Koru Mutuel Sigorta ‘İşimi Gücümü Koru Sigortası’nı hizmete sundu

Koru Mutuel Sigorta, kendi işinin patronu olan kişilerin risklerini korumak üzere hazırladığı yeni ürünü ‘İşimi Gücümü Koru Sigortası’nı hizmete sundu. Özellikle hukuk büroları, mali müşavirler, muayenehane sahibi doktorlar, eczacılar gibi işyerinin yönetimi kendisine ait olan kişilerin fayda göreceği bu ürün ile yıllarca emek verilerek var edilen küçük işletmelerin devamı için gerekli harcamalar güvence altına alınıyor.

S.S. Koru Sigorta Kooperatifi, bir kaza neticesinde sigortalının vefatı durumunda yakınlarının yanında olmak, herhangi bir sakatlık neticesinde sigortalının işiyle ilgilenemediği durumlarda,  sigortalı ve ailesine destek olmak için ‘İşimi Gücümü Koru’ ürünü ile sigortalıya iki alternatifli teminat sağlıyor. Kazaen ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında 15 bin lira teminat limitine ilave olarak, sigortalı veya lehdar gösterdiği kişilere ödenmek üzere;

1. Alternatif: 3 ay boyunca ofis giderlerinin yüzde 75’i, ayda maximum 5 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira

2. Alternatif: 6 ay boyunca ofis giderlerinin yüzde 75’i,  ayda maximum 5 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lirayı karşılanıyor.

Geçici sakatlık yaşanması durumunda da seçilen alternatife göre ofis giderleri karşılanıyor. Ofis giderleri kapsamında ele alınacak masraflar arasında kira veya banka (mortgage) ödemeleri, çalışanların maaşları, telefon faturaları, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri, sigorta primleri ve aylık standart diğer ofis masrafları yer alıyor. Aylık ödemelerin yapılabilmesi için sigortalının sağlık durumunu ve ilgili giderleri gösteren belgelerin iletilmesi yeterli olmaktadır.

.

 

 

Yorum yazın