Psikolojik destek ve çalışan sağlığı şirketlerin önceliği oldu

 Psikolojik destek ve çalışan sağlığı şirketlerin önceliği oldu

Mercer Marsh Benefits (MMB), ‘MMB Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Raporun sonuçlarına göre; araştırmaya katılan şirketlerin %83’ü bütünsel sağlığın temelini oluşturan fiziksel ve zihinsel sağlık, finansal destek ve iş/yaşam dengesi kriterlerinde çalışanlarına kaynak, danışmanlık veya araç sağlıyor. Pandemi nedeniyle tazminat/prim oranlarında yaşanan düşüş, grup sağlık sigortası poliçelerinin geçtiğimiz yıllara nazaran daha düşük prim artış oranları ile yenilenmesine destek olurken, şirketlerin yarıdan fazlası sağlık sigortası teminat limitlerinde artışa gitti.

 Mercer ve Marsh’ın sağlık ve yan haklarda bütünsel çözümler üreten markası Mercer Marsh Benefits (MMB), 140 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘MMB Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Raporun sonuçlarına göre; wellbeing (bütünsel sağlık) şirketler için vazgeçilmez bir gündem ve pandeminin de etkisiyle artan beklentiler doğrultusunda şirketler iş-yaşam dengesi, fiziksel ve zihinsel sağlık programlarına daha fazla odaklanmayı planlıyor.  

Rapora göre, şirketlerin yüzde 65’i esnek çalışma ve daha iyi bir iş hayatı entegrasyonunu teşvik ederek dengeli bir yaşam tarzına katkıda bulunan ‘iş-yaşam dengesi’ konusunda uygulamaları çalışanlarına sunuyor. Yüzde 62’isi çalışanların bedenen sağlıklı olma durumlarını destekleyen ‘fiziksel sağlık’plan, program ve uygulamaları hayata geçiriyor. Yüzde 61’i duygusal ve sosyal bağlantıları güçlendirerek kişilerin mental olarak sağlıklı olmalarına destek sağlayan ‘psikolojik destek’ konusunda katkıda bulunuyor. Yüzde 34’ü ise çalışanların bugün ve gelecekte finansal kaynaklarını etkin yönetmesine odaklanan programları destekliyor.

ŞİRKETLERİN GÜNDEMİNDE STRES YÖNETİMİ VE SAĞLIKLI BESLENME VAR

Pandemi süreci ve orta vadede (1-3 yıl) şirketlerin alacağı wellbeing  aksiyonları incelendiğinde; yüzde 41 ile stres yönetimi uygulamaları ve yine aynı oranla sağlıklı beslenme / diyetisyen uygulamaları ön plana çıkıyor. Bu uygulamaları yüzde 40 ile zihinsel sağlık programları, yüzde 39 ile çalışan destek programı, yüzde 35 ile spor programlarına erişim izliyor. 

Şirketlerin yüzde 75’i sigorta danışmanlarının online veya yüz yüze zihinsel sağlık programı sunmasının memnuniyet seviyesini artıracağını söylüyor. Yine şirketlerin yüzde 64’ü çalışan destek programı, yüzde 61’i diyetisyen ve sağlıklı beslenme programı, yüzde 55’i stres yönetim programı, yüzde 43’ü online veya yüz yüze spor olanaklarına erişim, yüzde 35’i ise finansal sağlık araç ve eğitimleri konusunda alacakları destekten dolayı çalışan memnuniyetinin artacağını belirtiyor.  

ŞİRKETLERİN %53’Ü ÇALIŞANLARIN SAĞLIK SİGORTALARINDA TEMİNAT LİMİTLERİNİ ARTIRDI

MMB Türkiye Sağlık ve Wellbeing Araştırma Raporu’na göre; araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 94’ü çalışanlarına bir sağlık sigortası sunuyor. Yüzde 6’sı ise bu konuda bir aksiyon almıyor. Şirketlerin yüzde 53’ü çalışanların sağlık sigortalarında teminat limitlerini artırırken, yüzde 35’i ise bu konuda bir değişiklik yapmadıklarını belirtiyor. Yüzde 5’i diş, gözlük veya doğum gibi yeni teminat eklediklerini belirtirken, bir diğer yüzde 5’i de tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortasının birlikte kullanılabileceği karma bir modele geçtiklerini söylüyor. 

ÇALIŞANLARIN %66’SI ŞİRKETLERİN SUNDUĞU SAĞLIK SİGORTASINDAN MEMNUN

Rapora göre; çalışanların yüzde 66’sı şirketlerin sunduğu sağlık sigortası planlarından memnun olduğunu belirtirken, yüzde 5’i bu konuda bir memnuniyetsizlik olduğunu söylüyor. Şirketlerin yüzde 29’u ise bu konuda bir ölçümleme yapmadıklarını belirtiyor. Şirketlerin yüzde 65’i zihinsel sağlık uygulamaları, yüzde 65’i sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmetleri, 55’i diş bakım paketi, yüzde 51’i psikolojik rahatsızlıklarla ilgili tedavi ve ilaç giderlerinin sigorta planlarında yer almasının çalışan memnuniyetini artıracağını belirtiyor. Bu kriterleri yüzde 45 ile online doktor, yüzde 31 ile mobil uygulama üzerinden hizmetlere erişim ve yüzde 18 ile giyilebilir teknoloji ile entegre uygulamalar izliyor.

Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal

‘ŞİRKETLER ÇALIŞAN SAĞLIĞINA YÖNELİK UYGULAMALARI MALİYET OLARAK GÖRMEMELİ’

Bütünsel sağlığın gün geçtikçe önemi daha da anlaşılan bir kavram olduğunu, pandemi öncesinde de şirketlerin bu konuda çeşitli uygulamaları hayat geçirmeye başladıklarını belirten Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal, “Zinde bir işletmenin en temel unsurlarından biri de zinde çalışanlardır. Özellikle pandemiyle beraber, wellbeing şirketlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Pandemi öncesinde hem sağlık sigortalarında hem de diğer uygulamalarda psikolojik destek açıkçası göz ardı ediliyor ve buna yönelik aksiyonlar çok alınmıyordu. Ancak pandemiyle birlikte şirketlerin kısa ve orta vadedeki planlarına baktığımızda psikolojik destek, çalışanların stres yönetimi ile ilgili konularda aksiyon alacaklarını görüyoruz. Şirketler wellbeing ve çalışanların sağlığına yaptıkları yatırımları maliyet olarak görmemeli; çalışanların motivasyonunu, onların işe ve şirkete bağlılığını artıracak bir yatırım olarak görmeli” dedi. 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİGORTACILIĞI BAKIŞ AÇISININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Türkiye’de sağlık sigortacılığında yeni bir vizyona ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Ünal, “Ülkemizdeki bakış açısının, hastalık sigortasından sağlık sigortasına evrilmesi gerekiyor. Bu araştırma da sigorta şirketleri için de önemli bir yol gösterici niteliğinde. Önümüzdeki dönemde sigorta şirketlerinin bu araştırmanın sonuçlarından da yararlanarak müşteri beklentilerini analiz edeceğini düşünüyoruz. Aralık 2020’de yayınladığımız Medikal Trendler araştırmamızda, sağlık sigortalarında tazminat prim oranlarının düştüğünü görmüştük. Yine bu araştırmamızda da geçtiğimiz senelere oranla tazminat/prim oranlarında düşüş yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Medikal enflasyonun yüzde 18-19 gibi bir oranda beklendiği bir ortamda ortalama yüzde 6,6 prim artışı ile poliçelerin yenilenmesi firmalar adına bir avantaj. Bu anlamda aslında tam tersi beklenirken pandeminin etkisiyle şirketlerin sağlık sigortalarını finansal olarak yönetmekte zorlanmadıklarını görmek sevindirici” dedi.

İlginizi Çekebilir