Nüfusu küçük sigortacılığı büyük: SLOVENYA

Slovenya’nın bazı ölçümlere göre olgunluk seviyesine ulaşmış sigorta sektörü, ülke ekonomisinin genel zayıflığı nedeniyle zarar görüyor. Gelecek dönemde ise, nüfusun gittikçe yaşlanması, ülkenin ileri gelen çok uluslu şirketlerinin inovatif çözümleri ve endeksli ürünlerin tanıtımına ayrılan kaynaklar nedeniyle hayat branşının çıkışa geçmesi bekleniyor. Bununla beraber, tamamlayıcı emeklilik sistemleri, organize tasarruf planlarından doğan rekabet ortamının kızışması nedeniyle, Slovenya’nın hayat sektörünün öngörülebilir dönemde potansiyeline göre düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Slovenya, Orta ve Doğu Avrupa bölgelerindeki ülkelerin arasında, -kur hareketlerinden dolayı prim üretimleri dolar bazında küçülmeye devam etse de- küçük ancak kararlı bir şekilde büyüyen bir ekonomi olarak yer alıyor. Bu durum aynı bölgedeki diğer ülkelerle de benzerlik gösteriyor. Devlet monopolisi ve içkaynaklı sigorta şirketleri, zaman içinde sektördeki varlıklarını kaybederek, pazar paylarını küresel ve bölgesel çok uluslu şirketlerin yerel iştiraklerine kaptırıyor. Sigorta sektöründeki oyuncuların çoğunluğunun gerekli sermayeye ulaşımı bulunuyor. Şirketlerin çoğunun uzmanlaşmış sağlık sigortası kuruluşları bulunuyor. Ülkedeki underwriting faaliyetleri ile disiplinli ve düzgün bir şekilde işliyor. Slovenya’da hayat dışı sektörü, ülkede önemli bir endüstri haline gelen sağlık sigortalarının da eklenmesiyle pastanın büyük kısmına sahip durumda. Sağlık sigortalarının eklenmesi, hayat dışı sigorta penetrasyonunun yüzde 4 gibi yüksek bir seviyede bulunmasının en büyük nedeni olarak gösteriliyor. Ancak, önümüzdeki yıllarda sağlık sigortalarındaki büyümenin durağanlaşması bekleniyor. Bunun asıl sebebi ise, sigortacıların ve hükümetin, nüfusu gittikçe yaşlanmakta olan bir ülkede özel sağlık harcamalarını kontrol etmek için adımlar atması.

BÜYÜME OTODAN GELİYOR
Slovenya’nın hayat dışı sigorta branşında büyümeyi oto sigortalarının sırtlaması bekleniyor. Müşterilerine verdikleri hizmetleri iyileştirebilen şirketler, prim fiyatlarını da artırabiliyor. Aynı zamanda ulusal araç filosunun yenilenmesi ve iyileştirilmesinin de hayat dışı oyuncularını pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Hayat dışı sigortalarında asıl büyümenin öngörülebilir dönemde oto sigortalarından gelmesi bekleniyor. Sovenyalıların araçlarını satmaya başlaması ve piyasada sirkülasyon oluşması sigorta primlerini de artırabilir. Aynı zamanda primler, büyük sigorta şirketlerinin bölgede iştiraklerinin yaptığı gibi, oto sigortalarındaki hizmet kalitesinin artırılmasıyla da yükselebilir. Slovenya’nın demografisine bakıldığında, hükümetin, vatandaşlarının kendi emeklilik gelirlerini oluşturabileceği hayat sigortalarını ve diğer kanalları teşvik etmesi en uygun seçenek olarak ortaya çıkıyor. Ancak, Slovenya vatandaşları hayat sigortası için, oldukça yüksek olan kişi başı yıllık gelirlerinin çok küçük bir bölümünü ayırıyor. Slovenya’da hayat sigortalarının gelişiminin önünde büyük engeller bulunuyor ve bunların yakın dönemde kalkması pek olası gözükmüyor. Mevduat hesapları ve gayrimenkul gibi yöntemlerle rekabet eden hayat sigortaları fazla birikimi olan müşteriler tarafından tercih edilmiyor. Buna rağmen, sektörün orta dönemde, büyük çok uluslu şirketlerin iştirakleri ile inovatif ürünler geliştirmesi sayesinde yıllık yüzde 6-7 arasında bir büyüme yakalayabileceği düşünülüyor. Slovenya sigorta sektörünün geleceği ile ilgili iki senaryo bulunuyor. Ya yabancı büyük sermayeli şirketler Slovenya sektörünün küçüklüğü ve durağanlığı nedeniyle sermayelerini başka şirketlere kaydıracak, ya da Avrupa menkul kıymetler borsasının iyileşmesi ile yatırım bazlı ürünlere olan ilgi artacak. Dönüm noktasında olan Slovenya sigorta sektörünün hangi senaryoya uyacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

SADECE 25 YAŞINDA
1990 yılında gerçekleştirilen referandum ile Yugoslayva’dan ayrılma kararı veren Slovenya, 25 Haziran 1991 yılında özgürlüğünü ilan etti. Bundan sonra Yugoslavya ile yapılan 10 günlük savaşta yüzlerce can kaybı yaşandı. Slovenya, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanındı.

SAYILARLA SLOVENYA
Nüfus: 2.1 milyon
GSYİH: 48 milyar dolar
Kişi başı GSYİH: 23.300 dolar
Kişi başı prim: 1.300 dolar
Dünya Sigorta Pazarındaki Payı: %0.06
Prim Üretimi: 2.7 milyar dolar
Hayat: 800 milyon dolar, Hayat Dışı: 1.9 milyar dolar
Sigortacılığın GSYİH’deki Payı: %5.6
Hayat: 1.7, Hayat Dışı: 3.9

Yorum yazın