“Sektörün istikrarlı büyümesinde acenteler odak noktası”

 “Sektörün istikrarlı büyümesinde acenteler odak noktası”

Acentelerin risk bilincinin gelişmesinde ve sigorta penetrasyonunun artırılmasında ciddi katkılar sağlayabildiğini kaydeden TOBB SAİK Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut, “Acentelerin sigorta sektör pazarının istikrarlı büyümesinde odak noktası olduğunu düşünüyorum” dedi.

TOBB SAİK Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut, son dönemdeki gelişmeler ışığında; tarım sigortaları, siber sigortalar, sağlık sigortaları ve nakliyat sigortaları gibi büyüme potansiyeli gösteren branşlarda acentelerin risk bilincinin gelişmesinde ve sigorta penetrasyonunun artırılmasındaki önemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan hasarlara karşı sigorta bilincinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Korkut, “Türkiye dört mevsimi yaşayan bir ülke olmasından kaynaklı iklim değişikliğinden oldukça fazla etkilenmektedir. İklim değişikleri kuraklık riskini, don, sel, seylap ve kar risklerini de tetiklemektedir. Ülkemizde doğal afet hasarları incelendiğinde %70’i kadarı hava olaylarından gerçekleşmiştir. Katastrofik hasarların %60’ının sigortasız olduğu düşünüldüğünde, katastrofik risklerin sigortalanması konusundaki bilincin artırılması bu alandaki ekonomik kayıpların karşılanmasını ve sektörün büyümesini sağlayacaktır” dedi.

‘HASARIN %60’I TARIM SEKTÖRÜ KAYNAKLI’

Tarım sigortalarının katastrofik olaylar sonucunda üreticilerin hasarlarını temin ettiğinin altını çizen Korkut, “Katastrofik olayların ortaya çıkardığı hasarın %60’a yakını tarım sektörü kaynaklıdır. Böylelikle tarım sigortalarının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Üreticilere tarım sigortalarının sağladığı faydalar ve küresel ısınmanın etkileri daha da anlatılarak sigorta bilincinin artırılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarım sigortaları alanında daha çok acentenin faaliyet göstermesi bu alandaki büyümeyi de destekleyecektir. Acentelerin tarım sigortaları alanında uzmanlaşma konusunda düzenlemeler ve teşvikler verilmesinin önemli katkılar sağlayacağı kanısındayım” ifadelerine yer verdi.

‘SİBER SİGORTALARIN ÖNEMİ ARTACAK’

Gelecekte önem kazanacak branşları siber sigortalar, sağlık sigortaları ve nakliyat sigortaları olarak sıralayan Korkut, “Siber riskler günümüzün dijitalleşen dünyasında elektronik verinin ve bilişim sistemlerinin önem kazanmasıyla birlikte önem kazanmaktadır. Siber riskler ciddi mali kayıp tehlikesine neden olmaktadır. Kurumların ve bireylerin yaşadığı bu riskler paydaşların gözünde güven kaybını oluşturabilmekte ve kurumun itibarını zedeleyebilmektedir. Siber riskleri teminat altına alan siber sigortaların gelecekte önemi daha da artacaktır. Sağlık sigortaları pandemi sürecinde öne çıkan sigortaların başında yer almaktadır. Sağlık riski farkındalığının ve öneminin artması sağlık sigortalarının büyümesini sağlamaktadır. Nakliyat sigortaları günümüz ticaretinin vazgeçilmezidir. Nakliyat sigortalarının büyüme potansiyeli her zaman önemini korumaktadır. Bu branşların sektör paylarının büyüme göstererek önemli bir pazar haline geleceğini düşünüyorum. Bu pazarların büyümesi ve tabana yayılması için acentelerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Acenteler bu branşlarda uzman olarak risk bilincinin gelişmesinde ve sigorta penetrasyonunun artırılmasında ciddi katkılar sağlayabilirler. Son dönemdeki gelişmeler ışığında acenteler bu gelişmelerde önemli bir yere sahip. Acenteler bu gelişmelere yapacakları katkı ve destek ile bu gelişmelerin sigorta sektör pazarının istikrarlı büyümesinde odak noktası olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

‘DİJİTAL İLE ACENTELER GÜÇLENDİRİLMELİ’

Korkut, sözlerine şöyle devam etti: “Son bir iki yıldır bazı sigorta şirketlerimizin internet üzerinden direkt satış yapmak ve acenteye alternatif satış kanalı oluşturmakla ilgili çabalarını görüyoruz. Sigorta şirketleri şunu çok iyi bilmelidir ki bundan çok fazla olmayan süreçte 200-300 kişilik satış örgütleri kuranları ve bunun olumsuz sonuçlarını hep birlikte gördük. Bence dijital ile satış kanalı olan biz acenteleri güçlendirdikleri takdirde sektörün penetrasyonu kalıcı ve sürekli artacak olup ölçek ekonomisi gereği acente ve sektör eş zamanlı büyüyecektir.”

‘SEKTÖR SÜREKLİ BÜYÜYOR’

Türkiye’nin artan nüfusu ve gelişen ekonomisi ile birlikte sigortacılık sektörünün sürekli olarak gelişme ve büyüme gösterdiği belirten Korkut, “2021 yılında sigortacılık sektöründe toplam 62 şirket aktif olarak faaliyet göstermektedir. Sektörde toplam olarak hayat dışı ve hayat branşlarındaki prim üretimleri %27 oranında artarak 104,9 milyar liraya ulaşmıştır. Kara araçları sorumluluk sigortaları toplam prim üretimindeki en büyük paya sahip branştır. 2020 yılında dünyadaki toplam prim üretiminin %54’ü hayat dışı branşlardan oluşurken, 2020 yılında Türkiye’de toplam primlerin %83’ü hayat dışı primlerden oluşmaktadır. Bu oran 2021 yılında %82 olmuştur. Hayat ve emeklilik branşında ise 21 şirket yer almaktadır. 2021 yılında hayat branşında toplam prim üretimi 17,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına göre prim üretimi %20,1 büyüme göstermiştir. Bireysel emeklilik sistemindeki fon büyüklüğü %43,6 oranında artış göstererek toplam 244,4 milyar lira gerçekleşmiştir. Sektörün toplam aktif değerleri ise 2021 yılında %38,7 artarak 427 milyar liraya ulaşmıştır. 2021 yılı emeklilik branşında toplam fon tutarı 244,4 milyar liradır. 2021 yılı toplam fon tutarı 2020 yılına göre %43,6 artış göstermiştir. Sigortacılık sektörü 2021 yılında toplam aktiflerini %38 oranında artırmayı başarmıştır ve sektör 2019 yılındaki %33’ün ve 2020 yılındaki %30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. 2021 yılında elde edilen büyüme yüzdeleri sigortacılık sektöründeki büyümeyi ve gelişmeyi göstermektedir” şeklinde konuştu.

‘BİRLİKTE İŞ YAPMA REFLEKSLERİ GELİŞMELİ’

Birlikte iş yapma refleksleri gelişirse sektörün beklenen yerlere daha çabuk geleceğini ifade eden Korkut, “TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi olarak, ülkemiz sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin gelişmesine yönelik önemli icraatlar yapan, konulara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale eden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, kurumun değerli yönetici ve çalışanlarına, SEDDK Başkanımız Mehmet Akif Eroğlu nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, biz sigorta acentelerine olan desteklerinden ve sorunlarımızın çözümüne sağladığı katkılardan dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir