylık dönemde BES toplam katılımcı sayısında sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergiledik. Bu sene 20’nci yılını kutlayan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olanların sayısı 261 bine ulaştı. Emekli olan katılımcıların %24’ü şirketimiz müşterisi. Anadolu Hayat Emeklilik olarak odak noktamıza aldığımız gruplardan en çok önem atfettiğimiz kesim olan 18 yaş altı çocuk ve gençler de bizi tercih ediyor. Hem ülkemizde hem de dünyadaki eğilimleri takip ederek, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerindeki değişikliklere cevap verecek yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürdük. Tüm bu faaliyetlerimiz neticesinde, sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe dijital yetkinliğe sahip lider şirketler arasında yer aldığımızı gururla ifade etmek isterim. BES’in büyümesi, tabana yayılması ve devamlılığı adına yeni uygulamalar geliştirilmeye devam ediyor. Bireysel emeklilik sektörünün sıcak gündeminde kısmi çıkış ve temlik uygulamaları bulunuyor. BES birikimlerini teminat olarak kabul edecek tüm kredi kuruluşları, alacağın devri işlemlerinde katılımcıların birikimlerini artık bu fona devredecek. Bunun yanı sıra, OKS’nin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüştürülmesi konusunda da hem SEDDK hem de emeklilik şirketleri uzun süredir hazırlıklarına devam ediyor. OKS kapsamında tasarruf eden 9,3 milyon kişi var. TES ile bu rakamları çok daha yükseğe çıkartabileceğimizi ve vatandaşların sosyal refahına eşsiz katkı sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz. 2024 yılına dair yepyeni umutlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarlarında sahip olduğumuz güçlü pozisyonumuzu korumak için müşteri devamlılığının sağlanmasına yönelik aksiyonlar alırken, sürekli olarak çeşitlendirdiğimiz ürün yelpazemiz ile yeni müşteri kazanımı faaliyetlerimize hız kazandırmaya devam edeceğiz. Artan risk farkındalığı neticesinde, bankacılık ürünleri ile bağlantılı olmayan ürünlerin geçmiş yıllara nazaran daha fazla rağbet göreceğini düşünüyoruz. Birikimli hayat sigortaları ile kritik hastalıklar, prim iadeli hayat, eğitim gibi bağımsız hayat sigortası ürünlerine de ağırlık vereceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin sıcak gündeminde müşteriler lehine gelişmeler içeren yeni mevzuat düzenlemeleri bulunuyor. 2024 yılında odaklanacağımız başlıklardan biri de bu mevzuat düzenlemelerine hızlıca uyum sağlamak olacak.


AVEON GLOBAL SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ KEMAL GÜL:

2024’de büyümemiz hız kesmeden devam edecek

2023 yılını bin 400 acente ve broker kanalımız, 200’ü aşkın kurumsal iş birliğimiz ile oldukça başarılı kapadık. 2023 yılı sonu kesinleşmemiş rakamlara göre 280 bin 314 sigortalımız Aveon Global Sigorta’yı tercih etti. Prim üretimimizi de 1,9 milyar lira ile kapadık. Branş dağılımında oto dışı branşlardaki özellikle yangın, sağlık ve tarım sigortaları üretimlerimizin artması ile beraber oto dışı payını %10 lardan %22-24 bandına çıkardık. 2024 yılında acente ve broker sayımızı 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üretim rakamımızı ise 4 milyar lira olarak baz aldık. Diğer yandan kurumsal ve dijitalleşme projelerimizin sayısını iki katına çıkarırken, bunları yine acentelerimizle beraber hayata geçireceğimizi belirtelim. Bölge müdürlüğü sayımızı 7’ye çıkardığımız üzere 2024 yılında sahaya daha hâkim bir Aveon Global Sigorta göreceksiniz. Elbette ki kurumsal iletişimle yakaladığımız kurumsal tanınırlığımızı, 2024 yılında vitrine çıkaracağımız güçlü projelerimiz sayesinde hafızalara kazımaya devam edeceğiz.


DOĞA SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN GÖLPINAR:

Tüm zorluklara rağmen hedeflerimize başarıyla ulaştık

2023 yılı, yaşanan deprem felaketi sebebiyle, ülkemizin ve sektörümüzün zor bir sınavdan geçtiği bir yıl oldu. Hafızalarımızdan silinmeyecek bu acının maddi boyutlarının yansıdığı sigorta sektörümüz için oldukça zor bir yıl olmakla beraber, var gücümüzle çalışıp, en azından yaraları sarmaya yönelik son sürat ve eksiksiz verdiğimiz hizmetle bu vahim sürece önemli bir destek sağladık. Doğa Sigorta olarak tüm bu zorluklara rağmen yolumuzdan sapmadan tüm hedeflerimize ulaştığımız başarılı bir yıl oldu. Üretim olarak 9 milyar lirayı aşan bir rakamla yılı kapattık. Bunun yanında kârlılık, branş dağılımı vb. birçok hedefimizi yakalamaktan da memnuniyet duyuyoruz. Şirket politikalarımızı 5’er yıllık planlar olarak belirliyor ve dönemsel olarak gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Dolayısıyla mevcut planımızı gerçekleştirirken, güncel ekonomik ve coğrafi koşullara göre hareket planımızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve kârlılık amacımıza uygun olarak portföy yapımızda oto ile oto-dışı branş dengesini koruyacağız. Bunu yaparken ise tüm iş paydaşlarımız ile yakın iletişime devam edeceğiz. Teknolojik altyapımızı geliştirme konusunda da tüm gelişmeleri yakından takip ederek yapay zekâdan daha fazla operasyonda faydalanacağız. Chatbot uygulamalarımızda geliştirmeleri sürdürecek ve analitik çözümlerden daha fazla yararlanmaya özen göstereceğiz. Web sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla sigortalılara en hızlı hizmeti veren şirketlerden olmak hedefimiz doğrultusunda yeni projelerle güncel kalmaya da odaklanmaktayız. Talep ve ihtiyaçlara göre dijital geliştirmelerimize devam edeceğiz. Ayrıca 2024 yılını dijital pazarlamamıza ağırlık vereceğimiz, web sitemizde ve mobil uygulamamızda yenilenme sürecine gireceğimiz, yeni iş ortaklıkları ve etkili projeler ile farklı kitlelere de ulaşarak, sigortalılara sunduğumuz fayda ve ayrıcalıkları artıracağımız bir yıl olarak planladık.


GARANTİ BBVA EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ BURAK ALİ GÖÇER:

2023’te dijital kanallarımızda büyüme gösterdik

Sektörde katılımcıların BES’e ilgisi 2023’te de yüksek seyretti. Sisteme olan güven ve bilincin artmasıyla, biriken küçük tutarlar ciddi birikimlere ulaştı. Fon çeşitliliğinin artması, tercihlere uygun fonlara yatırım yapılabilmesi ve fon getirilerinin birçok yatırım aracına kıyasla tatmin edici olması sistemin büyük bir artısı. Böylece BES hem birikim hem de yatırım platformuna dönüştü. 2023’te Gönüllü BES ve OKS toplamında 17,6 milyon katılımcı sistemde 687 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştı. 18 yaş altı BES’te ise katılımcı sayısı %67 artarak 1 milyona yaklaştı, fon büyüklüğü ise 12 milyar liraya ulaştı. Şirket olarak da 2023’te Gönüllü BES ve OKS’de önemli sonuçlar elde ettik. Yaklaşık 3 milyon katılımcının 100 milyar liralık fonunu yönetiyoruz. 18 yaş altı BES’te ise katılımcı sayımız 200 bine, fon büyüklüğümüz ise %342 artışla 2,5 milyar liraya ulaştı. 2023’ün şirketimiz açısından en önemli gelişmesi dijital kanal büyümesinde yaşandı. 100 binden fazla BES sözleşmesinin satışını bu kanalda gerçekleştirdik. Hayat sigortası tarafında ise her geçen yıl büyüme bir önceki yıla göre artarak devam ediyor. 2023’te 2022 yılına göre prim üretimleri sektörde %90 oranında büyüdü. İlerleyen yıllarda, sektörü Ocak 2024 domine eden kredi hayat üretimlerinin yerini birikimli ürünlerin alacağını öngörüyoruz. Sektörde devam eden pozitif trendin 2024’te de süreceğini hatta olası gelişmelerle hızla yükseleceğini düşünüyoruz. Özellikle çocuklara BES’te önemli büyümeler bekliyoruz. Kısmi çekiş uygulaması üzerinde çalışılıyor ve 2024’ün ilk aylarında hayata geçmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle katılımcılar birikimlerinin bir kısmını çekip ihtiyaçları için kullanabilecek böylece sistemden tamamen çıkmalarına gerek kalmayacak. OVP’de OKS, işverenlerin de katkı sağlayacağı ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülecek. 2024’ün son çeyreğinde hayata geçmesi planlanan TES ile emeklilik döneminde oluşabilecek gelir kaybına önlem alınarak, çalışma dönemindeki yaşam standartlarının da korunması amaçlanacak. Diğer yandan BES fon türleri katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanıyor. Garanti BBVA Emeklilik olarak, 2024’te katılımcılarımızın BES ile daha çok biriktirip daha çok getiri sağlaması için çalışacağız. Bizim için çok önemli bir diğer konu da dijital fon danışmanlık hizmetinin yaygınlaşması. Yüksek ilgi gören bu hizmetimizi yeni yılda da daha çok müşterimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Hayat sigortacılığı tarafında; 2024’te sigorta ürününün alındığı kanalda da değişimler olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Şirket olarak bankasürans ve acente kanallarımızı daha etkili bir şekilde kullanmayı planlıyoruz.^


QNB SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ PINAR KURİŞ:

Mükemmel müşteri deneyimi sunmayı hedefliyoruz

2023 marka dönüşümüne imza attığımız bir yıl oldu. Yeni marka ismimiz QNB Sigorta olarak devam ettiğimiz yolumuzda, “Bugün, bugünü yaşa” söylemini benimseyerek müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın her anlarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Büyük bir hızla gelişen teknolojinin, özellikle sigortacılık sektöründeki öneminin farkındayız ve mükemmel müşteri deneyimi sunma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda, geride bıraktığımız yılda teknolojiyi ürün ve hizmetlerimize entegre etme odağında birçok çalışma gerçekleştirdik. QNB Sigorta olarak, tüm bu çalışmalarımızla sürdürülebilir büyümemize devam ediyoruz. 7 milyonu aşan müşteri tabanımız ve 738 çalışan sayımız ile Türkiye sigortacılık sektöründe en üst sıralarda yer alarak önemli başarılara imza attığımız bir yılı geride bırakıyoruz. 2023’ün ilk 9 ayında Sağlık, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında 3,2 milyar lira prim büyüklüğüne ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %108 büyüme sağladık. Bankasürans sigortacılığı kapsamında Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında %9,5 pazar payı ile sektör sıralamasında dördüncü özel sigorta şirketiyiz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim üretimimizi ve pazar payımızı da hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyoruz. Banka kanalında %15,2 pazar payı ile sıralamada ikinci özel şirketiz. QNB Sigorta olarak öncelikle, her adımımızın merkezine önce “insanı” konumlandırıyoruz ve bu bağlamda müşterilerimize en iyi hizmeti vererek ve iş/kanal ortaklıklarımızı derinleştirerek büyümeyi hedefliyoruz. Özellikle mevcut kanallarımızı daha verimli hale getirerek, kredi bağlantılı büyümemizin yanı sıra, özellikle kredi bağlantısız ürünlere de odaklanmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl, inovasyon odaklı çalışmalarımızı, dijitalleşme yatırımlarımızı ve iş birliklerimizi artırarak güçlenmeye devam edeceğiz. 2024’ün müşterilerimize direkt ulaşacağımız kanalların öne çıktığı bir yıl olacağına inanıyoruz. Grubumuzun inovasyon gücünü arkamıza alarak, QNBEYOND girişim networkü aracılığıyla birlikte çalışacağımız insurtech’lere ve girişimlere ulaşmayı hedefliyoruz.Yanı sıra, mükemmel müşteri deneyimi yolculuğu sunuyor olmak başlıca hedeflerimizden biri. QNB Sigorta olarak güçlü bankasürans tecrübemizle önümüzdeki dönem de regülatif değişikliklerin yönetilmesi, yeni ve inovatif ürünlerin bankasürans kanalına entegre edilmesi odak konularımız arasında olacak.^


VHV SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ FATİH AĞACIK:

2023 yılı 2024’e önemli değişiklikleri miras bırakıyor

2023 yılı Türk sigortacılığın kolektif hafızasına kazınan tarihi bir dönemdi. Tüm sektör olarak depremin yaralarını sarmak için bir arada çalıştık. Bunun yanı sıra 2022 yılında başlayan teknik kâr daralması ve ardından 2023 Şubat ayında yaşanan deprem felaketi, sigortacılara ilk defa risklerini olması gerektiği gibi segmente edip, doğru fiyatlama ve gerekli teknik koşulları sigorta poliçelerine yansıtma imkânı verdi. Bu çalışmalar ile sektör olarak, asrın felaketi olarak adlandırılan bir depremin yaşandığı, çok zorlu bir yılı başarı ile atlattık. 2023 yılı 2024’e önemli değişiklikleri miras bırakıyor. Deprem sonrası reasürans piyasasındaki daralmanın ve doğal afet reasürans maliyetlerindeki astronomik artışların özellikle hayat dışı sektöre belli bir disiplin getireceği ve teknik kâr beklentisinin her oyuncunun odağında olacağı aşikar. Üstelik deprem tarifesindeki fiyatların artırılmış olması fiyatları daha da yukarı çekecektir. Dolayısıyla 2022’den beri silkinmeye başlayan Türkiye Sigorta pazarı deprem ve sonrasında alınan aksiyonlarla daha da sağlıklı bir piyasa ortamına kavuşacaktır. Bu noktada temel endişem, deprem tarifesindeki artış kaynaklı daha da yükselecek olan fiyatlara müşterilerin ve aracıların tepkisi sonucu, yangın, makine kırılması, işveren mali mesuliyet gibi diğer branşları doğru fiyatlamaktan vazgeçmesi ve bunun sonucunda faaliyet kolundan bağımsız, her sigortalıya benzer fiyat uygulamasına geri dönme alışkanlığının geri gelmesidir. Özellikle şunun da altını çizmemiz gerekir ki, iklim değişikliği kaynaklı riskler artık zaman ve yer fark etmeksizin her geçen gün ciddi hasarlara yol açmakta. Hasarın boyutları büyüdükçe bu riskleri yönetmek bizim için de giderek zorlaşıyor bu nedenle de zorunlu prim artışları piyasayı zorlayabiliyor.

İlginizi Çekebilir