Sektör 2023 yılında dünyada sayılı piyasalardan biri olacak

Türk sigorta sektöründe risk fiyatlandırması ve değerlendirilmesinin ön plana alınması gerektiğini vurgulayan Pamukçu, sektörün önümüzdeki yılda düşük seviyede de kârlılık eğilimini devam ettireceğini söyledi. Pamukçu, 2023 yılında Türkiye’nin düşük penetrasyon nedeniyle büyüyeyerek dünyanın sayılı sigorta sektörlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKMEYE DEVAM EDECEK
Türkiye’nin büyümesi ve sigorta penetrasyonunun düşük seviyelerde olmasının yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini vurgulayan Pamukçu, “Ülkemizdeki makro ekonomik göstergelerin uzun dönemde olumlu olması ve Türk sigorta sektörünün GSMH büyüme oranlarının üzerinde gerçekleşen büyümesi ile sigorta penetrasyonunun çok düşük olması yabancı yatırımcı ilgisinin her zaman olacağını gösteren en önemli parametreler olarak değerlendirmekteyim” diye kaydetti. Pamukçu, Türk sigorta sektörünün asıl sorununun risk değerlendirmesi ve fiyatlandırılmasının öncelikler arasında olmaması olduğunun altını çizdi:
“Türk sigorta sektörünün çok dinamik bir sektör olmasının yanında son on yılda göstermiş olduğu büyüme oranları olumlu bir gösterge olarak analiz edilebilinir. Bunun yanında, sektör, son dönemlere kadar çoğunlukla üretim hacmine ve fiyata yönelik olarak hizmet vermiştir. Genellikle üretim yapma isteğinin devamlı ön planda olması riskin seçimini, değerlendirmesini ve fiyatlandırmasını ikinci planda bırakmış, bu gelişimde genellikle teknik zarara yol açan bir unsur olmuştur. Bu süreci Türk sigorta sektörünün eksi bir unsuru olarak ele alabiliriz. Bu yapı son yıllarda değişmeye başlamış ve her branşta olmasa bile bazı branşlarda teknik karlılığa ve hizmete yönelik fiyatlandırma sektörde görülmeye başlanmıştır.”
Pamukçu, bu çerçevede ele alındığında, Türk sigorta sektörüne bu sene çok fazla olmasa da yatırımcı ilgisinin orta ve uzun vadede devam edeceğine inandığını belirtti. Pamukçu konu ile ilgili şunları söyledi: “Tabii ki bu ilginin olması ve devam etmesi için, ülkenin makro ekonomik göstergelerinin olumlu olmasının da etkisinin çok önemli olacağını eklememiz gerekmektedir.”

GÜVENCE ALTINDA DEĞERLER TOPLAMI 63 TRİLYON LİRA
Pamukçu Türk sigorta şirketlerinin sermaye yapısı hakkında bilgi verdi: “2014 yılının Haziran ayı sonu itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren elementer sigorta şirketlerinin ödenmiş sermaye toplamı 5.7 milyar TL , hayat ve emeklilik şirketlerinin ise  2.4 milyar TL’dir. 2014 Haziran sonu itibariyle toplam 8.1 milyar TL ödenmiş sermayeye sahip olan sektör, 2013 yıl sonunda 7.8 milyar TL ödenmiş sermayeye göre yüzde 3.8 oranında bir arttırım yapmıştır. Bu sermaye ile Türk sigorta sektörünün güvence altına aldığı değerlerin toplamı yaklaşık 63 trilyon TL ile GSYH’nin 40 katı büyüklüğündedir.”

SEKTÖR KÂR TRENDİ GÖSTERECEK
Türk sigorta sektörünün, 2013 yılında olumlu bir eğilim göstermeye başladığını belirten Pamukçu, bu gelişmenin ekonomik gelişmelere ve sektörün iç dinamiklerine bağlı olarak 2014 yılı içinde azalarak da olsa devam ettiğini söyledi. Pamukçu, “Yeni araç ve ev satışlarındaki belirgin düşüşler, Türk sigorta sektörünün üretim dengesini 2014 yılında olumsuz etkilemiş ve bu etki, hayat dışı branşlar toplamında yıl sonunda nominal büyümenin olmasına ama reel büyümenin olmamasına yol açacaktır. Türkiye’de sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü çok önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Türkiye Sigorta Birliği tarafından hazırlatılan 2023 Vizyon, Hedef ve Beklentiler Düzeyi Raporu’na göre; hayat ve hayat-dışı branşlarda toplam prim üretiminin 2023 yılında 80 Milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir. Böylece, 2013 yıl sonu itibariyle GSYH’ya oranı yüzde 1.55 olan toplam primlerin payının 2023’te yüzde 2.1’e yükselmesi planlanmaktadır” diye kaydetti. Pamukçu sektörün orta ve uzun vadede kâr trendi göstereceğini söyledi: “Sektörün 2023 yılında yaratmış olacağı fon tutarının ise 20 kat büyüme ile 410 Milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir. Bugün yurtiçi tasarrufların yüzde 1.5’i sektör fonlarından oluşmaktadır. 2023 yılında tasarruf fonlarının yüzde 11’inin sektör fonlarından oluşması öngörülmektedir. Bütün gelişmeler ışığında, sektör genel anlamda orta ve uzun vade de kârlı bir büyüme trendi gösterecektir. Kasko ve özellikle zarar eden trafik sigortalarında görülebilecek iyi sonuçlar sektörün konsolide sonuçlarını da olumlu etkileyecektir.”
Pamukçu, Türk sigorta sektörü 2023 yılı  Vizyon, Hedef ve Beklentiler Düzeyi Raporu’nda bulunan
·  Türk Sigorta Sektörü’nün bölgede en büyük, dünyada sayılı sigorta piyasalarından biri haline gelmesi,
· Birikimli hayat ve bireysel emeklilik pazarı bugünkü 15 Milyar TL’lik fon büyüklüğünü 400 Milyar TL üzerine çıkarılması,
·  Hayat dışı sigorta pazarında yazılan prim tutarı rakamının  15 Milyar TL’den, 63 Milyar TL’ye ulaşabilirliği,
·  Riske dayalı hayat sigorta pazarı bugünkü 2 Milyar TL’lik yazılan prim tutarını 16 Milyar TL’ye yükseltilebilir
öngörülerinin gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

KÂRLILIK DÜŞÜNCESİ BENİMSENMELİ
Temel olarak kârlılığa geçilmesi gerektiğini söyleyen Pamukçu, “Türk sigorta sektöründe 2013 yılından itibaren üretim yapma isteğine paralel riskin seçimini, değerlendirmesini ve fiyatlandırmasını da ön plana alan davranış şekli oluşmaya başlamıştır. Sektörün, bu trendi devam ettirmesi ve temel olarak kârlılığa geçmesi için her branş ve üründe piyasa gerçeklerinin yanında aktüeryal çalışmalara daha fazla önem vermesi, riskin değerlendirmesi ve fiyatlandırmasını yaparken bütün parametreleri daha dikkatli oluşturması  gerekmektedir” diye kaydetti. Pamukçu, bu düşünce yapısını, şirketlerin kısa bir dilim için değil, iş yapış biçimlerine eklemeleri gereken en önemli unsur olarak ele almaları gerekmektiğini söyledi ve devam etti: “Sürdürebilir bir kârlılık ancak bu düşünce yapısının bütün şirket tarafından benimsenmesi durumunda hayata geçirilebilinir.”

FİYATA DAYALI REKABET HİZMET KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Liberal ekonomilerde rekabetin bütün sektörlerde görülebilecek bir olgu olduğuna parmak basan Pamukçu, önemli olanın yapılan rekabetten dolayı verilen hizmet kalitesinden ve süreçlerinden bir ödün verilmemesi olduğunu belirtti. Pamukçu rekabet ile ilgili, “Türk sigorta sektöründe yaşamış olduğumuz fiyata dayalı rekabet hizmet kalitesinden ödün verilmesine genelde yol açmamaktadır. Rekabetin şirketlerin yapmış olduğu teknik çalışmaların önüne geçmesi durumunda ise bu sonuçlara olumsuz olarak yansımakta ve çoğu şirket için rekabetin sürdürebilir olmasını imkansızlaştırmaktadır.” dedi. Pamukçu sözlerine şöyle devam etti: “Sigorta hizmeti satın alacak tüketicilerin, en başta hangi riskleri için teminat bulmak istediklerini iyi belirlemeleri ve sunulan sigorta şartlarının istemiş oldukları teminatlar ile bire bir uyuşup uyuşmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede tüketicilerin, bütün risklerine uygun olarak yapılmış bir poliçe satın alacakları zaman şirketler arasında fiyat karşılaştırmaları yapmalarının yanında hizmet kalitesini ve şirketlerin uygulamalarını öğrenip ona göre seçim yapmalarını öneririm.”

BANKA SİGORTACILIĞI YAYGINLAŞACAK
Türkiye finansal piyasasında bankaların sigorta şirketine sahip olmaları alışa gelen bir durum olmakla birlikte, uzun yıllar sigorta şirketlerinin bankaların arkasında kaldığını ve hak ettiği önemi ve ilgiyi göremediğini söyleyen Pamukçu, “Bundan dolayı sigorta şirketleri ve bankaların işbirlikleri uzun yıllara dayanmakla birlikte banka sigortacılığı faaliyetlerinin yakın zamanda artış gösterdiğini ve banka sigortacılığının sigorta şirketleri ile bankalar açısından son yıllarda bir performans hedefi haline geldiğini söyleyebiliriz. Avrupa ülkeleri örneklerinde olduğu gibi banka sigortacılığı kanalı hayat ürünlerinin ana dağıtım kanalı olarak pastadan büyük bir dilim almıştır. Bunun yanı sıra yine hayat dışı branşlarda, özellikle bireysel sigorta alanlarında banka sigortacılığının yaygınlaşacağını ve banka kanalı ile yapılan satışların artış trendinin devam edeceğini düşünüyorum.” diye kaydetti. Türk Nippon Sigorta, 2013 yılında çalışmakta olduğu Bank Pozitif Bankası’na ek olarak, 2014 yılında, yeni anlaşma yaptığı Anadolubank ve Aktifbank  ile banka sigortacılığı yapısı içinde çalışmaya başladı. Türk Nippon Sigorta bu bankalara ek olarak bir başka banka ile de görüşmelerine devam ediyor. Konu hakkında konuşan Pamukçu şunları söyledi: “2015 yılında da mevcut satış kanallarımıza paralel olarak çalışmayı düşündüğümüz alternatif satış kanallarını kullanacağız ve kullanmakta olduğumuz alternatif satış kanallarının etkin bir oyuncusu olacağız. Bu strateji çerçevesinde, mevcut olarak kullandığımız satış kanallarımızın yanı sıra banka sigortacılığı yapısında da etkin bir oyuncu olarak faaliyet göstermeyi hedeflemekteyiz.”

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply