SAİK ağustos toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, ağustos ayının toplantısını Ankara’da Birlik merkezinde gerçekleştirdi. SAİK üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen İcra Komitesi toplantısında şu konular gündeme geldi:
* “Sigorta Acenteleri Meslek Kuralları ve Etik İlkeler Taslağı.”
*  Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekanın Sahip Olması Gereken Fiziki Şartlar ve sigorta acentelerinin poliçe tanzimi esnasında kullanabilecekleri yazılım programlarının söz konusu mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi.
*  Sigorta acenteliği mesleğinin 2023 yılındaki vizyonu ile mesleğin çağın koşullarına uyum sağlayabilmesi amacıyla yenilenmesi gereken acentelik sözleşmelerinin içeriğinde yer alması gereken temel kriterler.
*  Zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerinin uygulamalarına yönelik yapılması öngörülen faaliyetler.
*  Sigorta acentesi olmadığı halde, resmi dairelerde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçelerini tanzim eden kişilere yönelik olarak alınması gereken önlemler ile söz konusu yerlerde sadece sigorta acentelerinin poliçe tanzim edebilmesini sağlayacak eylem planları.
*  İcra Komitesi’ne intikal ettirilen şikayet ve müracaatların değerlendirilmesi ile disiplin işlemleri.

Yorum yazın