Kasko tamam sıra TRAFİKTE

 Kasko tamam sıra TRAFİKTE

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre, sigorta sektörü hayat dışı branşlarda ilk 3 aydan sonra, 6 ay sonucunda da kâr etti ve teknik kâr 222 milyon liraya ulaştı.

Kârlılıktaki en büyük pay 360 milyon lirayla kaskonun oldu. Kasko sigortalarında daha önceki yıllarda yaşanan olumsuzluk düzelme eğiliminde. Geçen senenin aynı döneminde 48 milyon zarar edilen kasko branşında, 2013 yılının ilk 3 ayında 158 milyon kâr elde edilmişti. Bir süredir kârlı branşlardan olan sağlık sigortası ise kırmızı bakiye vermeye başladı. 2012 yılın aynı döneminde yaklaşık 60 milyon kâr elde edilen sağlık sigortalarında, 2013’ün 6 aylık rakamlarına göre açıklanan zarar 7 milyon lira oldu.

Trafik sigortasında ise fiyatlar yükselmiş olmasına rağmen zarar hâlâ devam ediyor. 2012 yılının aynı döneminde 432 milyon zarar edilen trafik sigortalarında, son rakamlara göre 461 milyon lira zarar edildi. Sektördeki yoğun fiyat rekabeti ve mevzuattan kaynaklanan ilave hasar karşılıklarının, trafik sigortalarında kârlılık oranlarının düşük seyrinin devam etmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, trafik branşında ödenen hasar ve hasarın gerçekleşme sıklığı açısından, sonuçları olumsuz seyreden bazı araç gruplarında primlerin geçen yılın aynı dönemlerine göre yükseldiğini belirtti. Ülken, konuyla ilgili sözlerine şu şekilde devam etti: “Söz konusu araçlar için ödenen hasarların, daha önce alınan primlerle karşılanması mümkün olmadığından, primlerde artışa gidilmek zorunda kalınmıştır. Bununla birlikte teknik sonuçlarda olumlu yönde bir değişimin başlaması halinde, rekabetin bu araç gruplarında da primleri düşürme ihtimali olacaktır.”

‘BEDENİ HASARLARDAKİ MALİYETLERİN ARTMASI TRAFİKTE ZARARA NEDEN OLUYOR’

Öte yandan, trafik branşında fiyatların ciddi anlamda yükseldiğini belirten Allianz Türkiye CEO’su Solmaz Altın, şirketlerin geçmiş dönemlerde düşük kalan rezervlerini hâlâ yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti. Teknik zararın bir bölümünün artan rezervlerden kaynaklandığını söyleyen Altın, zararın üzerindeki bir diğer etkeninse bedeni hasarlarda artmaya devam eden maliyetler olduğunu dile getirdi.

Bunların yanında trafik sigortalarındaki zararın en büyük nedeninin bedeni zararlarla ilgili olduğunu söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu ise, söz konusu hasarların zaman aşımlarının uzun vadelere yayılıyor olmasını da, bu branştaki zararın sebeplerinden biri olarak nitelendirdi.

‘ANLAŞMA ZEMİNİ YARATILMALI’

Trafik sigortasındaki bedeni zararlar için uzun süren yargılama sürecinin, hem mağdurları hem de sigortalı ve sigortacıları olumsuz etkilediğini dile getiren AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu, özellikle ölümlü kazalarda, mağdurlar adına sigorta şirketlerine başvuruda bulunan aracıların yüksek / mesnetsiz taleplerinin ve bu aracılarla anlaşma zemininin yaratılamamasının da trafikte başlıca zarar sebepleri olduğunu belirtti. 

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply