“İşveren, çalışan sağlığını korumak için gereken her şeyi yapmakla yükümlü”

 “İşveren, çalışan sağlığını korumak için gereken her şeyi yapmakla yükümlü”

İşverenlerin çalışan sağlığını korumak için gereken her şeyi yapmakla yükümlü olduğunu söyleyen Avukat ve Arabulucu Şeyda Karayazgan, uzaktan çalışmada ise bu yükümlülüğün belirli koşullar altında mümkün olan her şeyi içerdiğini fakat zorunlu olmadığını aktardı.

Home office çalışma ve işverenlerin konumu hakkında röportaj veren Avukat ve Arabulucu Şeyda Karayazgan, işverenlerin çalışan sağlığını korumak için gereken her şeyi yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Home Office /Ev Office sınırları neresidir? 

Mobil çalışma hakkındaki tartışma, kullanılan terimlerde temel bir hatayı göstermektedir. “Home Office” bir faaliyet ancak işveren şirket dışındaki çalışan için sabit bir işyeri kurarsa ve çalışan oradan çalışırsa gerçekleşir. “Mobil çalışma” ise, işverenin çalışanın sabit bir işyeri kurmadan şirket dışında çalışmasına izin verdiği zamandır. Bu nedenle, çalışanın bir dizüstü bilgisayar veya başka bir “mobil” iş ekipmanından daha fazlasına ihtiyaç duymadığı faaliyetler için mobil çalışma düşünülebilir. Bu mobil çalışma, işyerinin dışındaki belirli bir yerle sınırlı değildir, ancak herhangi bir yerde (örneğin, bir kafede veya iş gezilerinde) yapılabilir. Uygulamada, çalışanların “mobil çalışma” ile ilgilenmesi “Home Office” çalışmaktan daha yaygındır. Bu nedenle bu durumda, “mobil çalışma” dan bahsetmek daha uygundur.

İşveren tüm çalışanlar için Home Office olanakları sağlamak zorunda mı?

Çalışanların home office çalışmasına izin verme konusunda genel bir zorunluluk yoktur. Ancak, pandemi döneminde hükümetin en önemli önerileri “Evde kalın&Kontrollü normale  geçiş”tir. İşveren, çalışan sağlığını korumak için gereken her şeyi yapmakla yükümlüdür. Uzaktan çalışma içinde bu yükümlülük belirli koşullar altında mümkün olan her şeyi içerir – ancak zorunlu değildir. Bireysel olarak koşulları incelenme ve kararın nihai yetkisi işverene aittir. İşyerine gelmeden ve işverenin onayı olmadan evden uzakta çalışmakta ısrar eden bir çalışan, iş kanunundan kaynaklanan sonuçlarla karşılaşabilir (ücret ödemesi yapılmaz, hatta bildirimde bulunmaksızın işten çıkarılır).

Bu ilkenin önemli bir istisnası vardır: işverenler – mümkünse – özellikle belli grup  kişilerin çalışmalarını veya eşdeğerini uzaktan yerine getirmelerine izin vermelidir. Özellikle tehlike altında olan kişiler (1) 65 yaşın üzerindeki tüm kişiler ve (2) özellikle aşağıdaki hastalıklara sahip kişilerdir: yüksek tansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, kanser ve ayrıca hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemini zayıflatan terapilere uğrar. Bununla birlikte, bu işverenlerin işyerinde bulunması çok önemliyse, işverenler bu kişilerin bu durumlarda bile iş için gelmelerinde  ısrar edebilir. Bununla birlikte, daha sonra özel koruyucu önlemler almalıdırlar (örneğin, diğer insanlarla yakın temas, kişisel koruyucu ekipman).Ancak bu önlemler, bu çalışanların sağlığının korunmasını garanti etmiyorsa (bu, ilke olarak, özellikle risk altında olmayan çalışanlar için de geçerlidir) olumsuz sonuçlar doğurmadan evde kalmasına izin verilir. Bu durumda, işverenler ücreti ödemeye devam etmelidir.

Av.Arb. Şeyda Karayazgan

İşveren, çalışanları evden uzakta çalışmak zorunda bırakabilir mi? 

İş sözleşmesi, genellikle bir iş yeri sağlar. İşveren bunu tek taraflı olarak kolayca değiştiremez ve bu nedenle evden tek taraflı olarak iş emri veremez. Bununla birlikte, özel durum nedeniyle, çalışanlar, buna karşı özel bir durum yoksa, genellikle home office çalışma talimatına uymak zorundadır.

İşveren, Home Office  ile bağlantılı olarak ortaya çıkan masraflar için çalışana geri ödeme yapmak zorunda mı?

Genel olarak geçerli olanlar burada da ofis için geçerlidir: Giderler iş için gerekliyse işveren tarafından ödenecektir. Bu nedenle işveren, uzaktan çalışma tarafından evden yapılması gereken masrafları ödemek zorundadır. Prensip olarak, gönüllü uzaktan çalışmalardan kaynaklanan maliyetlerin ödenmesi gerekmez. Bu, çalışanın evde bir işyeri kurması gerektiğinde kira maliyetleri için de geçerlidir. Bu nedenle işveren, home office gerekliyse kira maliyetlerinin bir kısmını ödemek zorundadır, ancak home office, gönüllü uzaktan çalışma ise buna gerek yoktur. (örneğin elektrik, kira, internet ).

Home Office  süresince, özellikle (kişisel) elektronik yardımların (BT güvenliği) kullanımı ile bağlantılı olarak, sorumluluk ne şekilde olacak?

Sorumluluk ve özellikle de gizlilik yükümlülükleri ve veri koruma ile ilgili tüm olağan yasal koşullar, home Office çalışmasında da  geçerlidir. Çalışanlar işverenin ilgili talimatlarına uymakla yükümlüdür. İşverenler, evden uzak çalışma sırasında da bu yasal koşullara ve ilkelere uyumun mümkün olmasını sağlamalıdır. Örneğin BT sektöründe bu, yeterince korunan cihazlar sağlanarak ve / veya özel cihazlardaki özel programlar için maliyetler varsayılarak sağlanabilir. Veri koruma ve gizlilik yükümlülükleri ile ilgili talimatlar verilebilir.

İş hukuku düzenlemeleri (dinlenme süreleri, gece ve pazar günleri çalışma yasağı) home office çalışma  için de geçerli mi? 

Evet, bu düzenlemeler kısıtlama olmaksızın home office dönemleri için de geçerlidir. Ancak idari izin mazeret izinlerinin ne ölçüde uygulanabileceği henüz açıklığa kavuşturulamamıştır, örn. mevcut özel koşullar nedeniyle gece ve pazar çalışması için.

Home Office  sırasında çalışma süresini kaydetme yükümlülüğü var mı? Cevap evetse, bu nasıl uygulanacak?

Evet, işverenin çalışma saatlerini kaydetme yükümlülüğü, bunun açık bir istisnası olmadıkça (örneğin göre çalışma saatlerini kaydetmekten feragat), home office döneminde de geçerlidir. Çalışma saatlerinin kaydedilmesi çalışanların çalışma ve dinlenme süreleri hakkında bilgi verir. Bir yandan, onları korumaya hizmet eder ve aynı zamanda işverenin sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılan çalışma süresinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmesini sağlar. Bu arka plana karşı, çalışma saatlerinin kaydı home office sırasında da doğru bir şekilde yapılmalıdır. Gerçeklere uymadığı takdirde, çalışma ofisinin home office standart olarak kaydedilmesine de izin verilmez.

İşveren olarak home Office  çalışma saatlerine uyumu nasıl kontrol edebilirim?

Çalışma süresi, elektronik zaman kayıt sistemleri vasıtasıyla, örneğin işverenin yapılan işi takip etmesini sağlayan elektronik çalışma günlüğü şeklinde kaydedilebilir. Tabii ki, fiziksel kayıt da mümkündür Daha sonra, örneğin işverene düzenli olarak e-posta ile iletilebilir. Çalışma saatlerinin kaydedilmesinin ötesine geçen kontroller isteniyorsa, örneğin, reaksiyon süreleriyle ilgili olarak, çalışanın gerçekten evde çalışıp çalışmadığı üzerinde belirli bir kontrol derecesine izin veren belirli kurallar koymak düşünülebilir. Her durumda, çalışma süresinin kontrolü sadece çalışanın özel ve gizli alanını ihlal etmeyen araçlar kullanılarak yapılabilir.

İlginizi Çekebilir