Sel-seylap hasarlarına dikkat!

Sektörün 2014 yılındaki oto dışı branşlardaki performansı ve bu alanda öne çıkan gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yapan Ray Sigorta İcra Kurulu Üyesi, Otodışı Teknik ve Hasar, Reasürans Direktörü Eyüphan Daldal, bu yıl yaşanan sel-seylap hasarlarının önümüzdeki yıl daha da artabileceğine dikkat çekti.

2014 yılına damga vuran önemli konulardan birinin de artan sel-seylap olayları olduğunu vurgulayan Daldal, “Bu yıla kadar sektör olarak sel denince özellikle İstanbul’daki belli dereler ve belli bölgeler akla gelirdi ve aşırı yağışlarda bu derelerdeki olası taşkınlardan korkulurdu. Bir de “flash-rain” denilen “yaz sonu” yağmurlarından ürkülürdü. Eğer yaz boyu kurak geçerse, toprak iyice kurur ve kısa süreli yoğun yağış sonucunda toprak, “beton” etkisi göstererek suyu içine alamaz ve sel-seylap oluşmasına yol açardı. Bu yıla geldiğimizdeyse özellikle büyük şehirlerde betonlaşmanın aşırı artması, toprağın azalmasına yol açtı ve artık her yağış, potansiyel sel riskine dönüştü. Böylelikle sigorta sektörü sel-seylap teminatı için artan ölçüde frekans ve şiddete maruz kaldı” dedi.

Daldal, değişen iklim koşullarına paralel olarak sel-seylapın 2015 yılında yine sigorta sektörünün karşılaşacağı önemli risklerden biri olacağını kaydetti.

‘BÜYÜME ENFLASYON KADAR’
“2014 yılında sektör, yaklaşık yüzde 9’luk nominal büyüme ile ancak enflasyonu satın alabilmiş gibi gözüküyor” diyen Daldal şunları söyledi: “Bunun yanında, oto dışındaki önemli oyuncular olan Yangın, Nakliyat, Sorumluluk ve Sağlık branşları daha yüksek nominal büyüme yaratarak, reel tarafta da sektörün büyümesine katkı sağlarken, diğer bir büyük oyuncu olan Mühendislik branşının ise daha düşük bir nominal büyüme gerçekleştirerek reel tarafta küçülme yarattığını görüyoruz. Bu tabii, mühendislik branşı altındaki proje sigortaları nedeniyle doğal karşılanmalı. Bir önceki dönemde yazılan 3. Köprü, İstanbul-İzmir Otoyol Projesi, gibi “Mega Projelerin”, -ki tek bir proje için 50 milyon TL civarında poliçe priminden bahsedebiliriz- yılı takip eden dönemde, aynı şekilde yeni mega projelerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür düşüşler yaşanıyor. Dolayısıyla mühendislikteki düşüş tamamen arızi bir durum. Özetle 2014 yılında oto dışı branşlarda reel tarafta memnun edici bir büyüme gerçekleştiğini söyleyebiliriz.”

Sektörün otodışı branşlardaki, teknik kârlılık performansını da değerlendiren Daldal, “Büyük oyunculardan yangın ve mühendislik yüzde 28 seviyelerinde, nakliyat ise yüzde 58 seviyesinde bir kârlılık oranı yakalayarak sektörün rahat bir nefes almasını sağladılar. Sağlık yüzde 4 teknik kârlılık ile son birkaç yıldır yakaladığı pozitif kârlılığı devam ettirebiliyor gözüküyor. Bu noktada öne çıkan gelişme, Genel Sorumluluk branşında artarak devam eden zarardır. Özellikle İşveren Mali Mesuliyet alt branşındaki zarar, yarattığı IBNR ve DERK gibi karşılıkların da ilave edilmesiyle önlem alınması gereken bir noktaya ulaşmış ve daha fazla hassasiyet gösterilmesi kaçınılmaz oldu” diye konuştu.

‘YABANCILARA ZORUNLU SAĞLIK OLUMLU’
“2014 yılı için öne çıkan olumlu gelişmelerden biri de kuşkusuz, nisan ayından itibaren Türkiye’deki yerleşik ve geçici oturma izni alan yabancılar için getirilen ‘Zorunlu Sağlık Sigortası’dır” diyen Daldal şöyle devam etti: “Sektöre 6 ay içinde 70 milyon lira civarında yeni prim üretimine yol açan bu sigorta için sektör genelinde 10 civarında şirketin ilgilendiğini ve yarıştığını görüyoruz. Öne çıkan gelişmelerden bir diğeri yine sağlık branşında yaşandı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için yine sınırlı sayıda şirket yeni ürün oluşturdu ve 40 milyon lira civarında bir prim üretimi yaratarak sektöre katkı sağladı. İlgili ürünler sektörün toplam sağlık prim üretimi içinde küçük bir paya sahip olsalar da sigortalı adedinde artış yarattığı, bir başka deyişle penetrasyonun artmasına yol açtığı için sektör adına oldukça önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu düşünüyorum.”

‘BÜYÜME HEDEFİ TUTMADI’
Öte yandan genel anlamda 2014 yılı Türkiye’sinde yerel ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çifte seçim yaşandığını ve ekonomik büyümenin hedeflenenin altında kaldığını hatırlatan Daldal, “Bütün bu belirsizlikler, bir yandan karayolu projesi gibi sektörü ilgilendiren devlet yatırımlarının askıya alınmasına veya ötelenmesine yol açarken diğer yandan yabancı yatırımcıların önceki yıllara göre Türkiye’ye yatırım konusunda 2014 yılında çekingen davranmalarına neden oldu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi de 2014 yılında önceki yıllara göre yavaşladı” dedi.

“Belirttiğim nedenler sektörün reel büyüme sağlayamamasını kısmen açıklayabilir. Ama ben, sektöre en büyük etkinin hemen yanı başımızdaki Güney komşularımızda meydana gelen gelişmelerin neden olduğunu düşünüyorum” diyen Daldal şunları söyledi: “IŞİD’in, Irak ve Suriye’de oluşturduğu hat, ihracatı ciddi ölçüde etkiledi. Bu ülkelere gıdadan ev tekstiline, inşaat malzemesinden giyim malzemesine, sayısız çeşitlilikte mal üreten şirketler olumsuz etkilendi. Öte yandan, artan mülteci akımıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin demografik yapısında belirgin bir değişiklik oluştu. Bütün bunları bir araya topladığımızda sigorta sektörü; bu ülkelere azalan ihracat nedeniyle nakliyat sigortalarında kayıp yaşadı. Ürettiği ürünleri sadece bu ülkelere ihraç eden şirketlerin bir kısmı rotalarını diğer ülkelere çevirerek hayatta kalmayı başarmışlarsa da, bunu başaramayan şirketler ya küçülme, ya faaliyetini durdurma ya da daha kötüsü sigortadan hasar alma yöntemlerine başvurdular…”

Ray Sigorta’nın bu yılki performansını da değerlendiren Eyüphan Daldal, “2014 yılında Ray Sigorta’da sektör ortalaması ile paralel büyüyen tek branş yangın oldu. Yabancılar Sağlık Sigortası, şirketimizde olumlu karşılık buldu ve ortalamanın çok üzerinde bir büyüme sağladık. Bundan da önemlisi bireysel sigortalı sayısında ciddi bir büyüme sağlandı. Ray Sigorta sağlık branşında ilk defa, genel pazar payının üzerinde bir pay yakaladı. Primsel büyüklük, sektör büyüklüğü içinde çok küçük de olsa, bu gelişme, özellikle bireysel sigortalı adedinin artmış olması açısından genel stratejimiz ile örtüştü” dedi.

Öte yandan mühendislik branşının sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme sağladığını ifade eden Daldal, “Leasing sektörünün bu yıl da büyümeye devam etmesi, Ray Sigorta’nın Mühendislik Sigortalarında reel bir büyüme sağlamasına yol açtı. Nakliyat sigortaları sınırlarımızdaki gelişmelerden dolayı olumsuz etkilendi. Sorumluluk sigortalarında teknik kârlılık odaklı risk seçimi ve fiyatlama politikamız nedeniyle sektör ortalamasının altında bir büyüme gerçekleşti” diye konuştu.

TEKNİK KÂRLILIK PERFORMANSI
Eyüphan Daldal, Ray Sigorta’nın teknik performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Teknik performansa gelirsek, Yangın ve Mühendislik branşları pozitif olmasına rağmen sektör ortalamasının biraz altında kaldı. Nakliyat ve Sağlık branşları, sektör ortalamaları civarında büyürken, Ray Sigorta olarak sektör ortalamasından en büyük ayrışmamız “Genel Sorumluluk” branşında gerçekleşti. Bu branştaki teknik kârlılıktaki iyileşme, eski yıllardaki sonuçlar ile karşılaştırıldığında çok sevindirici boyutta.”

2015 YILI BEKLENTİLERİ
“2015 yılı için 2014’e paralel bir büyüme beklerken ekonomik gelişmeler ve rekabet nedeni ile biraz daha zor bir yıl geçireceğimizi söyleyebilirim” diyen Daldal şöyle devam etti: “Türkiye, yine bir seçim yaşayacak… Dolayısıyla gerek yabancı yatırımcı ve gerekse küçük-orta yatırımcının en azından seçim sonuna kadar bekleyeceğini söyleyebilirim. Bu nedenle yılın ilk yarısında durağan, ikinci yarısında ise daha hareketli bir ekonomi bekleyebiliriz. Sigorta sektörü de buna paralel bir ivme yaşayacak. Yangın sigortalarında, şirketler artık risk kabullerinde kasıtlı ve organize yangınlara karşı “moralite” olgusuna daha da duyarlı davranacaklar.”

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply