Kurumsal kaynak planlama (ERP) nedir?

 Kurumsal kaynak planlama (ERP) nedir?

“Kurumsal Kaynak Planlama” da denilen ERP, kurumsal kaynakların tek noktadan hızlı ve etkili biçimde yönetimini mümkün kılıyor. Peki, ERP programı ne işe yarar ve kullanımının ne gibi avantajları bulunuyor?

ERP yani Kurumsal Kaynak Planlama programı, kurumsal kaynakların tek noktadan hızlı ve etkili biçimde yönetimini mümkün kılar. Program aracılığıyla bir işletmenin günlük iş faaliyetlerinde önemli yer tutan muhasebe, satın alma, proje ve risk yönetimi gibi operasyonlar mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilebilir. Çoğu ERP programı ayrıca tedarik zinciri yönetim modülü içerir. Kurumsal Kaynak Yönetimi programları, genelde ortak veri tabanı üzerinde tanımlı tek veri şeması kullanacak şekilde tasarlanır.

ERP PROGRAMI NE İŞE YARAR?

ERP programı, işletmenin farklı departmanları arasındaki bilgi akışını kayda değer oranda kolaylaştırır. Organizasyonun tepe noktasından en alt kademesine kadar tüm basamakları, bilgiye tek bir veri tabanından erişir. Üstelik bu veri tabanında tutulan bilgiler, işletmenin ve kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilen modeller aracılığıyla işlenip raporlanır. Dolayısıyla farklı kişiler tarafından oluşturulmuş birbirinden bağımsız durumdaki veri tabanlarının yaratacağı tüm olumsuzluklar ortadan kalkar.

ERP ile raporlama, gerçek zamanlı bilgiler kullanılarak yapılır. Bu sayede daha tutarlı iş içgörüleri oluşturma fırsatı ortaya çıkar. ERP programına geçiş yapılarak ayrıca verimlilik artışı sağlayabilmek mümkündür. Ortak kullanıcı deneyimi ile birlikte farklı lokasyonlardaki birimler arasında kesintisiz veri iletişimi sağlanabilir. Üstelik geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller yardımı ile operasyonel riskler mümkün olabilecek en düşük seviyeye indirgenebilir.

ERP PROGRAMI KULLANMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

ERP programı kullanmanın beraberinde getirdiği en önemli avantaj, tüm çalışanların ve görevlerin tek bir noktadan yönetilebilmesi kolaylığıdır. Bu avantaj, zaman yönetimi açısından ideal sonucun çok daha kolay biçimde elde edilebilmesine olanak tanır. ERP aynı zamanda tüm kritik operasyonel süreçlerde insan kaynaklı hataların ortadan kalkmasını sağlar. Kurumsal Kaynak Yönetimi programları, bünyelerinde barındırdıkları entegre sistemler aracılığıyla yönetim ve operasyonel maliyetlerin azalmasına da yardımcı olur.

Üretim tabanlı ve bulut teknolojisi ile çalışan bir ERP programı, tüm bu avantajlara ek olarak işletme personeline mekândan bağımsız çalışma olanağı sunar. Muhasebe, satış, üretim ve bütçeleme başta olmak üzere süreçlerin tamamı, herhangi bir yatırım masrafı olmadan merkezi yapıya taşınabilir. Bulut tabanlı ERP programları ayrıca geleneksel türdeşlerine göre güvenlik açısından da üst düzey performans sergiler.

İlginizi Çekebilir