RİSK SEÇİMİ kârlılığı artırdı

Türkiye Sigorta Birliği’nin açıkladığı verilere göre, 2014’te hayat dışındaki teknik kâr 1 milyar 83 milyon lira olarak gerçekleşti. 2013 yılı da iyi geçmiş ve hayat dışında 880 milyon lira teknik kâr elde edilmişti, böylece 2014 yılında sektör teknik kârını yüzde 23 oranında artırmış oldu. Mali sonuçlara göre, 2014 net dönem kârı hayat dışında 730 milyon lira oldu.
Hayat branşında 2013 yılında 428 milyon lira teknik kâr edilmişti. 2014’teyse teknik kâr yüzde 19 oranında artarak 510 milyon liraya yükseldi. Emeklilik şirketleri de 2013 yılındaki 174 milyon liralık teknik zararlarını 2014’te yüzde 38 oranında azalttı ve 126 milyon liraya düşürdü.

TRAFİKTE OLUMSUZ TREND SÜRÜYOR
Trafikte zarar 2014’te de arttı. 2013 yılındaki 654 milyon liralık teknik zarar yüzde 36 oranında arttı. Bunun sonucunda 2014’te 894 milyon lira teknik zarar edildi. 2013’te 702 milyon lira teknik kâr görülen kaskodaysa 2014’te teknik kâr yüzde 7 oranında arttı ve 751 milyon liraya ulaştı.
2013 sonunda 219 milyon lira teknik kâr edilen yangın ve doğal afetler branşında 2014 sonunda teknik kâr yüzde 37 oranında arttı ve 301 milyon liraya yükseldi.
2013’te 112 milyon lira teknik kâr edilen hastalık/sağlık branşında 2014 sonundaki teknik kâr yüzde 7 artışla 120 milyon lira oldu. Ferdi kaza alt branşının büyük kısmını oluşturduğu kaza branşında ise 2013’te 241 milyon lira olan teknik kâr yüzde 46 oranında arttı ve 2014’de 352 milyon lira oldu. Sigortacı Gazetesi için sonuçları değerlendiren sektör yöneticileri, hayat dışında kârlılığın artmasında risk seçiminde daha temkinli davranılmasının büyük etkisi olduğunu belirtti.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen: Sektör reel olarak küçülse de büyük İşlerin sigortalanması kârlılığı artırdı

“Sektör 2014’te reel olarak küçüldü. Küçülmeye rağmen, teknik kârdaki artışın en önemli nedenlerinin başında 2014’te tren, otoban, tünel gibi tek seferlik prim getiren büyük projelerin sigortalanması ile hasar frekansları ve hasar büyüklüklerinin azalması geliyor.”

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, 2014 yılının aslında sigorta sektörü açısından son beş yılın en düşük büyüme hızının kaydedildiği yıl olduğunu ifade etti. Türkiye’nin büyüme hızı ve enflasyonu da hesaba dahil edildiğinde, sektörün 2014’te reel olarak küçüldüğünü söylemenin mümkün olduğunu söyleyen Gülen, “Küçülmeye rağmen, teknik kârdaki artışın en önemli nedenlerinin başında 2014’te tren, otoban, tünel gibi tek seferlik prim getiren büyük projelerin sigortalanması ile hasar frekansları ve hasar büyüklüklerinin azalması geliyor” dedi.
Zorunlu sigortalar içinde en büyük paya sahip trafik sigortalarında sektörün uzun zamandır teknik zarar ettiğine değinen Gülen, sürekli artan bedeni hasar maliyetleri ve bunların getirdiği geleceğe dönük teknik yükler, geriye dönük etkin mevzuat değişikliklerinin getirdiği ilave maliyetler dolayısıyla bu zararın önümüzdeki dönemlerde de sürmesini beklediğini belirtti.

‘HASAR FREKANSLARINDAKİ DÜŞÜŞ KASKODA KÂRI ARTIRDI’
Hasar frekanslarındaki düşüşün ve hasar büyüklüklerindeki azalmanın kasko sigortalarındaki teknik kârı olumlu yönde etkilediğinin altını çizen Gülen şunları söyledi: “2011 yılı sonunda 100 kasko poliçesinden 52’si hasar alırken, bugün bu oran yüzde 30’a düştü. Diğer bir etken de hasar büyüklüklerindeki azalma. Hasar büyüklüklerindeki azalmanın pek çok nedeni var: EDS sistemiyle kontrol yaygınlığı, cezaların yüksekliği ve toplumumuzdaki bilincin artması, trafik kurallarına uyma oranını artırdı. Seyahatlerde uçak kullanımının yaygınlaşması, özellikle uzun yolda meydana gelen büyük hasarları engelledi. Kasko sigortalarında hasarsızlığı bozmadığı için sıklıkla tercih edilen mini onarım hizmeti ise sonradan doğabilecek yüksek maliyetli hasarların önüne geçmesi açısından olumlu etkisi olan başka bir neden olarak sayılabilir.”

‘2013’TEN BERİ SÜREGELEN POLİTİKALARIN ETKİSİ BÜYÜK’
Yangın ve doğal afetler branşında teknik kârın yüzde 37 oranında artarak 301 milyon liraya yükselmesini de değerlendiren Uğur Gülen, bu branşta teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirinin kâr tutarına büyük katkısı olduğunu aktardı. Gülen, sektörün 2013 yılında etkin olarak başladığı daha selektif risk değerlendirmesinin, rasyonel fiyatlama temelli teknik süreçlerin ve sigortalıların risklerini azaltıcı tedbirleri alması hususunda zorlayıcı politikaların 2014 yılında da devam etmesinin önemli bir etken olduğunu ifade etti.
“Fiyatlar genel seviyesinde 2014 yılında daha rekabetçi yaklaşımla bir miktar düşüş oldu. Bu karlılığa etki eden bir diğer faktörde, her ne kadar tabiat olayları (fırtına, sel-su baskını, kar ağırlığı gibi) kaynaklı hasarlarda belirgin bir artış olmuş ise de büyük yangın hasarlarındaki azalmadır” diyen Gülen, 2015 yılında özellikle kurumsal işlerde bu rekabetin daha da artmasının ve fiyatlar genel seviyesinde düşüşün devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.


Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan: Zarardaki branşlarin azalan payi kârlılıkta etkili

“Hayat dışında faaliyet gösteren şirketlerin risk seçiminde temkinli hareket etmesi teknik kârlılıkta etkili oldu. Ayrıca, zararda olan branşların toplam portföy içindeki ağırlığını azaltma yönünde şirketlerin izlediği stratejilerin de etkili olduğunu söyleyebiliriz.”

Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, son yıllarda Türk sigorta sektöründe özellikle hayat dışı branştaki kârlılığın dikkat çektiğini söyledi. Sektörün, hayat dışında olağan faaliyetlerinden elde ettiği teknik kârın 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23.2’lik bir artışla 1 milyar 83 milyon düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatan Ayhan, “Hayat dışında faaliyet gösteren şirketlerin risk seçiminde temkinli hareket etmesi teknik kârlılıkta etkili oldu. Ayrıca, zararda olan branşların toplam portföy içindeki ağırlığını azaltma yönünde şirketlerin izlediği stratejilerin de etkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Sigorta sektörünün, 2014 öncesinde yöneldiği riske göre fiyat/şart belirleme ve yapılan risk analizi sonrasında riskin iyileştirilmesine yönelik sigortalılara öneriler getirme politikalarını devam ettirdiğini belirten Ayhan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğrultuda daha düşük prim ödemek isteyen sigortalılar da yaptıkları iyileştirmeler ve aldıkları tedbirlerle risklerin kontrol altında tutulmasına destek verdiler. Kâr edilebilen ürünler olan konut ve işyeri sigortalarında poliçe sayısındaki artış da kârlılığı olumlu etkiliyor.”

‘TRAFİKTEKİ OLUMSUZ TREND BİRKAÇ YIL DAHA SÜRECEKTİR’
Trafik sigortalarındaki olumsuz trendin birkaç yıl daha sürmesini bekleyen Ayhan, kısa sürede devreye alınacak olan “Doğrudan Tazmin Sistemi”nin de kısa vadede hasar maliyetlerine olumsuz yansıyacağını kaydetti. TSB tarafından yürütülen projelerden biri olan “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı” hesaplamasının standart hale getirilmesinin trafik sigortasında kârlılık açısından sektöre çok olumlu katkıları olacağını ifade eden Ayhan, sigortalanma oranının yüzde 100 olduğu durumda sektörün doğru verilerle fiyatlandırma yapacağını belirtti.
Sigorta sektörü tarafından uygulanan “riske göre fiyatlama” sebebiyle, daha düşük prim ödemek isteyen sigortalıların daha dikkatli araç kullanmak veya küçük hasarları kendileri ödemek gibi birtakım önlemler aldığını aktaran Mine Ayhan, bunun da hasar frekansına ve dolaylı olarak da kasko sigortalarındaki kârlılığa olumlu yansıdığına değindi.
Yangın ve doğal afetler branşındaki olumlu trendi de yorumlayan Ayhan, şunları söyledi: “Bu olumlu trendin sebeplerini, bilinç düzeyi artan sigortalıların işletmelerine yönelik risk analizi raporları doğrultusunda gerekli önlemleri alması ve 2014 yılında büyük etkisi olan katastrofik hasarların yaşanmaması olarak özetleyebiliriz.”

 

Yorum yazın