Malezya fonu Avicennia sektörde yatırım fırsatı arıyor

Avicennia Capital CEO’su Alexander Ankel sektörde gördüğü fırsatları ve Avicennia Capital’ın mevcut ve gelecekteki iştirakleri için ortaya koyacağı stratejik avantajları paylaştı. Ankel, “Avicennia Capital’ı henüz tanımıyorsanız dahi çok yakında tanıyacaksınız. Avicennia Capital, sigortacılığın tüm alanlarında, gelişen piyasaların lider sigorta kuruluşu olma vizyonu doğrultusunda Asya’daki faaliyetlerini genişletme planlarının yanı sıra bu genişlemeyi özellikle Türkiye’de yapılacak satın almalarla güçlendirmeye odaklanmış durumda” dedi.

PAYDAŞLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER
Sigorta sektörüne odaklanan Avicennia Capital’ın uzmanlığı, doğru değerlemeler yapabilmesini ve mevcut ve gelecekteki iştiraklerinin yönetim ekipleriyle birlikte, paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratabilmesini sağlıyor.
Bunun aynı zamanda, sektördeki yoğun rekabet ve artan yasal düzenlemeler karşısında rekabet avantajını elinde bulundurmasına neden olduğunu söyleyen Ankel, “Doğru piyasalarda doğru varlıklara sahibiz ve sahip olmaya devam edeceğiz, sektördeki en iyi insanlarla çalışıyoruz ve büyüme ve kârlılığın önünde bir engel görmüyoruz” diye konuştu.

TEKAFÜL SİGORTACILIĞINDAKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEK
Geçen yıl ekim ayında CEO olarak atanan Ankel, genişleme stratejisini şöyle açıklıyor: “İlk aşamada, Asya ve Türkiye sigortacılık sektöründe sağlam bir yer edinmekte kararlıyız. Acıbadem Sigorta’daki mevcut yatırımımızdan elde ettiğimiz mükemmel sonuçlar bizi cesaretlendiriyor ve Türkiye’deki varlığımızı güçlendirmek için sürekli olarak yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Odaklandıkları sigorta branşlarında ilk 10’da yer alan ve tercihen banka dağıtım kanalına sahip şirketleri hedefliyoruz.”
Ankel, Avicennia Capital’ın, 13 Kasım 2013’te Acıbadem Sigorta’nın çoğunluk hissesini satın aldığını ve bugüne kadar da şirketin performansından fazlasıyla memnun olduğunu ifade etti. Sağlık sigortası fiyatlarının ağırlıklı olarak %12 ile 14’ü aşan şaşırtıcı düzeydeki medikal enflasyon oranlarına göre belirlendiği, yoğun ve bazen de irrasyonel fiyat rekabetiyle tanımlanan bir piyasada, müşteri beklentilerini karşılamak ve aynı zamanda kârlı büyüme sağlamak konusunda hissedarları tatmin etmenin kolay bir iş olmadığını ekledi. Acıbadem Sigorta’nın kendine has ve ilgi çekici bir iş modeline sahip olduğunu ve bunu yakın gelecekte diğer hedef piyasalarda da adapte etmeyi amaçladıklarını belirten Ankel şunları söyledi: “Acıbadem Sağlık Grubu ve lider hastane ağıyla yakın ilişkisi, Acıbadem Sigorta’ya müşteri ihtiyaçlarını iyi anlayarak üstün ve piyasa standardının üzerinde hizmet sunma imkanı sağlıyor. Sağlık sigortası finansal risk yönetiminden çok, iyi ve kötü günlerinde insanların yanında olmayı ve onlarla ilgilenmeyi gerektiriyor ki Acıbadem Sigorta’da da üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlar bu anlayışla ve işlerine olan yüksek adanmışlık duygusuyla, tüm sigortalılarına en iyi şekilde sağlık sigortası hizmetleri sunuyorlar.”
Ankel, tekafül veya İslami sigortacılıkta da fırsatlar gördüklerini ifade etti: “Malezya’daki regülatör ve sigorta sektörü geçtiğimiz on yılda çok sağlam bir tekafül iş modeli inşa ettiler. Küresel rakiplerimizin çoğunun sınırlı tecrübe sahibi olduğu bu alanda, Avicennia Capital olarak, Türkiye’ye bu iş modelini adapte etmek konusunda son derece istekliyiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda büyük bir Müslüman nüfus var.  Tekafül veya İslami sigortacılık alanında ne yerel ne de global aktörlerin doldurabilecekleri bir boşluk olduğuna inanıyoruz; bu da bizi cesaretlendiriyor.”

EKONOMİK HEDEFİN ÖTESİNDE
Ankel, potansiyel politik hassasiyetler göz önüne alındığında, bazılarının bir devlet fonunun iştiraki olmanın bir dezavantaj olabileceğini düşünebileceklerini, oysaki bunun tam aksine, Khazanah Nasional Berhad’ın (KNB) bir ortak olarak büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Bir devlet fonu olarak KNB’nin, elbette ki stratejik ekonomik hedeflerinin olduğunu belirten Ankel, bunun çok daha ötesinde, ülkenin gelişimini desteklemeyi kendine amaç edindiğini sözlerine ekledi.
“Birçok küresel oyuncunun gelişmekte olan piyasalara girme nedenleri, uygun demografik yapı, büyüme potansiyeli ve küresel portföylerini dengeleme arzusu iken, Avicennia Capital, sigortacılığın bir işten daha fazlası olduğu gerçeğini anlıyor ve buna saygı duyuyor” diyen Ankel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelişen piyasalarda sigortacılık sektörü, ülkenin ve ekonominin gelişiminde büyük bir rol oynar ve biz de bunun bir parçası olacağımız için heyecanlıyız.”

BÜYÜME ODAKLI VE UZMANLAŞMIŞ SİGORTA PLATFORMU GELİŞTİRECEĞİZ
2010 ve 2013 yılları arasında Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik’in CEO’su olan ve yönetim ekibiyle birlikte Yapı Kredi Sigorta’nın alımına öncülük eden Alexander Ankel sözlerine şöyle devam etti: “Avicennia Capital olarak Türkiye piyasasına inanıyoruz. Türkiye’de çalışırken edindiğim kişisel deneyimlerime de dayanarak, bu dinamik ve hızla gelişen sigorta piyasasında varlığımızı güçlendirmeyi ilke edindik. Avicennia Capital hissedarı ve Malezya Devlet Fonu Khazanah Nasional Berhad, Acıbadem Sigorta’daki yatırımı aracılığıyla sadece sigorta sektöründe değil aynı zamanda Türkiye’de de son birkaç yıldır aktif bir yatırımcı konumunda. Öne çıkan bir diğer yatırımı da, hastane ve sigorta şirketi arasında önemli hizmet sinerjisi oluşturan Acıbadem Sağlık Grubu’dur. İstanbul’un en büyük ikinci havaalanı Sabiha Gökçen’deki ek yatırımıyla Avicennia Capital ve grup şirketleri, seyahat sigortası ürünlerinde lider olmak için ek fırsatlar yakaladılar. Ülkenin ve ekonominin gelişiminde açık sorumluluk üstlenen, yerel sigorta uzmanlarınca ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarıyla desteklenen bir devlet fonunun desteğiyle, Avicennia Capital’ın tüm hedef piyasalarda büyüme odaklı ve uzmanlaşmış bir sigorta platformu olarak gelişeceğine inanıyorum.”


 

“ASYA VE TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE SAĞLAM BİR YER EDİNMEKTE KARARLIYIZ. ACIBADEM SİGORTA’DAKİ MEVCUT YATIRIMIMIZDAN ELDE ETTİĞİMİZ SONUÇLAR BİZİ CESARETLENDİRİYOR. ODAKLANDIKLARI SİGORTA BRANŞLARINDA İLK 10’DA YER ALAN VE TERCİHEN BANKA DAĞITIM KANALLARINA SAHİP SİGORTA ŞİRKETLERİNİ HEDEFLİYORUZ.”


 

ŞİRKET İSMİ İBN-İ SİNA’DAN GELİYOR
Avicennia, Malezyalılar tarafından, ağaca toplanan ateşböcekleri nedeniyle “api-api” olarak adlandırılan bir mangrov ağacı türü (“Api” Malay dilinde “ateş” anlamına geliyor).
Bu ağaç genellikle güçlü kökleri ve uzun ömrüyle biliniyor. Bu ağaçların çoğu 100 yıldan fazla yaşıyor. Ağacın jenerik ismi, Acem hekim ve bilge, İslam’ın altın çağının büyük düşünür ve yazarı, büyük Müslüman bilim adamı Avicenna, yani İbn-i Sina’dan (980-1037) geliyor. İbn-i Sina, tıp konusunda bugün bile atıf yapılan kitaplar yazmıştır.

Yorum yazın