Proporsiyon

GEÇENLERDE bir sigorta şirketinde düzenlenen geniş kapsamlı seminerde Hasar Yönetimi konusunu anlatıyorum. Konu hasar olunca sigortacılığa ilişkin tüm terminolojiyi ve terimleri bir arada kullanmak zorundasınız. Kullandığım her terimi tek tek açıklamaya da zaman olmadığı için bir bilgi karmaşası olduğu da kesin…Bazen dinleyicilerin konuya yabancılaştığını ve yavaş yavaş sizden koptuğunu hissediyorsunuz. İşte bu noktada yapacak bir şey var anılara geri dönüp esprili bir dille terimler için açıklama getirmek…
Seksenli yılların başı.  Kamu sektöründen istifa edip sigortacılık mesleğini seçmişim. İlk şirketim şu an tarihe karışan birçok şirketten biri olan Tam Sigorta. Büyük bir şanssızlık mı yoksa sigortacılığa gönül verenler için şans mı bilemiyorum ama bana verilen ilk görev de hasar servisinde büyük acentelerin hasar dosyalarını takip etmek.
O yıllarda şimdiki gibi “Çağrı Merkezleri” ya da iletişim araçları bilgisayar altyapısı filan yok, hizmet demek yoğun emek demekti…Ancak biz şirket olarak büyük bir yenilik yapıp VIP acentelere hem kendilerinin hem de özel müşterilerinin doğrudan arayabileceği bir  telefon numarası vermiştik.  Hasarını takip etmek isteyen VIP müşteriler doğrudan bu telefon numarasını arayarak dosyasının durumunu öğreniyordu.
Bir gün Adana’dan bir sigortalı aradı. Tekstil atölyesi yanmış. Tazminatının ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceğini soruyor. Cevap vermek için dosyanın kapağına baktım. Uzun uzun notlar var. En alttaki bilgide noksan sigorta uygulaması yapıldı yerine “dikkat proporsiyon var” notu yazılmış ve matematiksel hesabı gösterilmiş.
Ben sigortalıya açıklama yapmadan doğrudan kendisine ödenecek meblağı söyledim. Telefonda bir sessizlik oldu ve sigortalı isyan edercesine Adana şivesi ile “nasıl olur gardaşım ekspres bey geldi ve senin söylediğinin iki misli hasar tespit etti. İyi bak dosyaya sen yanlış biliyorsun” dedi… Ben de acemiliğin verdiği güçle cansiperane bir şekilde kapakta gördüğüm işlemleri anlatıyorum ve “beyefendi sizin atölyede proporsiyon varmış o nedenle hasarın yarısını almanız gerekiyor” diye paralanıyorum… Zavallı adam anlattıklarımdan hiçbir şey anlamadı ve isyana devam etti. “Gardaşım vallahi bizde porsiyon yamuğu filan olmaz biz 30 yıldır esnaflık yapıyoruz, hayatımızda ağzımızdan haram lokma sokmadık ki dükkanımıza da porsiyon yamuğu girsin.”
Doğal olarak ben eksik bilgi ile noksan sigorta konusunda sigortalıyı ikna edemedim. O anda rahmetli hasar müdürümüz Recai Çakırer de öğlen yemeğinde olduğu için ondan da bilgi desteği alamadım…Sigortalı, Adanalılara has kızgınlığını alabildiğince dile getirdi ben de şaşkınlığımla kalakaldım.
Sigortalının öfkesinden bir şeylerin eksik olduğu ve birilerinin her açıdan bu eksikliği gidermek adına çözümler üretmesi gerektiğini o an anladım… Yemekten dönen Recai Bey’e olayı aynı ile aktardım…Güldü ve evet dedi bu benim hatam, seni geldiğin gün müşteriler ile karşı karşıya getirmememiz gerekirdi. Ben seni hasar reasüransına vereyim dedi ve ben 2 yıl hasar reasüransında çalıştım.
Otuz beş yıl önceye dönünce anılar denizinden bir anda yağmur gibi anılar yağıyor. Aradan bir süre geçince şirketimin önerisi ile iki yıl sigorta enstitüsüne devam etme olanağı buldum… Teknik ve hukuksal olarak sigortacılığa ilişkin  önümdeki tüm perdeler ikinci yılın sonunda birden bire açıldı ve gerçek sigortacılığa/hasarcılığa adım attım. Yıllar önce Proporsiyonu sigortalıya anlatamamıştım ancak günümüzde hem sigorta bilinci hem de eğitim seviyesindeki olumlu gelişmeler insanlar arasında iletişim kurulması için büyük kolaylıklar sağlıyor. Ancak ben yine de sigorta şirketi çalışanları açısından asıl olanın  mesleki eğitim olduğuna inanıyorum.
Bilişim konusunda yaşanan büyük devrim sigorta sektöründe yaşanan değişime paralel olarak eğitim alanında da olumlu yönde yansımaya devam ediyor. Bana sigortacılığın kapılarını açan Milli Reasürans Sigorta Enstitüsü (vakfı)  eğitim süresini iki yıldan bir yıla indirmiş olsa da 1970 yılından bu yana sektöre kazandırdığı binlerce kişi sigortacılığın gelişimine çok büyük katkılarda bulundular.

Yorum yazın