SAİK Başkanı Hüseyin Kasap: Acenteler mevzuata aykırı uygulamaları SAİK’e bildirmeli

 SAİK Başkanı Hüseyin Kasap: Acenteler mevzuata aykırı uygulamaları SAİK’e bildirmeli

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap, sigorta acentelerinin yaşamış olduğu sorunlar arasında en fazla dile getirilen konuları paylaştı. En büyük sorunları bazı sigorta şirketlerinin, Doğu ve Güneydoğu illerinde acenteliklerini fesih etmesi ve yeni acentelik tesis etmemesi, bazı sigorta şirketlerinin trafik, hekim sorumluluk gibi zorunlu sigortalarda komisyon oranlarını düşürmesi hatta sıfırlaması ve kredi kuruluşları ve diğer grup şirketlerinin haksız rekabete neden olmaları şeklinde sıralayan Kasap, “Bu çerçevede, İcra Komitesi Başkanı olarak, 4 Mart 2014’te TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın başkanlığında gerçekleştirilen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin sorunlarını özellikle dile getirdim. İcra Komitemizdeki diğer arkadaşlarımla birlikte, her fırsatta tüm ilgililere sorunlarımızı anlatıp, bu meselelerin takipçisi olduk” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destekleri ve acentelerden aldıkları güçle İcra Komitesi’nin “Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik” ve “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”te önemli değişiklikler yapılmasını sağladığını ifade eden Kasap konu hakkında şunları söyledi:

“Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğe eklenen;

  • ‘Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalara ilişkin olarak sigorta poliçesi teklifi vermek zorundadırlar’ hükmü ile teklif vermemek için sistem hatası oluşturulması ya da teklif yetkisinin hiç tanınmaması,
  • ‘Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalar konusuna dahil herhangi bir rizikoyu kapsam dışı bırakacak şekilde veya poliçe tanziminden caydırmaya yönelik fiyatlama ve komisyon tespiti yapamazlar’ hükmü ile yüksek fiyat ve/veya düşük komisyon verilmesi,
  • ‘Söz konusu zorunlu sigortalara ilişkin portföylerinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde dengesizlik bulunan sigorta şirketleri hakkında, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tedbir uygulamaya Müsteşarlık yetkilidir’ hükmü ile hasarsızlık kademesi, marka-model ya da bölgeler itibariyle poliçe düzenlenmekten kaçınılması uygulamalarının önüne geçilmesi imkanı oluşmuştur.
  • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik’e eklenen ‘Şirketler, topluluk içindeki aracılarına sigortacılık prensiplerine aykırı olarak diğer aracılarına göre daha yüksek oranda komisyon, ek komisyon ve benzeri ödeme yapamaz, doğrudan veya dolaylı olarak kazanç aktaramaz’ hükmü ile de, grup aracılarına düşük fiyat ya da fazla komisyon verilmesi uygulamaları önlenebilecek ve haksız rekabetin önemli bir boyutu daha ortandan kaldırılacaktır.”

Bu düzenlemelerin hayat bulabilmesi için mevzuata aykırı uygulama bilgilerinin İcra Komitesi’ne iletilmesi gerektiğini vurgulayan Hüseyin Kasap, bu kapsamda da en büyük desteği acentelerden beklediklerinin altını çizdi. “İcra Komitesi olarak, tüm delegelerden, delege kimliğinizle, kanaat önderi sıfatınızla illerinizdeki acenteleri konuya ilişkin olarak bilgilendirmenizi ve onları yönlendirmelerinizi istirham ediyoruz” diyen Kasap, son olarak söz konusu düzenlemelerin gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayan Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’e ve Sigortacılık Genel Müdürü Gökhan Karasu’ya teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply