Analitik sigortacılık dönemi

Formu indirmek için tıklayınız

Sigorta şirketleri de diğer sektörlerde yer alan şirketler gibi sürekli veri üretiyor. Bu veri, farklı alanlarda iş sonuçlarına etki edebilecek öngörüler içeriyor. Verinin içindeki bu öngörüleri keşfedebilen ve onları iş fırsatlarına dönüştürebilen şirketlerin sigortacılıkta da öne geçtiğini söyleyen SAS Türkiye Kanal Satış Müdürü Özlem Köklü Avcı, analitiğin sigorta şirketlerinin hayatına bu noktada dahil olduğunu belirtti. Avcı, gerçekleştirdiğimiz röportajda analitik sigortacılığın etkilerini değerlendirdi ve SAS olarak müşterilerine sundukları çözümleri anlattı.

Analitik, müşteriyi daha iyi tanımak noktasında bir sigorta şirketine nasıl yardımcı olabilir?
Tekliflerin poliçeye dönüşme ve poliçe yenileme oranlarını iyileştirmek, müşteri kayıplarını azaltmak, yeni müşteri kazanımlarını artırmak ancak mevcut ve potansiyel müşteriyi anlamakla mümkün. Biz SAS olarak şirketlere ellerindeki müşteri verisini bir değere dönüştürmeleri için yardımcı oluyoruz. Burada en kritik işlerden biri müşteri segmentasyonu. Doğru müşteriye, doğru kanaldan, doğru ürünle ulaşabilmek için müşteriyi doğru segmente yerleştirmek büyük önem taşıyor. Bu alanda SAS Analitik çözümlerini kullanarak müşterilerinin %22’sinin tüm kârın %80’ine denk geldiğini keşfeden bir sigorta şirketi, bu müşteri segmentine yaptığı yatırımla çapraz satış geri dönüş oranlarını %50’ye kadar artırdığını söylüyor. Yine müşteriyi tanıma noktasında sigortacılar için önemli olduğunu düşündüğümüz bir adım müşterinin yaşam boyu değerini ve müşteri kayıp ihtimalini doğru ölçümleyebilmek. Müşterinin yaşam boyu değerini bilmek, müşteriyle gelecekteki bugünkü değerine dayalı bir ilişki kurmayı kolaylaştırıyor, sigorta şirketlerinin elde tutmak istedikleri müşteriyle olan ilişkilerine yatırım yapmalarını destekliyor.

Underwriting ve Aktüerya departmanları SAS çözümlerini nasıl kullanabilirler?

Sigorta şirketleri muallak hasar rezervlerini SAS Analitik çözümleriyle tahmin ve optimize edebilirler. “Çoklu değişkenli fiyatlama” yapma olanağı ile segmente uygun ve kârlı iş sonucu elde edilecek fiyatlama seviyesini yakalayabilirler. Fiyatlamanın yenilemeler üzerindeki etki analizini ortaya koyarak fiyat hassasiyetini hesaplayabilmek şüphesiz ki doğru fiyatlamaya katkı sağlayacağından kârlılığa büyük oranda olumlu etki edecektir.

Suistimalle mücadele alanında sektörde pek çok çözüm var. SAS’ın bu alanda farklılaştığı noktalar nelerdir?
Sektörün kârlılığını etkileyen en önemli konulardan birinin suistimal olduğu açık. Şu anda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından da kullanılan SAS suistimalle mücadele çözümü, analitik yöntemlerle suistimal tespit ve önlemeyi en üst düzeye çıkardığı gibi hasar inceleme ve ödeme sürecinde de verimliliği artırıyor.

SAS Analitik çözümleri, yöneticilerin operasyonu anlık verilerle takibini garantileyen arayüzler aracılığı ile rasyoları ve kritik başarı parametrelerini takip etmeye destek veriyor. Böylece sigorta şirketlerinin hasar yönetim sürecindeki yüksek operasyonel maliyetlerini düşürmeye de yardımcı oluyor. Hasar inceleme ekiplerine, zamanında ve uygun bilgiyi temin ederek hasar/prim oranının iyileşmesini destekliyor. Tedarikçi verimliliği, eksper geri dönüş süreleri, hasar tamir süreleri, ortalama hasar maliyeti gibi sigorta şirketleri için önemli KPI olma özelliği taşıyan konuların tamamını analitik ile adreslemek mümkün.

‘KUTU ÜRÜN DEĞİL ÇÖZÜM SUNUYORUZ’
SAS’ın tüm bu süreçlerde çok kritik bir farklılığı var: Biz bir analitik şirketiyiz ve sigorta şirketlerine uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Suistimali tespit etmek ancak ve ancak veriyi çok iyi anlamakla mümkün. Bunun da yolu analitik ve dünya analitik lideri olarak SAS burada en önemli oyuncu durumunda. Bir diğer önemli nokta ise SAS suistimalle mücadele çözümünün müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen esnek kurallar içeriyor olması. Bu anlamda biz bir “kutu ürünü” değil bir “çözüm” sunuyoruz ve uzman lokal ekibimizle müşterilerimize sürekli destek sağlıyoruz. Bir suistimal projesi yaparken tüm analitik birikimimizi kullanarak, veri kalitesinden başlayan uçtan uca bir analitik çözüm sunuyoruz.

SAS sigorta şirketlerine risklerini daha iyi yönetmek konusunda nasıl destek veriyor?
Bu alanda SAS, operasyonel risk, piyasa riski, yasal raporlamalar ve henüz Türkiye’de zorunlu olmayan ama sektörün konuştuğu Solvency II gerekliliklerini adresliyor. Uygulama, ürünlerin riske duyarlı fiyatlanmasından başlayarak daha detaylı bir müşteri segmentasyonu yapılması ve müşteriye daha fazla değer katacak ürünlerin sunulmasını gerekli kılacak. Bu noktada verinin çok önemli olduğunu ve analitiğin bu alandaki değerini de ortaya çıkaracağını söylemek mümkün. Ayrıca SAS, analitik kullanımı ile maliyet ve riski elimine ederek iş performansını, riski ve uyumluluğu proaktif olarak yönetmeye yardımcı oluyor.

Son olarak sigorta sektörüne vermek istediğiniz bir başka bir mesaj var mı?

Son olarak veri kalitesinin önemine değinmek isterim. Sürekli olarak artan veri tüm şirketler için bir fırsat demek. Operasyonel sistemlerden, iş ortaklarından, sosyal medyadan çok sayıda veri akıyor. Ancak, strateji belirlemek ve karar almak için gerekli olan verinin kalitesinin sağlanmış olması gerekiyor. Sigortacılık alanında ise yenilemeler, müşteriye doğru ürün alternatiflerinin sunulması, hasar yönetimi ve suistimallerin engellenmesi gibi süreçlerde veri kalitesindeki eksiklikler şirketlerin performansını düşürüyor. Veri kalitesi, yeni sistemlerin devreye alınması, şirket birleşmeleri, kontrolsüz ve kuralsız veri girişi, verinin güncelliğini yitirmesi gibi pek çok sebeple bozuluyor. Bu noktada veri kalitesi yönetimi de analitik araçlarla yapılabiliyor.

‘ŞİRKETİNİZİN VERİLERİNDEN DEĞER YARATIYORUZ’
Biz SAS olarak hep şunu söylüyoruz: “İşinizi en iyi siz bilirsiniz. Bizim işimiz, analitik sayesinde daha doğru kararlar alabilmeniz için size destek olmak. Bu konuda çok iddialıyız; birlikte çalıştığımız şirketlerin farklı alanlardaki iş problemlerine birlikte çözüm bulduğumuzda mutlaka olumlu bir fark yaratıyoruz. Ve diyoruz ki: Sizlerle birlikte verinizin içindeki hazineyi keşfetmeye talibiz.”

 

Yorum yazın