Orta Doğu’daki fırsat kapısı: Suudi Arabistan

Orta Doğu’daki fırsat kapısı: Suudi Arabistan

2014 yılında 8.1 milyar dolar prim üretimiyle Kuveyt’ten sonra GCC ülkeleri arasında ikinci olan Suudi Arabistan, 8 yıllık %20.3 seviyesindeki Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (CAGR) ile de bölgenin en hızlı büyüyen sigorta sektörlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Sağlık ve oto sigortaları tarafından yukarı itilen sigorta prim üretimi 2014 yılında %20’den fazla artış gösterdi. Ancak, Moody’s raporuna göre Suudi Arabistan’ın sigorta penetrasyon seviyesi %1.1 ile gelişmiş ülkelerdeki seviyenin çok daha gerisinde.

SAĞLIK SİGORTASI DA ZORUNLU OLDU
“Güçlü büyüme rakamlarına karşın Suudi Arabistan, GCC ülkeleri arasında kişi başı prim üretimi en düşük ülke olmasının yanı sıra en düşük sigorta penetrasyonuna da sahip” diyen Moody’s analisti Mohammed Ali Londe, bu durumun Suudi Arabistan sigorta pazarının daha fark edilmemiş büyük potansiyelini yansıttığını söylüyor.
Suudi Arabistan’ın sigorta pazarındaki hızlı büyümesinin arkasında pek çok faktör yatıyor. Bu faktörlerin başında hükümetin sağlık ve trafik sigortasını zorunlu yapması geliyor. Sigorta farkındalığının artması ve sigorta ürünlerinin öneminin halka başarılı bir şekilde anlatılmasının yanı sıra ülkenin gayrisafi milli hasılasının 2006 yılından bu yana 2 katına çıkmasının da gösterdiği pozitif ekonomik koşullar sigorta sektörünün büyümesinde büyük rol oynuyor. Bu ögelerin yanında, 2013 yılında düzenleyici kurum tarafından dayatılan ihtiyatlı aktüeryal rezerv modeli de fiyatları dengede tutuyor.
Sağlık sigortaları Suudi sigorta pazarınının büyük bir bölümünü oluştururken, kredi derecelendirme kurumu Moody’s uzmanlarına göre hayat ve hayat dışı sigorta branşları da önümüzdeki dönemde pazarda yerini bulmaya başlayacak. Suudi Arabistan nüfusunun hızla artan refah seviyesi ve sigorta bilincinin büyük bir ivmeyle yükselmesinin ülkenin sigorta sektöründeki değişimi körükleyen en önemli faktörlerden olacağı ifade ediliyor.

ŞİRKETLER GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
Ülkenin sigorta pazarı 37 lisanslı sigorta ve reasürans şirketi, 76 broker ve 76 sigorta acentesi ile sıkı bir rekabet ortamına sahip. Suudi Arabistan raporunu hazırlayan Moody’s uzmanları, rezervlerin aktüeryal olarak gözden geçirilmesi nedeniyle uygulanan yeni ve kontrollü fiyatlandırma ortamının yarattığı operasyon zorluklarının ve kârlılığı artırma isteğinin şirket sayısını azaltabileceğini söylüyor.
Bileşik rasyoları %90 seviyesinde seyreden büyük Suudi sigorta şirketleri kârlılık açısından istikrarlı ve güçlü bir tablo çiziyor. Yüksek rekabet nedeniyle düşük underwriting performansı sergileyen sektör geneli ise farklı bir tablo çiziyor. Buna rağmen, 37 şirketin toplam olarak 0.4 milyar dolar zarar ettiği 2013 yılından sonra 2015 yılında 0.2 milyar dolar kâra geçildi. Moody’s uzmanları, son yıllarda oto ve sağlık sigortalarında fiyatlandırmanın sıkılaşması ile bu yıl ve önümüzdeki yıl da kârlılık trendinin devam edeceğini düşünüyor.
Suudi Arabistan sigorta sektörü 2014 yılında sermaye yapısını güçlendirdi. Raporlara göre, 2014 yılında ülkedeki 8 sigorta şirketi sermaye yapısını yeniden gözden geçirdi ve bu sayede sektördeki özkaynaklar %14 seviyesinde artarak 2.7 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Moody’s tarafından Aa3 kredi notu alan Suudi sigorta şirketlerinin güçlü ve yükselmekte olan ekonomik ortamdan faydalanarak ileri dönemde de kârlılıklarını artırmaları ve sermaye yapılarını daha da sağlamlaştırmaları bekleniyor.
Rekor büyüme rakamları kaydeden ve regülasyon alanında doğru adımlar atan Suudi Arabistan, önümüzdeki dönemde sigorta çevrelerinde daha fazla adından söz ettirecek gibi gözüküyor.

SAYILARLA SUUDİ ARABİSTAN
Nüfus: 30.7 milyon
GSYİH: 750 milyar dolar
Kişi Başı GSYİH: 26 bin dolar
Kişi Başı Prim Üretimi : 277 dolar
Dünya Sigorta Pazarındaki Payı: %0.17
Prim Üretimi: 8.1 milyar dolar
Hayat: 200 milyon dolar
Hayat Dışı: 7.9 milyar dolar
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %1.1
Hayat: %0.1
Hayat Dışı: %1

Yorum yazın